вторник, 18 Юни 2019, 10:06
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Режете асмите и лозите...

І. АГРОТЕХНИКА

Режете асмите и лозите, за които се съмнявате, че са изм­ръзнали. С резитбата подгответе спящите и ъгловите очи да въз­становят повредените части. Изрежете туморите от рака по лозата.

След приключване на резитбата се изнасят лозовите пръчки, старата изсъхнала дървесина и се изгарят. Извършва се ремонт на подпорната конструкция.

В районите със загрибно лозарство през втората половина на месеца отгребете гла­вините и ги почистете добре. Ако го направите много рано, пъпки­те под земята ще се развият и ще изтощят лозата.

Настъпва и време за пролетните обработки в лозето - оранта извършете не­посредствено след отгребването и когато почвата е изсъхнала, за да не се уплътни. Тази оран или обръща­нето с права лопата се прави на дълбочина от 10 до 15 см с плуг без отметателна дъска. С мотика око­пайте около главините поне на 10 см дълбочина.

През втората по­ловина на март орете, подравнявайте и маркирайте за новото ло­зе. Набавете си необходимите торове и материали, за да успеете в края на април да го засадите.

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Екскориоза

Причинителят на болестта е гъбата Phomopsis viticola, която зимува като плодни тела (пикнидии) в кората на узрелите леторасти и като мицел в пъпките и дървесината.

Най-ясно повредата личи през невегетационния период – кората на междувъзлията в основата на леторастите е побеляла и се откриват малки черни точки (пикнидии). Една част от заразените пъпки не се развиват, а от други израстват леторасти със силно скъсени междувъзлия и дребни деформирани листа.

Борба: Провеждане на резитба за премахване на леторастите, които проявяват описаните симптоми;

  • Поддържане на висока агротехника – редовно окопаване, торене, качествени растителнозащитни мероприятия и др.;

Първото пръскане с продукти за растителна защита е решаващо. Да се проведе в периода от фенофаза "разпукване на пъпките" до фенофаза "пеперуда".

МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкоцеб под формата на водонамокрим прах.

grape-vineyard_342ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е регистриран в България за борба срещу:

- Екскориоза по лозата - 0,30%

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни.

МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е контактен фунгицид с много широк спектър на действие. Проявява изключителна ефикасност в борбата с причинителите на болести по полските и зеленчуковите култури, тютюна, овощните видове, украсните растения и лозата. Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.

ДЕЙСТВИЕ НА МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ : Продуктът е контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Манкоцеба образува комплекс с метал-съдържащите ензими, включително и тези участващи в синтезирането на АТФ /аденозин трифосфат/, в резултат се инхибира жизнената дейност на патогена.

По третираните растения се наблюдава по-интензивно зелено оцветяване на листната маса, като едновременно с това продукта оказва много силно защитно влияние срещу патогените - причинители на болести. Потиска размножаването на акарите и проявява репелентно (отблъскващо) действие към някои насекоми.

КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40% мед (под формата на меден оксихлорид) и 10% цинеб под формата на намокрим прах

grape_picture6_448ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ е регистриран в България срещу:

- мана по лоза 0,25 %

- екскориоза по лоза 0,4 %

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ е контактен фунгицид с отлично действие срещу причинителите на мана и екскориоза по лоза. Ефикасен срещу причинителите на бактерийни болести при домати, пипер и тютюн.

ДЕЙСТВИЕ НА КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ: Контактен фунгицид с предпазно действие. Прилепва и се вижда добре по напръсканите части на растенията. След като попадне върху листата, продуктът се поглъща от спорите на фитопатогенните гъби и спира по нататъшното им развитие.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА ЗА ФУНГИЦИДИТЕ ОТ СЕРИЯТА “КУПРОЦИН”:
За получаване на максимален ефект е необходимо добро и равномерно напръскване на листата. Растенията се третират предпазно през 7-10 дни при благоприятни условия за развитието на причинителите на заболяванията (няколко поредни дни да е валяло дъжд, облачността да е голяма и температурата да е около 15-24 градуса). При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинират с продукти срещу причинители на брашнести мани. В указаните доза са смесими с листни торове.

Третирането на културите трябва да се прекрати 14 дни преди прибирането на реколтата.

Повече информация за препаратите: АГРИЯ АД

Бактериен рак

Старите и изоставени лозови насаждения са основен източник на зараза. Липсата на регистрирани ефективни химически средства за борба също е причина за разширяване ареала на разпространението й.

Симптоми

В основата на стъблото се явяват дребни, гладки, светложълти подутини (тумори), които бързо се развиват, разрастват и повърхността им става грапава, вътрешността – зърнеста, а цветът – тъмнокафяв. Със стареенето тъканите на туморите некротират, изсъхват и се разпадат. Често на мястото на старите тумори през следващия сезон се явяват нови или се откриват вторични на известно разстояние от старите. Тумори се наблюдават освен в основата на растенията, още и по стъблото, и на мястото на присадката при облагородените лози. Болните лози имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват при тежки зими.

Причинител е бактерия, която се запазва в почвата, заразените растения и прониква през рани.

Борба: Провеждане на профилактични мероприятия като:

  • Използване на здрав посадъчен материал;
  • Изкореняване и изгаряне на болните лози;
  • При създаване на ново насаждение да се спазва 6-7 годишно сеитбообращение с участие на житни култури;
  • При извършване на резитбата, инструментите да се дезинфекцират след всяка лоза, като се потапят в 5%-ов разтвор на формалин;

Борба с плевелите

За борба с едногодишни житни и широколистни, както и с някои многогодишни широколистни плевели, преди започване на вегетацията има възможност да се внесат хербициди с почвено действие:

За борба с плевелите: КАСОРОН Г

КАСОРОН унищожава селективно плевелите, без да засяга съществуващите дървета и храсти. Поради това е много подходящ за производствено приложение в овощни градини, лозя и разсадници.

Доза: 6-8 кг/дка

Повече информация за препаратите: Chemtura Netherlands B.V.

В млади неплододаващи лозя се извършва попълване на празните места с елитни лозички от същият сорт.

 
Обратно
eXTReMe Tracker