неделя, 17 Февруари 2019, 04:03
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.Е. - клон БЪЛГАРИЯ

 • Адрес: София, бул. "Джеймс Баучер" No.103, ет. 2, офис. 6
  тел./факс 02/ 962 50 77; 962 43 91

  9300 Добрич, пл. Свобода 2, вх. Г, ет.2; ап. 6
  тел./факс 058/60 14 06
 • Интернет страница: http://www.limagraincentraleurope.com/bg/

Мениджър бизнес развитие Лимагрейн Централна Европа
Димитър Дойчев - Мениджър на Лимагрейн за България
е-mail: dimitre.doitchev@limagrain.com

Венета Мурзова - Мениджър ключови клиенти
тел.0887 237 405
е-mail:  veneta.murzova@limagrain.com

Райна Димитрова  - Комуникационен мениджър
тел. 0884 226 168
Email: rayna.dimitrova@limagrain.com

Венера Данчовска - Маркетинг мениджър
тел. 0884 159 245
е-mail: venera.danchovska@limagrain.com

Божидар Бонев - Продуктов мениджър
тел: 0888 284 902
e-mail: bozhidar.bonev@limagrain.com

Рая Рангелова - Асистент Логистика и Финанси, тел. 0882 293 012,
e-mail: raya.rangelova@limagrain.com

За допълнителна информация може да се обърнете към някои от нашите регионални търговски мениджъри:

Милен Цветанов - Регионален търговски мениджър за Североизточна България
тел. 0882935812
е-mail - milen.tsvetanov@limagrain.com

Анита Гергова - Регионален търговски мениджър за Северозападна България
тел.0887 219 367
e-mail: anita.gergova@limagrain.com

Радостин Вушков - Регионален търговси мениджър за Централна северна България
тел.0886 305 984
e-mail: radostin.vushkov@limagrain.com

Анатоли Караиванов - Регионален търговски мениджър за северозападна България
тел. 0886318567
e-mail: anatoli.karaivanov@limagrain.com

Тодор Новаков – Регионален търговски мениджър за региона Шумен – Варна
тел. 0887 770 901
e-mail: todor.novakov@limagrain.com

Тихомир Острешев – Регионален търговски мениджър за Централна Южна България
тел. 0884 388 475
e-mail: tihomir.ostreshev@limagrain.com

Христо Христов – Регионален търговски мениджър за Югоизточна България
тел. 0886 899 156
e-mail: hristo.hristov@limagrain.com

lg_slogan_219От бoгатото генетично разнообразие с което Лимагрейн разполага, сме подбрали царевични и слънчогледови хибриди, които са добре адаптирани и районирани спрямо агрометеорологичните и почвените особености в България, и едновременно с това отговарят на съвременните изисквания за модерно и рентабилно зърнопроизводство на пролетници.

Изградената от Лимагрейн система от опити в България, предоставя възможност на производителя да се запознае с продуктите на фирмата отблизо. При нашите опити на макроучастъци и демонстративни полета могат да бъдат наблюдавани всички предлагани от нас хибриди през цялата вегетация и всеки стопанин може да намери идеалното съотношението от стопански и биологични качества.

Основната задача на нашия екип е да докажем, че изборът на висококачествените европейски семена ще се окаже успешен и доходен за Вас през есента.

Царевични хибриди:

LG 32.32- НОВ!

FAO 220

Характеристики:

Тип хибрид: зърно и силаж

 •   Употреба: зърно и силаж
 •  Средно големи,14 редови кочани
 •  Основният кочан е заложен на средна височина (около120 см)
 •  Маса на 1000 семена:около 280-300гр.
 •  Високи растения с отличен обем
 •  Еднакво висок потенциал и ефективност за производството на зърно и силаж
 •  Подходящ за рано изтеглени сеитби или втора култура
 •  Добра толерантност на засушаване
 •  Препоръчителна гъстота:
  - 6200-6300 раст./дка за реколтиране,
  - при поливни условия - 7200-7300 раст/дка за реколтиране
 •  За силаж:
  - 8000-8500 раст./дка за реколтиране;
  - при поливни условия: 8500-10500 раст/дка за реколтиране

LG 30.290- НОВ!

