вторник, 18 Юни 2019, 18:06
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

В хербицидния разтвор може да добавите...

І. ЛИСТНО ТОРЕНЕ

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

150-200 г./дка

 

1 -2 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200-300 мл./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

 AГРОФОЛ 650 - Течен  тор на база амониев тиосулфат

СЪСТАВ                                                                                    % w/w

Азот(N)     общо

15%

Азот (N) под формата на амоняк

11%

Азот (N) под формата на урея

4%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

60%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл/дка

1-2 приложения

АЗОФЕР слоу релийз - Балансиран вегетативен активатор

Състав                                                                                  % w/w

Азот(N)  общо

12%

Азот(N) амонячна форма

1,5%

Азот(N) урейна форма

10,5%

Калиев оксид(K2O) водоразтворима форма

12%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

28%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл./дка

1-2 приложения

ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

50-100 г/дка

1 третиране между братене и изкласяване

 

КЕЛПАК – Течен тор и биостимулатор

  • Подобрява презимуването на зърнено-житните култури

  • При пшеницата стъблото става по-здраво, без да става по-късо, за разлика от другите стимулатори.

  • Нараства устойчивостта към различни заболявания.

Състав  

Моноамониев фосфат – 2,70%, ауксини – 10,7 мг/л, цитокинини – 0,03 мг/л от морски водорасли.

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200 мл/дка

Пръскане в стадий 4-5 лист

 

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

ТЕКАМИН МАКС - течен тор с висока концентрация на аминокиселини

Органичен течен тор с растителен произход. С висока концентрация на L - аминокиселини в усвоима за растенията форма, получени в резултат на ензимна хидролизa, при която се получават много повече чисти L- аминокиселини. L-аминокиселините са биологично активни, свързват се помежду си по различни начини, което определя активността им. Те подобряват осмозата, регулират отварянето на устицата, имат антиоксидантно действие, регулират хормоналната активност и др.
Текамин Макс няма вредни последствия за третираната култура, за околната среда и за хората. Подходящ за почвено и листно приложение по време на цялата вегетация.

ПРЕДИМСТВА:
- Ускорява растежа на растенията
- Помага за преодоляване на стресови състояния
- Защитно действие

СЪДЪРЖАНИЕ:

Амино киселини

14,7 об.%

L-Амино киселини 12,4 об.%
Общ Азот (N) 7,4 об.%
Органична материя /общо/ 60,2 об.%
pH 6,6

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: листно внесен в началото на братене в концентрация 0,15-0,30% (150-300 мл/100л вода)

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

II. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Фенофаза: от "2-4 лист" до "братене"

Основни вредители през периода:

  • Обикновена полевка
  • Житен бегач
  • Житни мухи
  • Житни пиявици
  • Житна дървеница
  • Едногодишни житни и широколистни плевели

Обикновена полевка

Регистрирани за употреба като готови примамки са: Клерат -5-7 г/ на обитаем ход; Контрак - 5-7 г/ на обитаем ход; Норат-П - 10 г/ на обитаем ход; Сторм - 10 г/ на обитаем ход.

Не се позволява площно третиране!

\ \

Житен бегач

Особено внимание да се обърне на повторките и изостаналите във фенологичното си развитие посеви.

Житни мухи

Да се извършат контролни наблюдения за плътността и разпространението на мухите.

Житна пиявица

\

Начало на излизане на презимувалите бръмбари може да се очаква в края на месеца за районите на Южна България.

 

НУРЕЛЕ Д - Комбиниран органофосфорен-пиретроиден инсектицид. Препаратът действа контактно, стомашно и чрез парите си.

Доза:

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

40 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Третира се със самолет с дюзи тип дъждовна капка при разход 1,5 л/дка.

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

50 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Обикновено третиране.

Пшеница, Ечемик

Житен бегач – ларви

70 мл/дка

При 5 повредени растения на кв. м. или при плътност 5 ларви на кв.м.

Пшеница, Ечемик

Житни мухи (хесенска и шведска)

75 мл/дка

Срещу възрастните летящи мухи на есен или напролет преди яйцеснасянето им.

Пшеница

Вредна житна дървеница -ларви

50 мл/дка

При плътност над 2 ларви ІІІ-та възраст на кв.м.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.

Вредна житна дървеница

Един от най-опасните неприятели по житните култури. Вредната житна дървеница развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо под опадалите  листа в покрайнините на горите.
 
Вредят възрастните дървеници и ларвите, които смучат сок от житните култури и повреждат младите растения, класовете и зърното.
При хладно, дъждовно и студено време, дървениците се крият в основата на растението и смучат сок от главното стъбло, в резултат на което централния лист пожълтява, увяхва и изсъхва. Младите растения загиват и посевите силно оредяват. При изкласяващите растения дървеницата смуче сок от стъблото над последното коляно. В местата на убождане тъканта загива, прекъсва се сокодвижението и класът не може да се изхрани. Той побелява, изправя се и остава щръкнал, излязъл напълно или частично от влагалищния лист. При изкласилите вече растения възрастните дървеници и ларвите от различни възрасти смучат сок от плевите, класчетата и вретеното. Вследствие на повредата класът побелява, а когато е засегнато и вретеното изтънява и добива уродлив вид. Зърната биват повреждани в млечна, восъчна и техническа зрелост. При пробиване на зърното дървеницата отделя ферменти, които разрушават глутена в резултат на което се влошават хлебопекарните качества на брашното.

 
Обратно
eXTReMe Tracker