вторник, 16 Юли 2019, 09:42
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Топлото време и влагата са благоприятни за развитието на болести

І. АГРОТЕХНИКА

Въпреки това, че пъпешите са сухоустойчива култура е желателно при възможност за напояване ма се извършат още една две поливки на площите засадени с пъпеши, като напояването се прави по бразди, количеството вода на всяка една от поливките трябва да бъде около 40-50м3.

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

През този месец ако се появи вторично заплевеляване с житни плевели се извършва пръскане с хербицидите Фузилат, Галант супер, Набу екстра и др. одобрени за целта препарати.

Топлото време и влагата са благоприятни за развитието на болестта на т.нар. кафяви листни петна. При откриване на характерните за болестта признаци се провежда пръскане с фунгицидите Дитан, Шампион, Каскейд и др.

ДИТАН М 45 е широкоспектърен контактен фунгицид за борба срещу болести по лозя, овощни, зеленчукови и технически култури.

Препаратът е контактен фунгицид с предпазно действие.

Култура

Болест

Доза

Момент на приложение

Пъпеш

Брашнеста мана

Peronospora sp.

Alternaria cucumerina

Кафяви листни петна

0,2 %

При поява на първи признаци на болестта. Следващите пръскания са през 7-10 дни.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • ДИТАН М 45 трябва да се прилага профилактично/предпазно преди първа поява на признаците на болестта, или при сигнал на пунктовете за прогноза и сигнализация или най-късно при поява на първи признаци на болестта.
  • Да се осигури пълно опръскване на растенията, за да се получи максимален ефект.
  • Да се намали интервала между две пръскания, когато има благоприятни условия за развитие на болестта.

Друга важна болест нападаща растенията и оказваща негативно влияние при формирането на добива е брашнестата мана. При поява на болестта се провеждат химични пръскания с Анвил, Тилт, Топаз, Куадрис и др. одобрени за целта фунгициди.

 
Обратно
eXTReMe Tracker