FAO 290

Тип хибрид: зърно

Характеристики:

 • Високи растения с добър обем
 • Сравнително дълги кочани, 14-16 (18) редови с червена какалашка
 • Високо залагане на основния кочан
 • Умерен стейгрийн
 • Маса на 1000 семена: около 320 гр.
 • Ранен хибрид с отличен потенциал и поведение на полето
 • В години като 2010 конкурентен на значително по-късни хибриди
 • Интензивен хибрид с много добра стабилност
 • Препоръчителна гъстота:
  - при неполивни у-я - 6200-6500 раст./дка за реколтиране;
  - при поливни у-я:7200 раст./дка за реколтиране

SHERLEY (ШЪРЛИ)- НОВ!

FAO 300

 •  Единична кръстоска. Високи развити растения
 •  Дълги кочани, 14-16 редови, с тънки, червени какалашки. Тип на зърното- конски зъб
 •  Високо залагане на основния кочан
 •  Умерен ,,стейгрийн'' ефект
 •  Подходящ за втора култура
 •  Толерантен на основните болести: Цв.главня-мн.добра, об.главня-средна, фузариум-мн.добра
 •  Хибридът е по-подходящ за интензивни условия на отглеждане,където да успее да разгърне потенциала си
 •  Препоръчителна гъстота на посева:
  - при неполивни условия-5800-6300 раст.дка за реколтиране
  - при поливни условия: 6800-7300 раст.дка за реколтиране

LG 23.06

lg23.06_276FAO 300

Тип хибрид – за зърно и силаж

 

Характеристики:lg-23-06-3_408

 • Тънки и дълги, 14 -16 редови кочани
 • Високо растение със средно високо залагане на основния кочан
 • Тегло на 1000 семена - 300 гр.
 • Изключително подходящ за райони с неблагоприятни климатични условия-температурен стрес и засушаване
 • Силно конкурентен и високо ефективен хибрид
 • Съдържанието на протеини и скорбяла в биомасата е предимство гарантиращо бърза реализация
 • Преп. гъстота - при неполивни условия: 6200-6500 раст./дка за реколтиране
 • При поливни условия: 7200 раст./дка за реколтиране
 • За силаж: при неполивни условия 8000-8500 раст/дка, при поливни у-я:8500-10500 раст./дка

LG 33.50-НОВ!

FA0 350

Тип хибрид: зърно

Характеристики:

 •  Доста високо (280см) и добре развито растение.Залага осн. кочан на 160 см.
 •  Силно, здраво стъбло с добра устойчивост на полягане. Много добър ,,стейгрийн '' ефект
 •  Абсолютна маса на 1000 семена- 320 гр., редове в кочана-14-16 реда
 •  Бързо освобождава влагата и се прибира без необходимост от сушене на зърното
 •  Много симетричен, добре изпълнен кочан
 •  Много добър толеранс на фузариум по стеблото и по кочаните, не е чувствителен на главня
 •  Предлага отлично съотношение добив-влага
 •  Най-високия потенциал за добив за тази група по ранозрелост
 •  Препоръчителна гъстота при неполивни у-я: 5700-6200 раст./дка за реколтиране
 •  Препоръчителна гъстота при поливни у-я: 6700-7200 раст./дка за реколтиране

Jodie (Джоди) – НОВО!

ФАО 360

Тип хибрид - за зърно и силаж

Характеристики:
jodie-2_333_01

 • Високо растение с добра облистеност
 • Средно до високо разположение на основния кочан
 • 16 -18 редови кочани с добър обем
 • Маса на 1000 семена-около 300 гр.
 • Много добър потенциал за добив
 • Оптимално съотношение добив/влага на зърното
 • С отлични качества на произведения силаж
 • Много добра стабилност на добива при различни климатични у-я. Подходящ за широко райониране.
 • Преп.гъстота-5900-6100 раст./дка за реколтиране; при поливни у-я:7000 раст./дка за реколтиране
 • За силаж: 8000-8500 раст./дка за реколтиране; при поливни у-я:8500-10500 раст./дка за реколтиране

ADEMIO (АДЕМИО)

FA0 390-400

Тип хибрид: за зърно и силаж

Характеристики:

