вторник, 18 Юни 2019, 09:48
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Борбата с плевелите при твърдата пшеница е най-успешна, когато се извежда интегрирано

І. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Фенофаза: от \"2-4 лист\" до \"братене\"

Основни вредители през периода:

  • Обикновена полевка
  • Житен бегач
  • Житни мухи
  • Житни пиявици
  • Едногодишни житни и широколистни плевели

Обикновена полевка

Земеделски стопанин, на който в посевите плътността е над 1 колония на декар, трябва да пристъпи към залагане на отровни примамки преди начало на вретенене. Съществува опасност да бъдат нанесени щети през сезона поради високата размножителна способност на полевката. Регистрирани за употреба като готови примамки са: Клерат -5-7 г/ на обитаем ход; Контрак - 5-7 г/ на обитаем ход; Норат-П - 10 г/ на обитаем ход; Сторм - 10 г/ на обитаем ход.

Не се позволява площно третиране!

 Житен бегач zabrus_tenebrioides_500

Особено внимание да се обърне на повторките  и изостаналите във фенологичното си развитие посеви.

Житни мухи  - Хесенска муха hesenska_mayetiola_destructor_297

Да се извършат контролни наблюдения за плътността и разпространението на мухите.

Житна пиявица   oulema_melanopus_300

Начало на излизане на презимувалите бръмбари може да се очаква в края на месеца за районите на Южна България.

Борба с плевелите

Поради различното състояние във фазите на развитие в отделните полета при есенниците да се подхожда много внимателно при избора на хербициди. На късните посеви все още не е преминала подходящата фаза за прилагане на противожитни хербициди.

Очаква се да започне борбата срещу широколистните плевели. При избора на хербицид да се изхожда от вида на заплевеляването, фенофазата на посева и плевелите.

При преобладаващо заплевеляване от полски синап, дива ряпа, полска ралица, видове мъртва коприва, видове глушина и др. - да се използват хербициди на база 2,4-Д при температури над 12°C. когато преобладаващото заплевеляване е от видове глушина, видове мъртва коприва, овчарска торбичка, видове пипериче, полска ралица, магарешки бодил, полски синап, обикновен щир и др. - да се използват хербициди на база МЦПА при температури над 7-8°C.

Хербициди на база  МЦПП-П да се прилагат при преобладаващо заплевеляване от едногодишни широколистни в т.ч. срещу някои слабо чувствителни на 2,4 –Д плевели при температури над 5-6°С.

При заплевеляване от колендро, лепка, видове лайка, видове подрумче, видове пиперичета, видове див мак и други устойчиви плевели, да се прилагат хербициди с активна база бромоксанил, дикамба, метозулам, триасулфорон+тербутрин, трибенурон, флуроксипир, лорсулфорон и др. регистрирани за употреба препарати.

Борба с плевелите

Поради различното състояние във фазите на развитие в отделните полета при есенниците да се подхожда много внимателно при избора на хербициди. На късните посеви все още не е преминала подходящата фаза за прилагане на противожитни хербициди.

Очаква се да започне борбата срещу широколистните плевели. При избора на хербицид да се изхожда от вида на заплевеляването, фенофазата на посева и плевелите.

При преобладаващо заплевеляване от полски синап, дива ряпа, полска ралица, видове мъртва коприва, видове глушина и др. - да се използват хербициди на база 2, 4-Д при температури над 12° C. когато преобладаващото заплевеляване е от видове глушина, видове мъртва коприва, овчарска торбичка, видове пипериче, полска ралица, магарешки бодил, полски синап, обикновен щир и др. - да се използват хербициди на база МЦПА при температури над 7-8°С.

Хербициди на база МЦПП-П да се прилагат при преобладаващо заплевеляване от едногодишни широколистни в т.ч. срещу някои слабо чувствителни на 2,4 –Д плевели при температури над 5-6°С.

ЛАРЕН 20 СГ

new_picture_201Вегетационен хербицид за борба срещу широколистни плевели

/ включително устойчивите на 2,4 Д / и ветрушка в пшеницата и ечемика.

Активно вещество – 200 г/кг метсулфурон метил.

Механизъм на действие – Ларен 20 СГ е сулфонилуреен хербицид, който се абсорбира през листата и бързо се придвижва към вегетативните върхове на листата и корените скоро след проникването му. В чувствителните растения деленето на клетките спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква спиране растежа на листата и корените. По-устойчивите плевели остават затормозени в развитието си. Ларен 20 СГ е най–ефективен, когато се прилага върху млади, активно растящи плевели.

Спектър на действие – Ларен 20 СГ е високоефективен в много ниски дози за контролиране на голям брой широколистни плевели / включително устойчивите на 2,4 Д / и ветрушка, приложен преди или след поникване на плевелите в пшеницата и ечемика. Може да се използва и при зимна ръж, зимно тритикале, пролетен ечемик и овес. Най–подходящата фаза за третиране на плевелите е 2 – 4 лист.

Разрешена употреба:

Култура

Доза

Карантинен срок

Време на приложение

Пшеница и ечемик

3 г / дка

Не се налага

След 3 -ти лист до вретенене на културите

* добър ефект, когато плевелите са около 5 см.

** добър ефект, когато всички плевелни растения са поникнали.

  • Ларен 20 СГ е изключително селективен за всички житни култури.
  • Ефикасността на Ларен 20 СГ е независима от температурните условия.
  • Ларен 20 СГ прониква бързо в растителните тъкани, което го прави устойчив на отмиване от дъжд, паднал 2 часа след третирането.
При заплевеляване от колендро, лепка, видове лайка, видове подрумче, видове пиперичета, видове див мак и други устойчиви плевели, да се прилагат хербициди с активна база бромоксанил, дикамба, метозулам, триасулфорон+тербутрин, трибенурон, флуроксипир, лорсулфорон и др. регистрирани за употреба препарати.

 
Обратно
eXTReMe Tracker