вторник, 18 Юни 2019, 09:46
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

Преди засаждането площта се фрезова с ротационна фреза

В началото на Март и 10-12 дни след първата обработка се прави и втора обработка на площта предназначена за отглеждане на лук. Тя също се извършва с култиватор с прикачена към него зъбна брана.

Хибриди предлагани от фирма АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ:onion_504


АТОС F1 - Лук за глави – жълт.

- Много ранен хибрид за директна сеитба.
- Луковицата е кръгла с диаметър 55-75 мм.
- Обвивната люспа е много добре затворена с красив тъмно меден цвят с бронзов оттенък.
- Шийката е малка и тънка.
- Препоръчва се сеитба през месец март.
- Вегетационният период е 140-145 дни.
- Сухото вещество е 12 % – отличен и за сушене.
- Съхраняемост 5-6 месеца.

 

Преди засаждането площта се фрезова с ротационна фреза за да се доведе почвата в градинско състояние.

След фрезуването с лехообразуваща машина се правят лехите, на които ще бъде засаден арпаджикът. Ширината на лехите е 1-1.2 м, а разстоянието между тях е 50 см.

При нужда в междулентовите разстояния се прокарват бразди за напояване. При възможност за дъждуване, междулентовите разстояния се намаляват до 20-25см.

Преди засаждането е желателно да се направи хербициден екран на площите предназначени за отглеждане на лук. В зависимост от прогнозираното заплевеляване се прилагат следните хербициди:  

  • за борба с едногодишните житни и някои широколистни плевели се използват Дуал голд, Рамрод, Стомп и др. одобрени за целта препарати.

Към 15-20 март се засажда арпаджика. За засаждане се използват специални лукосадачни машини за арпаджик. За по-точно определяне на сеитбената норма в този случай арпаджикът трябва предварително да се сортира на фракции според големината на луковиците. Количеството арпаджик необходимо за засаждането на един декар варира според големината на луковиците и от разстоянията на засаждане, най-често се засаждат 80-90 кг/дка.

Дълбочината на засаждане е 3-4 см, а разстоянието между редовете в лехата е около 20 см. Разстоянието между отделните растения вътре в реда е 7-8 см.

Борба с плевелите

Основни плевели, които заплевеляват лука са видове щир, бяла лобода, черно куче грозде, паламида, поветица, видове пиперичета и др. От групата на широколистните плевели - див овес, лисича опашка, балур от семена и коренища от групата на житните плевели.

В периода след сеитбата (засаждането) при лук за глави, срещу  едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, преди поникване на културата и при поникнали плевели може да се внесе тоталният хербицид -  Баста 20 СЛ в доза 400-500 мл/дка.

Срещу едногодишни житни в т.ч. балур и някои широколистни плевели, внесени след сеитба (засаждане) преди поникване на лука може да се използват някои от регистрираните хербициди:

Активно вещество

Продукт за растителна защита

Доза/дка

s-металахлор

Дуал  Голд 960 ЕК

300 мл

лук - I,II,III год.

пендиметалин

Стомп 330 ЕК

400-500 мл

лук – I,II год.

оксадиаржил

Рафт 800 ВГ

30-35 г

лук – II год.

и др. продукти за РЗ

Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели може да се внася хербицидът - Гоал 2 Е в доза 100-150 мл/дка при едногодишен лук за глави се внася след фаза 3-4-ти лист на културата, а при лук I година се внася след сеитба, преди поникване на културата.

 
Обратно
eXTReMe Tracker