 • Добре развито с еректоиден тип на листа растение и високо разположен кочан
 • Изразен,,стейгрийн'' ефект, абсолютна маса -280 гр.
 • Много добро поведение при засушаване. Растението е устойчиво на полягане
 • Добра устойчивост на фузариум(кочани и стъбло)
 • Висок добивен потенциал, стабилно представяне през годините на изпитване в България
 • Бързо изпуска влагата и при ранна сейтба се прибира без необходимост от сушене на зърното
 • Препоръчителна гъстота при неполивни у-я: 5500 раст./дка за реколтиране
 • Препоръчителна гъстота на посева при поливни у-я: 6500 раст./дка за реколтиране

LG 33.95

lg33.95_219

FAO 400

Тип хибрид – за зърно

Тип зърно – конски зъб

Характеристики:

 •  Тегло на 1000 семена - около 320 гр.
 •  Изцяло озърнен кочан
 •  Залага основния кочан на средно до високо ниво
 •  Типичен представител на съвременното поколение хибриди с тънка какалашка и дълбоки зърна
 •  Изключително високодобивен хибрид. При отлична агротехника- с отлични показатели.
 •  Хибрид за добри стопани
 •  Най-силното му качество- възможност да дава максимум от потенциала си при разнообразни условия
 •  Препоръчителна гъстота
  - при неполивни условия:5800-6000 раст./дка за реколтиране
  - при поливни у-я: 6800 раст./дка за реколтиране

33_95_412

LG 30.491-НОВ

FAO 440

Тип хибрид: за зърно (възможна употреба за силаж)

Характеристики
:

 •  Единична кръстоска, тип на зърното- конски зъб,
 •  Средно високо растение с основен кочан, разположен на средна височина, червена какалашка
 •  Кочаните са едри, 16-редови, с добре озърнен връх
 •  Умерен ,,стейгрийн''ефект
 •  Притежава типична за ранозрелостта си стабилност, ниска влага при брибиране
 •  Притежава много добро съотношение- добив-влага за зърното
 •  Хибрид с много добри агрономически показатели, подходящ за широко райониране
 •  Отлично представяне в опитите, изведени на територията на цяла Европа
 •  Препоръчителна гъстота на посева: 5300-5500 растения/дка за реколтиране

LG 34.75

ФАО 480

Тип хибрид: за биоетанолlg-34-75_285

Характеристики:

 •  Употреба: за зърно ; за биоетанол
 •  Едри 18 редови кочани с много добра изравненост, залага основния кочан на средна височина
 •  Сравнително ниско стъбло с умерено приведени листа и тъмно зелен цвят
 •  Озърнен до върха кочан
 •  Маса на 1000 семена - 360 гр.
 •  Отлична толерантност на стрес съчетана със сухоустойчивост
 •  Изключително сериозен потенциал за добив
 •  Хибрид лидер, който намира много широко приложение при най-разнообразни у-я на отглеждане
 •  Преп. гъстота при неполивни условия:5500-5800 раст./дка за реколтиране
 •  При поливни условия 6900 раст./дка за реколтиране

AACIENDA (АСИЕНДА)-НОВ!

FA0 480

Тип хибрид: за зърно и силаж

Характеристики:

 •  Добър първоначален старт и развитие. Развито, високо растение
 •  Умерен,,стейгрийн''ефект. Абсолютна маса- 390 гр.
 •  Толерантен на стресови условия. Високо заложен основен кочан, големи изравнени кочани
 •  Здраво стъбло и корени- устойчиво на полягане
 •  Отличен толеранс на основните болести по царевицата. Висок добивен потенциал
 • . Бързо изпуска влагата, след узряване позволява влагата на зърното след узряване да падне до 16-18%
 •  Добра толерантност на стрес
 •  Преп. гъстота при неполивни у-я: 5300-5500 раст./дка за реколт.,-при поливни у-я: 6300-6500 р-я/дка
 •  За силаж:при непол.у-я-около 7500 раст./дка за реколт.,-поливни у-я:8500-9000 р-я/дка за реколтиране

ACARO (АКАРО)

FA0 490

Тип хибрид: за зърно и силаж

Характеристики:

