неделя, 21 Юли 2019, 16:22
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

ФОНДАЦИЯ АГРО.БГ

София, жк. Лозенец, ул. "Червена стена" 46

тел: 0700 200 63

Е-mail: e.dimitrov@agro.bg  
               i.boyanova@agro.bg

http://www.agro.bg

представя

Проект "Селскостопанският портал на България Agro.bg"

www.agro.bg

pdf_128 Вижте подробна презентация на портала

Въведение

Осъзнавайки липсата на централизирано, добре структyрирано и надеждно предлагане на актуална селскостопанска информация за България в Интернет, Фондация АГРО.БГ изгради обществен Интернет портал за българското селско стопанство. Интернет портала, който концентрира различни услуги и хипервръзки към уебстраници с информация за българското селско стопанство улеснява търсенето, увеличава потребителския интерес, намалява разходите на потребителите и промоцира резултатите от селскостопанската реформа у нас.

Кратко описание на проекта

Фондация АГРО.БГ разработи специализиран Интернет портал www.agro.bg , предоставящ важна информация за българското селско стопанство. Порталът съдържа хипервръзки към информация, подредени в различни селскостопански категории и подкатегории. Съдържанието на портала е фокусирано към информацията, която е най-необходима за оценката на дейността и икономическата ефективност на различните отрасли на българското селско стопанство. Също така се цели представянето на съвременни информационни услуги, предоставяни от български организации.

Развитието на проекта е насочено към глобалната потребителска аудитория, в това число земеделски производители, агробизнеса, местни и международни инвеститори, правителства, студенти и неправителствени организации. Порталът е важен източник за надеждна и актуална информация, нужна за ефективната работа на потребителите.

В проекта е включен уникален Интернет-базиран справочник за българското селско стопанство, предоставящ информация в различни области и категории заедно с няколко информационни рубрики (като "Обяви", "Селскостопански фирми","Агрокалендар", "Актуално", "Прояви", "Цени"и др.). Порталът предоставя още текуща и достоверна информация за българския и световния борсов пазар на селскостопански стоки, както и последните селскостопански и агробизнес новини от България, Балканите и света. Разработено е и средство за търсене в базата данни на портала.

Цели на проекта

Целите на проекта могат да бъдат обобщени както следва:

  • Повишаване на цялостната заинтересованост и познание за селскостопанската среда и процеси в България. Поощряване на обществената подкрепа и отношение към селскостопанското развитие на страната.
  • Поддръжката и развитието на уникалният Интернет-базиран справочник за българското селско стопанство, който осигурява лесен, бърз и безплатен достъп до най-новата селскостопанската информация за страната, като по този начин се увеличава общата осведоменост за селскостопанската обстановка и напредък на България.
  • Разширяване на информационната база на агробизнеса в България чрез използване на съвременни информационни средства - интернет.
  • Повишаване на обществената информираност относно проблемите на селското стопанство и популяризиране на новаторска политика и идеи за развитието му.
  • Разпространение на информация за резултатите от икономическата и обществена реформа в България, както и представяне на възможности за инвестиране в нея.
  • Минимизиране на алтернативните разходи на потребителите.
  • Подпомагане на българските агробизнесмени за осъществяване на международни връзки и контакти.
  • Подпомагане работата на селскостопанските изследователи и анализатори, агробизнеса, международните институции, и организациите от целия свят, които се нуждаят от информация за селското стопанство в България.
eXTReMe Tracker