вторник, 18 Юни 2019, 10:23
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Започват пролетните предсеитбени обработки

Започват пролетните предсеитбени обработки за грах на полето. Те се свеждат до минимум, за да не се уплътнява почвата и да се запази пове­че влага в нея. Извършват се диагонално на есенната оран.

Където граха ще бъде засят в началото на месеца и почвата е чиста от плевели, гре­бените на браздите са посивели, се прави само брануване - косо на оранта със зъбни брани. Ако почвата е уплътнена и заплевелена, непосредствено преди сеитбата се култивира.

При сеитба през втората половина на месеца се препоръчва предсеитбено брануване и култивиране.

Обеззаразяване на семената

Оптималните срокове за сеитба е  до средата на март. Непосредствено преди нея е необходимо да се извърши обеззаразяване на посевния материал, тъй като в почвата се развиват редица патогени (Rhizoctonia, Fusarium, Phythium), които предизвикват гниене на корените, пониците и основните стъбла. Може да се използват някои от  регистрирани фунгициди за обезаразяване на семената:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

имазалил+карбоксил+тиабендазол

Витавакс 200 ВП

200 г

тирам

Роялфло 42 С

200 г

манкоцеб

Дитан М 45

200 гр.

 

Повече информация за препаратите: Chemtura Netherlands B.V.

 

Срещу болести при покълването и поникването семената от грах могат да бъдат обеззаразени с – Фундазол 50 ВП – 200г/100 кг семе/4л вода

Борба с плевелите

Основно културата се заплевелява с ранни и късни пролетни плевели, като полски синап, черно куче грозде, абутилон, бяла куча лобода, обикновен щир и др.

При заплевеляване с едногодишни житни и някои широколистни плевели може да се внася хербицидът -  Пивот 100 СЛ в доза  - 80 мл/дка приложен  преди сеитба с инкорпориране или след сеитба преди поникване или преди сеитба с инкорпориране при начало на вегетация на културата 1-3-ти лист и ранни фази на плевелите. Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в т.ч. балур от семе във фаза 3-5-ти лист  на плевелите може да се внася селективният хербицид -  Фокус ултра в доза – 200 мл/дка; Арамо 50 – 100 – 200 мл/дка. За борба с едногодишни широколистни плевели по време на вегетацията във фаза 2-4ти лист може да се внася хербицидът Базагран 600 СЛ в доза – 150мл/дка.

 

 

 
Обратно
eXTReMe Tracker