вторник, 18 Юни 2019, 18:14
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия

За да се постигне качествено зимно-пролетно пръскане...

І. АГРОТЕХНИКА

Ако все още не сте успели да изрежете овощните дръвчета, по­бързайте. Желателно е активното сокодвиже­ние да не е започнало. Обърнете внимание на измръзна­лите части на дърветата и съсредоточете усилията си с подходя­ща резитба да ги отстраните. Особено опас­ни за овошките са повратните студове през март, които настъп­ват след резки затопляния.

Цъфтежът на овошките може да се забави изкуст­вено, ако през две-три седмици короните им се напръскват с водапод формата на фина мъгла.

Засадете младите овощни дръвчета като внимавате дълбочината на засаждане да бъ­де същата като тази, при която са били в разсадника.
През този месец се присаж­дат дръвчета - най-вече в периода преди да е почнало активно со­кодвижение. Присаждане на будна пъпка, на изрез или на калем се прави по избор, но зависи и от грамотността на овощаря.

ІI. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

От фенофаза "набъбване до разпукване на пъпките" се провежда пръскане на всички костилкови с бордолезов разтвор - 1%, за борба с ранното кафяво гниене, сачмянките, мехурки по сливата, къдравостта по прасковата и др.

За да се постигне качествено зимно-пролетно пръскане е необходимо да се спазват следните изисквания:

Тихо и слънчево време, с температура на въздуха над 5°С; Добро напръскване (окъпване) на дърветата от върха до основата на ствола, като разпръсквачите трябва да са с широк отвор и струята да е "груба".

Вишнев (черешов) хоботник rhynchites_auratus_500

Вредят възрастните, които нагризват набъбналите пъпки, цветовете и листата на черешата и вишната. По - късно правят нагризвания по повърхността на плодчетата, които са дълбоки и с неправилна форма открити рани. Женските снасят в зелените плодчета, а ларвата унищожава ядката. За поява на възрастното и начало на вредна дейност да се следят бюлетините на РСРЗ.

Борбата е насочена срещу възрастното. Третиране се провежда при отчитане на 3 броя хоботници на 10 клонки/дърво.

Първото - при набъбване на пъпките, а второто след преминаване на цъфтежа с регистрираните продукти, активни в-ва: бенсултап (Банкол 50 ВП – 0,15%), картап (Падан 50 ВП- 0,15), хлорпирифос- етил- циперметрин (Нуреле Дурсбан - 0,08%).

Ранно кафяво гниене monilie1_353

Към тази болест изключително чувствителни са: сливата, кайсията, прасковата,черешата и вишната. Причинителят на болестта е "хладолюбива" гъба. Тя е активна и през зимата, в дните с положителна температура на въздуха, като продължава да образува нови спори. Болестта се проявява под две форми: "опожаряване на цветовете и изсъхване на леторастите" и "гниене на плодовете".

Силна проява на болестта да се очаква при захлаждане и валежи по време на цъфтежа. За да бъде резултатна химичната борба с ранното кафяво гниене, проведете третирания в следните фенофази:

  • цветен бутон – І-во
  • начало на цъфтеж – ІІ-ро
  • седмица по-късно /при удължен цъфтеж/ - ІІІ-то
  • 10 дни след третото /при допусната зараза/ - ІV-то

Фунгициди за борба с ранното кафяво гниене: Сумилекс 50 ВП – 0,15

Сачмянка по костилковите  stigmina_carpophila-sachmo_386

В много райони на страната има натрупана зараза от миналата година и ако са пропуснати решаващите третирания с бордолезов разтвор през есента и зимно-пролетния период, опасността от поражения ще е голяма.

Напада всички зелени нарастващи части – листа, леторасти, плодове.

Разсейването на спорите става посредством дъжд, вятър и насекоми, а по-значителна вълна на заразяване да се очаква след обилни валежи.

Борбата се провежда чрез превантивни третирания по схемата:

  • едно във фенофаза "бял бутон"
  • 2-3 след цъфтежа, през интервали от 7 дни.

Регистрирани продукти за растителна защита: манкоцеб (Дитан М-45- 0,3%; Дитан ДГ- 0,3%); тирам (Тирам 80 ДГ- 0,3%); цинеб (Пероцин 75 Б - 0,3%.

За борба с плевелите: КАСОРОН Г

КАСОРОН унищожава селективно плевелите, без да засяга съществуващите дървета и храсти. Поради това е много подходящ за производствено приложение в овощни градини, лозя и разсадници.

Доза: 6-8 кг/дка

Повече информация за препаратите: Chemtura Netherlands B.V.

 

 

 

 
Обратно
eXTReMe Tracker