вторник, 18 Юни 2019, 18:51
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Сеитбата трябва да започне при първа възможност за работа на полето

Сеитбата на пролетният ечемик трябва да започне в първия пролетен ден, когато времето и състоянието на почвата позаволяват да се работи в полето, понякога още в края на февруари.

Предсеитбена обработка на семената

ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ - увеличава % на кълняемост на семената, спомага за развитието на кореновата система и повишава добива.

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 50 -65 мл/100 кг семе

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

За обеззаразяване на семената: Суми-8 Голд действа ефективно срещу праховита главня и ленточна болест по ечемика в доза 150 мл/100 кг семе

ВИТАВАКС 200ФФ срещу Праховита главня в доза 250 мл/100 кг семе

Витавакс Екстра е одобрен за обеззаразяване преди сеитба на семена от ечемик срещу праховита главня и ленточна болест в доза 150-200ml на 100 kg семена.

Повече информация за препаратите: Chemtura Netherlands B.V.

І. ЛИСТНО ТОРЕНЕ - Ечемик – пивоварен

ТЕКАМИН МАКС - течен тор с висока концентрация на аминокиселини

Органичен течен тор с растителен произход. С висока концентрация на L - аминокиселини в усвоима за растенията форма, получени в резултат на ензимна хидролизa, при която се получават много повече чисти L- аминокиселини. L-аминокиселините са биологично активни, свързват се помежду си по различни начини, което определя активността им. Те подобряват осмозата, регулират отварянето на устицата, имат антиоксидантно действие, регулират хормоналната активност и др.
Текамин Макс няма вредни последствия за третираната култура, за околната среда и за хората. Подходящ за почвено и листно приложение по време на цялата вегетация.

ПРЕДИМСТВА:
- Ускорява растежа на растенията
- Помага за преодоляване на стресови състояния
- Защитно действие

СЪДЪРЖАНИЕ:

Амино киселини

14,7 об.%

L-Амино киселини 12,4 об.%
Общ Азот (N) 7,4 об.%
Органична материя /общо/ 60,2 об.%
pH 6,6

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: листно внесен в началото на братене в концентрация 0,15-0,30% (150-300 мл/100л вода)

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

НУТРИГОЛД - 19.19.19 + 1Mg+Ме - Висококачествен микрокристален водоразтворим NPK тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                                           % w/w

Азот(N)     общо

19%

Азот (N) амонячна форма

3,8%

Азот (N) урейна форма

15,2%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

19%

Калий  (K2O) водоразтворима форма

19%

Магнезий (MgO) водоразтворима форма

1%

Желязо (Fe) хелатна форма

0.07%

Манган (Mn) хелатна форма

0.03%

Цинк  (Zn) хелатна форма

 0.05%

Бор (B) водоразтворима форма

0.02%

Мед(Cu) хелатна форма

0.003%

Молибден (Mo)

0.003%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

150-200 г./дка

 

1 -2 третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

AГРОФОЛ 390 - 10.10.10 + Микроелементи - Листен тор с микроелементи в хелатна форма.

СЪСТАВ                                                                              % w/w

Азот(N)     общо

10%

Азот (N) под формата на урея

10%

Фосфор  (P2O5) водоразтворима форма

10%

Калий  (K2O)    водоразтворима форма

10%

Бор(B) водоразтворима форма

0,08%

Желязо (Fe) хелатна форма

0,08%

Манган(Mn) хелатна форма

0,06%

Молибден (Mo)

0,02%

Цинк (Zn) хелатна форма

0,06%

 Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200-300 мл./дка

 

1  третиране напролет, комбинирано с традиционен пестицид

 AГРОФОЛ 650 - Течен  тор на база амониев тиосулфат

СЪСТАВ                                                                                    % w/w

Азот(N)     общо

15%

Азот (N) под формата на амоняк

11%

Азот (N) под формата на урея

4%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

60%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл/дка

1-2 приложения

АЗОФЕР слоу релийз - Балансиран вегетативен активатор

Състав                                                                                  % w/w

Азот(N)  общо

12%

Азот(N) амонячна форма

1,5%

Азот(N) урейна форма

10,5%

Калиев оксид(K2O) водоразтворима форма

12%

Серен триоксид(SO3) водоразтворима форма

28%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

500 мл./дка

1-2 приложения

ОЛИГОМИКС - Микроелементи в хелатна форма

Състав                                                                                  % w/w

Бор (B) разтворим във вода

1,2%

Мед (Cu) хелатна форма разтворим във вода

0,1%

Желязо (Fe) хелатна форма напълно разтворимо

4%

Манган (Mn)  хелатна форма разтворим във вода

1,5%

Молибден (Mo) разтворим във вода

0,1%

Цинк (Zn) хелатна форма разтворим във вода 

2%

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

50-100 г/дка

1 третиране между братене и изкласяване

 

КЕЛПАК – Течен тор и биостимулатор

  • Подобрява презимуването на зърнено-житните култури

  • При пшеницата стъблото става по-здраво, без да става по-късо, за разлика от другите стимулатори.

  • Нараства устойчивостта към различни заболявания.

Състав  

Моноамониев фосфат – 2,70%, ауксини – 10,7 мг/л, цитокинини – 0,03 мг/л от морски водорасли.

Дози и препоръки за употреба

Култура

Доза на приложение

Приложение

Пшеница, ечемик

200 мл/дка

Пръскане в стадий 4-5 лист

 

Повече информация за препаратите: АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ООД

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Фенофаза: от "2-4 лист" до "братене"

Основни вредители през периода:

  • Обикновена полевка
  • Житен бегач
  • Житни мухи
  • Житни пиявици
  • Едногодишни житни и широколистни плевели

Обикновена полевка

Регистрирани за употреба като готови примамки са: Клерат -5-7 г/ на обитаем ход; Контрак - 5-7 г/ на обитаем ход; Норат-П - 10 г/ на обитаем ход; Сторм - 10 г/ на обитаем ход.

