сряда, 17 Юли 2019, 05:29
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Извършва се първата междуредова обработка

В началото на този месец след като са поникнали напълно растенията се извършва и първата междуредова обработка на почвата. Тази обработка се извършва ръчно на малките площи или механизирано с тракторни култиватори, като дълбочината на която се пускат работните органи на машината е около 6-8 см, като задължително се оставя защитна ивица от редовете за да не се повредят корените на младите растения. Около средата на месеца 10-15 дни след първата обработка се извършва и втората междуредова обработка на почвата, като се използват същите машини както и при първата.
Непосредствено преди втората почвообработка е желателно да се направи подхранване на растенията с 12-15 кг/дка амониева селитра, след което с почвообработката торът се заравя в почвата.

I. ЛИСТНO ТОРЕНЕ

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Зеленчуци

150-200 г./дка

 

2-3 приложения през всеки 15-20 дни след разсаждането, след цъфтеж и по време на формиране на плода

 AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Зеленчуци

200-300 мл./дка

 

2-3 приложения през всеки 15-20 дни след разсаждането, след цъфтеж и по време на формиране на плода

 ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Зеленчуци (домати,краставици, патладжани, пъпеши, дини и

ягоди)

 

50-100 г/дка

1-3 приложения на всеки 15-20 дни след разсаждането

 БОРАМИД - Течен листен тор, съдържащ бор с моноетаноламин

СъстаВ                                                                         % w/w

Бор (B) разтворим във вода

                       11%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Зеленчуци (домати,краставици, патладжани, пъпеши, дини )

 

150-200 мл./дка

1-3 приложения на всеки 15-20 дни след разсаждането

 КАЛЕКС - Активатор на естествените защитни сили на растението

Състав                                                                                           % w/w

Фосфор (P2O5) водоразтворима форма

30%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

20%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Зеленчуци

150-300 мл/дка

1-3 приложения след разсаждане

 КЕЛПАК – Течен тор и биостимулатор

При пръскане през вегетацията

• Подпомага растежа, подобрява устойчивостта на растението към болести, неприятели и стресови условия – измръзване, засушаване, преовлажняване.

• Повишава добива и подобрява качествените показатели на продукцията

Състав  

Моноамониев фосфат – 2,70%, ауксини – 10,7 мг/л, цитокинини – 0,03 мг/л от морски водорасли.

Дози и препоръки за употреба

КУЛТУРА

ДОЗА

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Зеленчуци:

 

При разсаждане

 

 

Директна сеитба

  1:100 разреждане

 

200-300 мл/дка

 

 

200-300 мл/дка

Потапяне или намокряне на разсадните тарелки с разтвор преди разсаждане.

 
Пръскане 14 дни след разсаждане и повторение един или два пъти след това, през интервал от14 до 21 дни.

 

Пръскане при стадий 3-5 лист и повторение един или два пъти през интервал от 14-21 дни.

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

Тези обработки на почвата се извършват само след като се вдигне росата. Ако се окопават докато са влажни листата те се нападат силно от болести.

Такива болести са кубинската мана и антракнозата.

Срещу кубинската мана се провеждат химични пръскания с Ридомил голд, Куадрис, Щампион, Акробат и др. одобрени за целта препарати.

Срещу антракнозата се пръска с Дитан, Бенлейт, Фундазол и др. широкоспектърни фунгициди.

Тези болести са много вредоносни и силно намаляват добивите и затова при откриване на характерните симптоми е задължително да започне химичната борба.

През този период е възможно растенията да бъдат нападнати и от листни въшки, които са преносители на различни вирусни болести, затова е необходимо да се проведе прискане срещу тях с препаратите Ортен, Маврик, Хоставик, Карате и др.

Макар че пъпешът се отглежда предимно при не поливни условия, той е значително по взискателен към влажността в почвата в сравнение с динята. Това се обяснява с по-слабо развитата му коренова система и с по-голямата му листна повърхност. Именно затова напояването на пъпешите може да бъде значително по-ефективно в сравнение с напояването на динята. Опасността от понижаване на качеството на плодовете е по-малка, ако температурата е достатъчно висока и слънчевото греене е интензивно.

При засушаване те реагират добре на напояване, ето защо при такова засушаване е възможно да се направи една поливка към края на месеца. Поливането се извършва гравитачно по бразди.

Основни вредители за периода:

  • Листни въшки
  • Бактериален пригор
  • Брашнеста мана
  • Антракноза

Листни въшки

След поникването да се извършват редовни прегледи. Химична борба се провежда при:

  • 7-10 % нападнати растения;
  • след 20 май при пъпешите и дините при:
  • 15% нападнати растения ;

с посочените продукти при разсадопроизводството.

Срещу антракнозата се пръска с Дитан, Бенлейт, Фундазол и др. широкоспектърни фунгициди.

ДИТАН М 45 е широкоспектърен контактен фунгицид за борба срещу болести по лозя, овощни, зеленчукови и технически култури.

Препаратът е контактен фунгицид с предпазно действие.

Култура

Болест

Доза

Момент на приложение

Дини и пъпеши

Брашнеста мана

Peronospora sp.

Alternaria cucumerina

Кафяви листни петна

0,2 %

При поява на първи признаци на болестта. Следващите пръскания са през 7-10 дни.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • ДИТАН М 45 трябва да се прилага профилактично/предпазно преди първа поява на признаците на болестта, или при сигнал на пунктовете за прогноза и сигнализация или най-късно при поява на първи признаци на болестта.
  • Да се осигури пълно опръскване на растенията, за да се получи максимален ефект.
  • Да се намали интервала между две пръскания, когато има благоприятни условия за развитие на болестта.

 

 
Обратно
eXTReMe Tracker