 •  Употреба: за зърно и силаж
 •  Много добър първоначален старт и развитие
 •  Здраво растение- добър толеранс на фузариум по кочана и стъблото
 •  Стабилен хибрид с много добър потенциал за зърно. Винаги добре изпълнени кочани
 •  Добре развито, високо растение, устойчиво на полягане, с мощна коренова система
 •  Абсолютна маса- 300гр.
 •  Изразен,,стейгрийн'' ефект. Бързо отдава влагата в края на вегетацията
 •  Препоръчителна гъстота при неполивни у-я: 5000 -5500 раст./дка за реколтиране
 •  Препоръчителна гъстота на посева при поливни у-я: 6000 раст./дка за реколтиране
 •  За силаж:при пол. у-я-около 7500 р-я/дка за реколт., при непол.у-я 8500-9000 р-я/дка за реколтиране

AGRISTER (АГРИСТЕР)

FA0 500

Тип хибрид: за зърно

Характеристики:

 • Средно късен хибрид, типичен за зърнопроизводство
 • Компактно растение,ср.високо, много добре облистено със здраво стъбло и силно развита коренова с/ма
 • Растението е устойчиво на полягане, със средно изразен,,стейгрийн''ефект
 • Много добър фитопатологичен профил
 • Залага основния кочан на оптимална височина за прибиране.Добре покрити къси кочани с голям диаметър
 • Абсолютна маса-320 гр.
 • Добре реагира при засушаване. Постоянен и много добър добив
 • Препоръчителна гъстота при неполивни у-я: 5000 раст./дка за реколтиране
 • Препоръчителна гъстота на посева при поливни у-я: 6000 раст./дка за реколтиране

LG 35.40- НОВ!

FAO 550

Тип хибрид: зърно

 • Едри кочани 18-20 редови, с голям диаметър и тънка червена какалашка
 •  Маса на 1000 семена- около 340гр.
 • Основният кочан е на средна височина
 •  Невисоки растения, добре облистени
 •  Високо съдържание на скорбяла
 •  Хибрид с много добро поведение при засушаване и температурен стрес
 •  Отлична толерантност на основните заболявания по царевицата
 •  Непретециозна генетика, добре адаптираща се към разнообразни условия на отглеждане
 •  Преп.гъстота при неполивни условия: 5500 раст./дка за реколтиране
 •  При поливни условия:6400 раст./дка за реколтиране

PONCHO (Пончо)

ФАО 610

Тип хибрид: за зърно

Характеристики:

 •  Високо, отлично развито растение
 •  Височина на стъблото-около 300см, залага високо основния кочан
 •  16-18 реда зърна в кочан
 •  Хибрид с обемна листна маса
 •  Късен хибрид с много добра стабилност и потенциал за добив. Устойчив на полягане.
 •  Добра толерантност на болести, не е чувствителен на главня
 •  Отлична толерантност на фузариум по кочаните и стъблото
 •  Изразен ,,стейгрийн’’ ефект
 •  Препоръчителна гъстота на полягане:
  - при неполивни услвия-5000-5500 раст./дка за реколтиране
  - при поливни услвия-6000-6500 раст./дка за реколтиране


Слънчогледови хибриди:


LG 56.65 M

Конвенционален маслодаен слънчоглед устойчив на раси А-Е на Синята китка

Технически параметри:

 • Размер на питите-16-20см, слабо изпъкнали,полунаклонени при нормално развитие на слънчогледа
 •  Цвят на семката:осн.цвят е черен с надлъжни бели ивици
 •  Средно късен хибрид, който развива здраво и дебело стъбло
 •  Растенията са мощни с голяма листна площ. Зърното притежава висока и стабилна абсол.маса
 •  Отлична устойчивост на полягане и толерантност на важните болести по слънчогледа-еталон за България
 •  Високо маслено съдържание
 •  Устойчив на Синя китка, раси А-Е
 •  Висока толерантност на стрес и засушаване
 •  Отлична стабилност при всички почвени типове и климатични условия
 •  Препоръчителна гъстота 6000-6200 раст/ дка за реколтиране

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 6000-6200 растения на декар за реколтиране.

LG 56.35

Средно ранен маслодаен конвенционален хибрид, устойчив на раси А-Е на Синята китка.

