вторник, 18 Юни 2019, 10:02
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Произвежда се...

І. АГРОТЕХНИКА

През този месец на полето на което ще бъде засаден тютюна се извършват още една – две предпосадъчни обработки, като с тях се цели да се унищожат поникналите плевели и да се запази влагата в почвата.

За разсада се полагат редовни грижи изразяващи се в редовното поливане, плевене, подхранване и борба с болестите и неприятелите.

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Разсадопроизводство

Производството на здрав, изравнен и добре развит тютюнев разсад е главното условие за осигуряване на добра реколта. Отглеждането на такъв тютюнев разсад изисква правилно съчетаване и своевременно приложение на редица агрохимически и растителнозащитни мероприятия.

Борба с плевелите

В ранните фази от развитието тютюневите растения са особено чувствителни на конкуренцията на плевелите. Проблемни плевели са татул, тученица, видове щир, балур, троскот, кощрява и др.

Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели може да се внесе селективен, почвен и листен хербицид - Смерч 24 ЕК - 100 мл/дка (активновещество - оксифлуорфен- 240 г/л). Срещу едногодишни някои многогодишни широколистни плевели, внася се 1-3 дни преди разсаждане. Приложен преди поникване, продуктът образува хербициден филм върху почвената повърхност. След поникването плевелите биват унищожени от директния си контакт със Смерч 24 ЕК. Той нарушава процеса на фотосинтеза в плевелите, поради което за ефективното му действие е необходима светлина. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Борба с болестите и неприятелите

Незаразните болести се дължат на неблагоприятните агроекологични условия или други абиотични фактори:

Повреди при застудяване

Чувствителни към застудяване са едролистните сортове тютюн. В резултат на измръзване първите образувани листенца след застудяването изменят формата си – връхните се удължават, а другите непосредствено под тях се удебеляват и периферията им се завива нагоре. Със затопляне на времето, разсадът, който не е силно увреден, се възстановява.

Нарушен водно-въздушен режим

При разсади отглеждани на бавноотцедливи почви, при хладно и влажно време, съчетано с чести поливки, се наблюдават участъци от жълти, закърнели растения, които по-късно увяхват и загиват. При умерено засушаване на лехите растенията развиват нови коренчета и растенията постепенно се възстановяват.

Зелена плесен

Високата почвена влажност, е подходяща среда за развитието на водолюбиви синьо-зелени водорасли, причиняващи заболяването. При осигуряване на правилен водно-въздушен режим, достатъчна вентилация и подсушаване на повърхността на лехите тези микроорганизми бързо изчезват.

Заразните болести са: резултат от действието на инфекциозни причинители (вируси, гъби, бактерии):

Сечене 

Болестта сечене на разсада - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani се причинява различни почвообитаващи гъби. Засяга младият разсад още при поникването, като кълновете загиват преди или непосредствено след показване над почвата. При по-развити растения болестта се проявява в основата на стъблото до повърхността на почвата. Растенията полягат като посечени, увяхват и загиват. Болестта се развива от засяване до месец след поникването и може да бъде ограничена чрез пропарване или обеззаразяване на лехите с фумиганти. Не трябва да се допуска:

  • сеитба на преовлажнена и много богата на органично вещество почва;
  • дълбока и гъста сеитба;
  • висока температура (25°С).

За профилактика семената да се обеззаразяват с контактен фунгицид (активно вещество ипродион+тритиконазол) - Премис – 100мл/100 кг семе до 4 л вода; от 4-6 дни преди сеитбата може да се извърши поливка със системни фунгициди (активно вещество пропамокарб-хидрохлорид) - Превикур 607 СЛ в доза 20 см3 в 8-10 л вода/м или да се извършат поливки с Проплант 722 СЛ – 5 мл/м, както и с контактния фунгицид (активно вещество меден хидроокис) - Фунгуран ОН 50 ВП в концентрация 0,3%.

При поява на болестта:
- Купроцин Супер Специал - 2-4 г/м2 (активно вещество - 40% мед (под формата на меден оксихлорид) и 10% цинеб под формата на намокрим прах)
- Ривал 607 СЛ – 20мл в 8-10 л вода /м2 (активно вещество - 607 г/л пропамокарб база под формата на разтворим концентрат)
- Фунгуран ОН 50 ВП – 0.3% (активно вещество - 77% Меден хидроокис, съответствуващ на 50% чиста мед)

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Черно кореново гниене 

Разсадът е чувствителен на заразяване след кръстосване, при висока почвена влажност, хладно време и азотно торене. Патогенът напада корените на растенията, които добиват жълт, нездрав вид поради недостатъчно приемане на вода и хранителни вещества. Корените са закърнели и покрити с черни порезни участъци от мъртва тъкан. Борба се води чрез поливане на почвата с някои от регистрираните фунгициди със системно предпазно и лекуващо действие:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

беномил

Бенлейт 50 ВП

1 кг/дка

Фундазол 50 ВП

1-2 г/кв.м

тиофанат-метил

Топ плюс 70 ВП

3г/кв.м

Топсин М 70 ВП

в доза 2 г/кв.м. (при слабо нападение) или 4 г/кв. м. (при силно нападение).