Не се позволява площно третиране!

Житен бегач

Особено внимание да се обърне на повторките и изостаналите във фенологичното си развитие посеви.

Житни мухи

Да се извършат контролни наблюдения за плътността и разпространението на мухите.

Житни пиявици

Начало на излизане на презимувалите бръмбари може да се очаква в края на месеца за районите на Южна България.

НУРЕЛЕ Д - Комбиниран органофосфорен-пиретроиден инсектицид. Препаратът действа контактно, стомашно и чрез парите си.

Доза:

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

40 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Третира се със самолет с дюзи тип дъждовна капка при разход 1,5 л/дка.

Пшеница, Ечемик

Житна пиявица – ларви и възрастни

50 мл/дка

При плътност 30-50 възрастни на кв.м или 1 ларва на флаговия лист.

Обикновено третиране.

Пшеница, Ечемик

Житен бегач – ларви

70 мл/дка

При 5 повредени растения на кв. м. или при плътност 5 ларви на кв.м.

Пшеница, Ечемик

Житни мухи (хесенска и шведска)

75 мл/дка

Срещу възрастните летящи мухи на есен или напролет преди яйцеснасянето им.

Пшеница

Вредна житна дървеница -ларви

50 мл/дка

При плътност над 2 ларви ІІІ-та възраст на кв.м.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.

Борба с плевелите

Поради различното състояние във фазите на развитие в отделните полета при есенниците да се подхожда много внимателно при избора на хербициди.

При избора на хербицид да се изхожда от вида на заплевеляването, фенофазата на посева и плевелите.

При преобладаващо заплевеляване от полски синап, дива ряпа, полска ралица, видове мъртва коприва, видове глушина и др. - да се използват хербициди на база 2,4-Д при температури над 12° C. когато преобладаващото заплевеляване е от видове глушина, видове мъртва коприва, овчарска торбичка, видове пипериче, полска ралица, магарешки бодил, полски синап, обикновен щир и др. - да се използват хербициди на база МЦПА при температури над 7-8° C.

Хербициди на база МЦПП-П да се прилагат при преобладаващо заплевеляване от едногодишни широколистни в т.ч. срещу някои слабо чувствителни на 2,4–Д плевели при температури над 5-6°С.

 

При заплевеляване от колендро, лепка, видове лайка, видове подрумче, видове пиперичета, видове див мак и други устойчиви плевели, да се прилагат хербициди с активна база бромоксанил, дикамба, метозулам, триасулфорон+тербутрин, трибенурон, флуроксипир, лорсулфорон и др. регистрирани за употреба препарати.

За борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 69 г/л феноксапроп- p-етил + антидотpage_2__221

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Имаспро 7,5 ЕВ е разрешен за употреба за борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при:

Пшеница и ечемик:
- Дози на употреба: 100 мл/дка, внесени по време на вегетацията от фаза 3-ти лист до края на братенето на дивия
овес.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ е листен, селективен, системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишните житни плевели при житни култури /пшеница и ечемик/.

ДЕЙСТВИЕ НА ИМАСПРО 7,5 ЕВ: След придвижването на хербицида в чувствителните растения, асимилационните процеси се преустановяват, с което се прекратява и конкуренцията им спрямо културата по отношение на водата и хранителните вещества. За пълното загиване на плевелите са необходими от 12 до 18 дни в зависимост от конкретните климатични условия.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Действа срещу див овес, кокоше просо, кръвно просо, лисича опашка, ветрушка, видовете кощрява, балур от семе и коренища, и др.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Хербицидното действие на Имаспро 7,5 ЕВ не се влияе от почвения тип, от съдържанието на почвена влага и от качеството на почвообработките. Високата влажност на въздуха и оптималната температура са фактори, които осигуряват по-добър ефект за унищожаването на плевелите. Дъжд, паднал 2 часа след третиране с Имаспро 7,5 ЕВ не намалява ефекта от него. Препоръчително количество работен разтвор 20-30 л/дка при използване на конвенционална наземна техника. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане.

За борба срещу широколистни плевели в т.ч. и устойчиви на хормоноподобни хербициди

КОРИДА 75 ВДГ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.page_3__214

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КОРИДА 75 ВДГ е одобрен в България за борба срещу едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели при:

Пшеница
- Доза на употреба: 1,5 г/дка. Прилага се във фаза
2-4 ти лист на плевелите.

КОРИДА 75 ВДГ е селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

ДЕЙСТВИЕ НА КОРИДА 75 ВДГ: Хербицидът прониква предимно през листата на плевелните растения, като част от активното вещество се поема и от корените. Бързо прониква до меристемните тъкани, където прекратява делението на клетките чрез инхибиране синтеза на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: КОРИДА 75 ВДГ е ефикасен срещу едногодишните и многогодишните двусемеделни плевели, вкл. и тези, устойчиви на хормоноподобни хербициди: ПАЛАМИДА, ЛЕПКА, ПОЛСКИ СИНАП, ПОДРУМЧЕ, лайка, колендро, див мак, трицветна теменуга, магарешки бодил, врабчови чревца (звездица), фасулче, дива ряпа и редица други.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както е при хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С). Най-добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. Изключение прави паламидата, която се унищожава максимално, ако се третира при височина около 10 см. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане. Продуктът е смесим с листни торове.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

 

 
Обратно
eXTReMe Tracker