Технически параметри:

 • Средно, до високо растение(170-180см)
 •  Умерено приведени едри (20-22см) пити, големи листа и много добър обем на растенията
 •  Едри, слабо прошарени, черни семки със сравнително по слабо изразени по-светли, надлъжни ивици
 •  Добро маслено съдържание.
 •  Висока и постоянна абсолютна маса
 •  Устойчив на Синя китка-раси А-Е
 •  Много добра устойчивост на полягане. Високо толерантен е на основните болести.
 •  Хибрид с топ потенциал за добив и отлична стабилност в представянето при различни условия
 •  Запазва свежестта на биомасата дълго, в края на вегетацията отдава влагата от зърното в кр.срокове

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 5500-5800 растения на декар за реколтиране

 

Конвенционални хибриди, устойчиви на новите раси на синя китка в България:

LG 55.80

Конвенционален маслодаен слънчоглед устойчив на новите раси на Синя китка в България, по вирулентни от раса Е.

Технически параметри:

 • Средно високи растения(160-170 см) с нормални по големина(16-20см) приведени пити и добър обем
 •  Здрави стъбла, добре облистени със средни по размер листа
 •  Средно едри, черни семки. Високо маслено съдържание в семената
 •  Устойчиви на новите раси на Синя китка в България, по-вирулентни от раса Е
 •  Отлична толерантност на стрес и засушаване, с много висок добивен потенциал
 •  Отлично проявяване при ниски водни запаси и високи температури
 •  Много добра устойчивост на полягане

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 5500-5800 растения на декар за реколтиране.

GOLDSUN (ГОЛДСЪН)

Конвенционален маслодаен слънчоглед устойчив на новите раси на Синя китка в Българи, по вирулентни от раса Е.

Технически параметри:

 • Средно ранен конвенционален маслодаен хибрид
 •  Високо растение- при нормални условия около 180-185 см.
 •  Средно голяма пита (18-22см),леко изпъкнала с приведена,,шия''.Добър обем с нормални до големи листа
 •  Нормални до големи листа. Много добра стабилност в представянето. Добро маслено съдържание
 •  Устойчив на мана-раси 300 и 700
 • Устойчив на новите раси на Синя китка в България в България
 •  Постоянство в представянето съчетано с много добър потенциал за добив.
 •  Вписан в националната сортова листа на България през 2010г.
 •  Добра поносимост на умерени засушавания и температурен стрес

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 6000-6200 растения на декар за реколтиране

LG 55.07 - НОВ!

Конвенционален маслодаен слънчоглед устойчив на новите раси на Синя китка в Българи, по вирулентни от раса Е.

Технически параметри:

 • Хибрид с много добра продуктивност. В оф.изпитване в България, 2009 – 112,1%, 2010 – 103,7%.
 •  Първоначален старт – добър
 •  Растения – средно високи до високи
 •  Узряване – средно късно
 •  Питата е едра, с умерена изпъкналост и полуприведено положение
 •  Добра толерантност на полягане
 •  Маслено съдържание – добро до много добро
 •  Синя китка – генетически устойчив на всички познати в България нови раси.
 • Може да се използва навсякъде където Синята китка присъства или съществува риск от появата и.

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 5800-6200 растения на декар за реколтиране

LG 55.50

Нов маслодаен слънчоглед, устойчив на новите раси на Синя китка в Българи, по вирулентни от раса Е. Регистриран в националната листа на България през 2009 година.

Технически параметри:

 • Нов маслодаен слънчоглед регистриран в националната листа на България през 2009г.
 •  Височина- средно висок до нисък, около 155-160 см
 •  Узрява рано- за сравнение= Сан Лука
 •  Много добър потенциал за добив. Средно маслено съдържание
 •  Средно едри до едри черни семки с много добра абсолютна маса
 •  Пита- голяма, изпъкнала, добре изпълнена с полуизправено разположение
 •  Много добра толерантност на полягане
 •  Бързо поникване и развитие в първоначалните фази от вегетацията
 •  Устойчив на мана раси 300 и 700 и Синя китка- новите раси по вирулентни от раса Е

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: около 6000-6200 растения/дка за реколтиране

LG 55.85 - НОВ!


Технически параметри:

 • Официално изпитване в България – 2010 година - 104,4% спрямо стандартите. Нова генетика от интензиве
 • Средно ранен до средно късен хибрид
 • При нормални условия, листата са със средни размери
 • Питите са полуприведени и със среден размер.
 • Стабилност в представянето на добро ниво. Добро поведение при стрес.
 • Умерена толерантност на засушаване.
 • Устойчивостта на новите раси на Синя китка позволява отглеждането му в заразени с тях региони
 • Добра толерантност на полягане
 • Добър първоначален старт

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: около 5800-6000 растения/дка за реколтиране

LG 56.32 - НОВ!