и др. продукти за РЗ

При поява на болестта по кореновата система и профилактично след кръстосване на разсада може да се извърши третиране с Топ плюс 70 ВП -2-4 г/м 2 с 2-3 л вода/м2 (активно вещество - 70% тиофанат-метил под формата на водонамокрим прах). Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и продължително последействие, който намира приложение при лозя, зеленчукови, овощни и цветни култури. Попаднал върху листата, фунгицидът се поглъща от тях и се придвижва в цялото растение. ТОП ПЛЮС 70 ВП задържа делението на клетъчните ядра в гъбните клетки. Активното вещество има много широк спектър на действие, включително и върху почвообитаващите фитопатогенни гъби.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Мана peronospora_tabacina_768

Болестта е в състояние да унищожи разсада 100% при благоприятни условия за развитие на гъбата. Явява се перманентно по разсада. В лехите се наблюдават малки групи или петна от растения с жълто-зелен цвят, като перифериите на листата се завиват надолу. По долната част се появява фин, белезникав налеп, който се сгъстява и след време потъмнява до сив или синьо-виолетов. При висока влажност налепът се явява преди жълтеенето на растенията. Системно болните растения спират да се развиват и умират. След фаза \"кръстосване\" на растенията е необходимо да се извършват предпазни третирания с някои от регистрираните фунгициди с контактно и системно действие:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Концентрация/дка

алуминиев фузетил

Алиет 80 ВП

0,2 %

манкоцеб

Дитан М-45

0,2 %

цинеб

Пероцин Лазур 75 Б

0,2 %

манкоцеб+ симоксанил

Корсейт МДФ

0,3 %

и др. продукти за РЗ

Предпазно преди поява на болестта третирайте с:
- Пероцин 75 Б - 0,2 % (активно вещество - 75% цинеб, под формата на намокрим прах)
- Манкоцеб 80 ВП Агрия – 0.2% (активно вещество - 750 г/кг манкоцеб под формата на вододиспергируеми гранули)

При поява на болестта третиранията може да се извършат с Купросейт голд М в концентрация 0,15%

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Кафяви листни петна (алтернариоза)

Болестта успешно се развива в лехите. Върху листата на растенията се появяват черно-кафяви петна с воднист вид. При благоприятни за развитието на гъбата условия болестта обхваща цялото растение, то загива и се покрива с маслено-кафяв налеп. Борбата успешно се води с някои от регистрираните фунгициди:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

бромуконазол

Вектра 10 СК

50 мл/дка

манкоцеб

Трименок 70 ВДГ

200 г/дка

и др. продукти за РЗ

При поява на болестта може да третирате с Купросейт голд М – 0,15%

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Див огън pseudomonas_syringae_p.v._tabaci_768

Една от най-опасните бактерийни болести по тютюна. Върху съвсем млад разсад признаците могат да се объркат с тези на сеченето. Разликата е, че при болестта \"див огън\" листата се стопяват, растенията изглеждат като попарени с гореща вода. Болестта се явява на хармани, които нарастват и опустошават цели лехи. Върху по-развития разсад по листата първоначално се наблюдават кръгли, жълти петна, които нарастват и могат да се слеят. В центъра се появяват кафяви точки от некротична тъкан с жълт ореол около, рязко ограничен от здрава тъкан. Борбата се извежда чрез напръскване с добре приготвен, неутрализиран бордолезов разтвор – 0,5% до фаза \"уши\" и 1% в по-късни фази от развитието на растенията. Могат да се използват и някои от регистрираните медни фунгициди: Фунгуран ОН 50 ВП - 1,5 гр/10 м или Купроксат ФЛ – 3 мл./10 м.

При поява на болестта се извършва третиране с:
- Купроцин С Специал - 0,2-0,4% (активно вещество - 40% мед (под формата на меден оксихлорид) и 10% цинеб под формата на намокрим прах)
- Фунгуран ОН 50 ВП – 150г/дка (активно вещество - 77% Меден хидроокис, съответствуващ на 50% чиста мед)

!!! За максимален ефект е добре третирането с някои от препаратите да се повтори след 7-8 дни

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

Тютюнев трипс

Прегледите за откриване на неприятеля трябва да се извършват, като заедно с лехите се обследва и плевелната растителност около разсадопроизводните участъци. Вниманието да се насочва към предпочитаните от трипса плевели – глухарче, магарешки трън, коприва, овчарска торбичка, както и към култури с ранна вегетация – люцерна, лук и чесън за зелено в съседство с тютюневите лехи. За борба в тютюневите лехи се използва двукратно внасяне в разсада на Каунтер 5 Г: първо в доза 5 г. на кв.м. във фенофаза \"вдигане на уши\"; второ – в доза 3 г. на кв.м. няколко дни преди изнасяне на разсада на полето. Гранулите се разхвърлят равномерно, след което се полива с вода, за да проникне продуктът в почвата. При наличие дори и на един жив трипс да се третират лехите и площите около тях с някои от регистрираните продукти за растителна защита:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

алфациперметрин

Вазтак 2 ЕК

140 мл/дка

абамектин

Лиросект 2 ЕК

150 мл/дка

ацетамиприд

Моспилан 20 СП

15 г/дка

имидаклоприд

Командо 20 СЛ

60 мл/дка

карбосулфан

Генерал ЕК

100 мл/дка

хлорпирифос-метил

Релдан 40 ЕК

120 мл/дка

и др. продукти за РЗ

7-10 дни преди започване на разсаждането срещу неприятеля е добре да се извърши третиране с Пикадор 20 СЛ -60 мл/дка (активно вещество - 350 г/л имидаклоприд). Продуктът е от сравнително новата химична група на неоникотиноидите с контактно и стомашно действие. Много добре прониква в растителните тъкани благодарение на трансламинарното си действие. Засяга насекомите с пробивно-смучещ и гризещ тип устен апарат, като предизвиква необратими функционални нарушения в нервната им система. Има много бърз начален ефект и дълго последействие.

Повече информация за препарата: АГРИЯ АД

 
Обратно
eXTReMe Tracker