вторник, 18 Юни 2019, 10:05
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Започват пролетните...

Важно за периода

Ако почвата се е затоплила до 10°С към средата на месеца се сее люцерна­та.
Проблемни плевели от широколистните видове са овчарска торбичка, глухарче, дивия лапад и др.
За борба срещу едногодишните житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели, след сеитба преди поникване на културата може да се внесе системен, селективен, почвен хербицид

Започват пролетните предсеитбени обработки. Те се свеждат до минимум, за да не се уплътнява почвата и да се запази пове­че влага в нея. Извършват се диагонално на есенната оран.

Кога­то почвата за ранните пролетни култури е чиста от плевели и гре­бените на браздите са посивели, се прави само брануване - косо на оранта със зъбни брани. Ако почвата е уплътнена и заплевелена, непосредствено преди сеитбата се култивира.

За средноран­ните пролетни култури се препоръчва предсеитбено брануване и култивиране. За късните пролетни култури - ранно пролетно бра­нуване и едно-две култивирания с брануване.

Ако почвата се е затоплила до 10°С към средата на месеца се сее люцерна­та.

Сеитбената норма е 3-4 кг семе на декар

Борба с плевелите

Проблемни плевели от широколистните видове са овчарска торбичка, глухарче, дивия лапад и др. През периода за борба могат да се внесат селективните системни хербициди с листно и кореново действие (активно вещество -  имазетапир) - Пивот 100 СЛ и Спийд 10 СЛ в доза 40 мл/дка, внесени в началото на вегетацията на люцерната и ранни фази от развитие на плевелите.

За борба срещу едногодишните житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели, след сеитба преди поникване на културата може да се внесе системен, селективен, почвен хербицид (активно вещество – s – металахлор) - Дуал Голд 960 ЕК в доза 150 мл/дка. След поникване при 2-4 трилистник на люцерната и ранни фенофази на плевелите може да се внасят някои от регистрираните хербициди:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

имазетапир

Пивот 100 СЛ

100 мл/дка

бентазон

Базагран 600 СЛ

200 мл/дка

и др. продукти за РЗ

 
Обратно
eXTReMe Tracker