Технически параметри:

 • Хибрид с отличен потенциал за добив и стабилност в представянето.
 •  Толерантност на стрес и засушаване на много високо ниво.
 •  Толерантен на полягане
 •  Семките са с основен кафяв цвят и светло сиви надлъжни ивици с различна ширина
 •  Питите средни до едри по размер (18-22 см)
 •  Едри слабоивичести семки с високо абсолютно тегло и добро маслено съдържание (= LG56.35)
 •  Отличен първоначален старт
 •  Хибридът е устойчив на новопоявилите се в България раси на Синя китка

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: около 5800-6000 растения/дка за реколтиране.  Спазването на сеитбената гъстота е задължително условия за постигане на максимални резултати.

LG 56.62 - НОВ!


Технически параметри:

 • Хибрид с много добра продуктивност
 •  Отлична стабилност в представянето.
 •  Питата е умерено наклонена (леко по-приведена от LG5665) с оптимална изпъкналост
 •  Средно късно узряване (2 дни по ранен от LG5665) .Растения – средно високи
 •  Много добро поведение при стрес и засушаване
 •  Отлична толерантност на полягане и пречупване
 •  Препоръчва се отглеждането му в цялата страна
 •  и приоритетното му използване в регионите с риск от зараза или вече заразени с новите раси С.китка

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 6000 растения/дка за реколтиране.  Спазването на сеитбената гъстота е задължително условия за постигане на максимални резултати.

clearfield_562

хибриди


LG 55.42 CLclearfield_562

CLEARFIELD хибрид,устойчив на новите раси Синя китка, разпространени в България!

Технически параметри:

 • CLEARFIELD хибрид носещ генетическа устойчивост на раси на Синята китка F и G
 • Средно ранен хибрид
 • Средни на височина растения (около170 см). Много добра облистеност на стъблата.
 • Едри приведени пити, формиращи средно едри семки със средна маса на 1000 семена.
 • Устойчив на разпространените раси мана в България
 • Много добра толерантност на Склеротиния и Фомопсис. Средно толерантен на Фома и Макрофомина
 • Много дабър потенциал за добив
 • Стабилността и потенциалът му са на много добро ниво, отлично се справя с тежките условия в Южна Б-я
 • Вписва се добре във всякакви сортови схеми-изтеглени сеитби и др.отклонения в технологичните срокове

- Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 5800 растения/дка за реколтиране.

LG 56.58 CLclearfield_562

 CLEARFIELD хибрид (прилага се стандартната CLEARFIELD технология използвана в България)

Технически параметри:

 •  Високо растение-в нормални от климатична гледна точка години -около 180см
 •  Средно голяма пита (18-22 см).Добър обем на растението с нормални до големи листа
 •  Висока стабилност в представянето.Добър първоначален старт
 •  Добра устойчивост на полягане. Отличен потенциал за добив
 •  Средно ранен хибрид
 •  Задължително да се третира с Пулсар 40
 •  Много добро маслено съдържание. Хибрид от интензивен тип
 •  Един от най-добре представящите се хибриди в Унгария,Франция и страните от Центр.Европа

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 6000-6200 растения на декар за реколтиране

LG 56.63 CLclearfield_562

Маслодаен слънчогледов CLEARFIELD хибрид, генетично устойчив на раси на Синята китка А-Е

Технически параметри:

 • Семките са средни до едри по размер, прошарени,
 •  Цвят на семките:черен с много добре изразени по светли, надлъжни ивици
 •  Питите са средно едри, и при нормална гъстота на отглеждане се привеждат умерено
 •  Средно високи растения (160-170 см)
 •  Хибридът е средно късен, с много добре изявен ,,стейгрийн'' ефект
 •  Висок добивен потенциал. Толерантен към засушаване
 •  Отлична устойчивост на полягане. Отличен здравен профил.Високо маслено съдържание
 •  Подходящ за отглеждане във всички агроекологични райони на страната

Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: Около 6000 растения/дка за реколтиране. Спазването на препоръчителната гъстота е задължително условие за постигане на максимални резултати.

