вторник, 18 Юни 2019, 09:35
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Февруари е месецът, през който...

Февруари е месецът, през който по възможност най-рано, т. е. когато машините могат да влязат в нивите, се извършва сеитбата на пролетния ечемик.

Семената задължително се обеззаразяват, като при мокрото обеззаразяване на 100 кг семе се ползва 4 литра разтвор от подходящ препарат, а при сухото най-често се слага 0,250 кг от препарата за 100 кг семе.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

НУРЕЛЕ Д - Комбиниран органофосфорен-пиретроиден инсектицид. Препаратът действа контактно, стомашно и чрез парите си.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.

Доза:

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

40 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Третира се със самолет с дюзи тип дъждовна капка при разход 1,5 л/дка.

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

50 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Обикновено третиране.

Пшеница, Ечемик

Житен бегач – ларви

70 мл/дка

При 5 повредени растения на кв. м. или при плътност 5 ларви на кв.м.

Пшеница, Ечемик

Житни мухи (хесенска и шведска)

75 мл/дка

Срещу възрастните летящи мухи на есен или напролет преди яйцеснасянето им.

Пшеница

Вредна житна дървеница -ларви

50 мл/дка

При плътност над 2 ларви ІІІ-та възраст на кв.м.

Борба с плевелите

В зависимост от видовия състав на плевелите се подбира подходящия хербицид

За борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 69 г/л феноксапроп- p-етил + антидотpage_2__221

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Имаспро 7,5 ЕВ е разрешен за употреба за борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при:

Пшеница и ечемик:
- Дози на употреба: 100 мл/дка, внесени по време на вегетацията от фаза 3-ти лист до края на братенето на дивия
овес.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ е листен, селективен, системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишните житни плевели при житни култури /пшеница и ечемик/.

ДЕЙСТВИЕ НА ИМАСПРО 7,5 ЕВ: След придвижването на хербицида в чувствителните растения, асимилационните процеси се преустановяват, с което се прекратява и конкуренцията им спрямо културата по отношение на водата и хранителните вещества. За пълното загиване на плевелите са необходими от 12 до 18 дни в зависимост от конкретните климатични условия.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Действа срещу див овес, кокоше просо, кръвно просо, лисича опашка, ветрушка, видовете кощрява, балур от семе и коренища, и др.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Хербицидното действие на Имаспро 7,5 ЕВ не се влияе от почвения тип, от съдържанието на почвена влага и от качеството на почвообработките. Високата влажност на въздуха и оптималната температура са фактори, които осигуряват по-добър ефект за унищожаването на плевелите. Дъжд, паднал 2 часа след третиране с Имаспро 7,5 ЕВ не намалява ефекта от него. Препоръчително количество работен разтвор 20-30 л/дка при използване на конвенционална наземна техника. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане.

За борба срещу широколистни плевели в т.ч. и устойчиви на хормоноподобни хербициди

КОРИДА 75 ВДГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.page_3__214

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КОРИДА 75 ВДГ е одобрен в България за борба срещу едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели при:

Пшеница
- Доза на употреба: 1,5 г/дка. Прилага се във фаза
2-4 ти лист на плевелите.

КОРИДА 75 ВДГ е селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

ДЕЙСТВИЕ НА КОРИДА 75 ВДГ: Хербицидът прониква предимно през листата на плевелните растения, като част от активното вещество се поема и от корените. Бързо прониква до меристемните тъкани, където прекратява делението на клетките чрез инхибиране синтеза на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: КОРИДА 75 ВДГ е ефикасен срещу едногодишните и многогодишните двусемеделни плевели, вкл. и тези, устойчиви на хормоноподобни хербициди: ПАЛАМИДА, ЛЕПКА, ПОЛСКИ СИНАП, ПОДРУМЧЕ, лайка, колендро, див мак, трицветна теменуга, магарешки бодил, врабчови чревца (звездица), фасулче, дива ряпа и редица други.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както е при хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С). Най-добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. Изключение прави паламидата, която се унищожава максимално, ако се третира при височина около 10 см. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане. Продуктът е смесим с листни торове.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

ЛАРЕН 20 СГ

new_picture_201

Вегетационен хербицид за борба срещу широколистни плевели

/включително устойчивите на 2,4 Д / и ветрушка в пшеницата и ечемика.

Активно вещество – 200 г/кг метсулфурон метил.

Формулация – водоразтворими гранули СГ. Това е нова, патентована от фирма ДюПон формулация с изключително висока разтворимост на препарата и стабилност на работния разтвор. СГ формулацията осигурява по-висока ефикасност при борбата с плевелите.

Механизъм на действие – Ларен 20 СГ е сулфонилуреен хербицид, който се абсорбира през листата и бързо се придвижва към вегетативните върхове на листата и корените скоро след проникването му. В чувствителните растения деленето на клетките спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква спиране растежа на листата и корените. По-устойчивите плевели остават затормозени в развитието си. Ларен 20 СГ е най–ефективен, когато се прилага върху млади, активно растящи плевели.

Спектър на действие – Ларен 20 СГ е високоефективен в много ниски дози за контролиране на голям брой широколистни плевели / включително устойчивите на 2,4 Д / и ветрушка, приложен преди или след поникване на плевелите в пшеницата и ечемика. Може да се използва и при зимна ръж, зимно тритикале, пролетен ечемик и овес. Най–подходящата фаза за третиране на плевелите е 2 – 4 лист.

Разрешена употреба:

Култура

Доза

Карантинен срок

Време на приложение

Пшеница и ечемик

3 г / дка

Не се налага

След 3 -ти лист до вретенене на културите

* добър ефект, когато плевелите са около 5 см.

** добър ефект, когато всички плевелни растения са поникнали.

  • Ларен 20 СГ е изключително селективен за всички житни култури.
  • Ефикасността на Ларен 20 СГ е независима от температурните условия.
  • Ларен 20 СГ прониква бързо в растителните тъкани, което го прави устойчив на отмиване от дъжд, паднал 2 часа след третирането.
При заплевеляване от колендро, лепка, видове лайка, видове подрумче, видове пиперичета, видове див мак и други устойчиви плевели, да се прилагат хербициди с активна база бромоксанил, дикамба, метозулам, триасулфорон+тербутрин, трибенурон, флуроксипир, лорсулфорон и др. регистрирани за употреба препарати.

Предсеитбена обработка на семената

ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ - увеличава % на кълняемост на семената, спомага за развитието на кореновата система и повишава добива.

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 50 -65 мл/100 кг семе

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

За обеззаразяване на семената:

Суми-8 Голд действа ефективно срещу праховита главня и ленточна болест по ечемика в доза 150 мл/100 кг семе

ВИТАВАКС 200ФФ срещу Праховита главня в доза 250 мл/100 кг семе

Витавакс Екстра е одобрен за обеззаразяване преди сеитба на семена от ечемик срещу праховита главня и ленточна болест в доза 150-200ml на 100 kg семена.

Повече информация за препаратите: Chemtura Netherlands B.V.

Ако посевите от ечмика засят есента са изтеглени, те се валират, но никога не се брануват. Не се брануват и изтеглени от зимните студове посеви, които са засети върху песъчливи почви.

 
Обратно
eXTReMe Tracker