LG 56.33 CLclearfield_562

Маслодаен CLEARFIELD хибрид устойчив генетически на раси на Синята китка А-Е

Технически параметри:

 • Средно високи до високи растения с едри листа и голям обем (170-180 см)
 •  Едри пити (18-20 см), умерено приведени
 •  Едри, черни семки със слабо изразени по светли надлъжни ивици и висока и постоянна абсолютна маса
 •  Много добра устойчивост на полягане
 •  Много висок потенциал за добив
 •  Стабилен и адаптивен към различни почвени типове и различни климатични условия
 •  Интензивен тип хибрид
 •  

- Гъстота на посева за постигане на оптимални резултати: 5500-5800 растения/дка за реколтиране.

Пшеница:


АНДИНО Осилест сорт зимна мека пшеница

andino-3_396Високопродуктивен осилест сорт с ранно узряване и с отлична стабилност в представянето
Ниски растения с отлична толерантност на полягане, високо толерантен на засушаване.
Растенията са с видимо добре изразен восъчен налеп.
Увеличена братимост и много добра изравненост на братята.
Не се оронва на класа.
Висока толерантност на кафява ръжда и брашнеста мана и на останалите икономически важни болести.
Еднакво добре оползотворява потенциала си за добив и в Северна и в Южна България
Регистриран в България.По време на официалното изпитване Андино е превишил стандарта с 23.1% през 2007/2008г, с 19.6% през 2008/2009г.
Изисква сеитбена норма от 550 кълняеми семена/кв.м., сортът не поляга и понася завишени торови норми.

apache_448

АПАШ Сорт зимна пшеница

 • Сорт с много висока продуктивност и стабилност в представянето. Регистриран в България
 • Ниски до средно високи растения. Много добра толерантност на полягане и оронване на класа
 • Средно ранно узряване. Зърната са средно едри със средна маса на 1000 семена
 • Добра толерантност на Кафява ръжда и Бр.мана, средна толерантност на септориози
 • Отлична устойчивост на жълта ръжда и фузариоза
 • Много добра зимоустойчивост и висока братимост
 • Много широко райониране благодарение на добрите стопански и биологични качества
 • Притежава високо протеиново съдържание на зърното
 • Понася сериозни натоварнания и се чувства отлично при интензивни условия на отглеждане
 • Препоръчителна гъстота:550 кълняеми семена/м2, изисква сеитби в срок и никога късни такива

renan_web_396РЕНАН Осилест, високо адаптивен сорт, регистриран в България

 • Ниски до средно високи растения- около 80 см. Средно едри зърна със средно абсолютно тегло
 • Много добра толерантност на полягане и оронване на класа.
 • Високо толерантен на Кафява ръжда и Фузариоза по класа. Добра толерантност на Брашнеста мана
 • Много добра братимост
 • Висококачествена пшеница с хлебопекарни качества, отговарящи на гр.А по българските стандарти
 • Поддържа високо качество на зърното при различни условия на отглеждане
 • Изисква поне средни норми на торене и засяване в началото на агротехническия срок за съответния реги
 • Препоръчителна сеитбена норма: 550 кълняеми семена на квадратен метър
 • За поддържане на високото ниво на хлебопекарни качества се изисква балансирано торене

АНАПУРНА:  Сорт зимна мека пшеница

 • Средно ранен сорт с висок потенциал за добив, много добра стабилност в представянето
 • Осилест сорт с ниски растения (60-80см) - не полягат
 • Листната маса е редуцирана, листата са къси, еректоидни, с добре изразен восъчен налеп
 • Зърната са със средна големина и средно абсолютно тегло
 • Добра зимоустойчивост
 • Стабилността в представянето е на високо ниво
 • Притежава добър здравен профил
 • Препоръчителна сеитбена норма: 550 кълняеми семена/кв.м.
 • Препоръки: да се избягват много късни сеитби

АВЕНЮ: Безосилест сорт зимна мека пшеница

 • Ранозрелост- с около 7 дни по-ранен от Апаш
 • Ниски растения (60-70 см), класовете са със средна дължина
 • Къси, тесни листа със силно изразен восъчен налеп
 • Много добра толерантност на полягане и оронване на класа, добра зимоустойчивост
 • Много добра толерантност на Кафява ръжда и Жълта ръжда
 • Добра до много добра толерантност на Брашнеста мана, добра толерантност на Септориози
 • Притежава отлична братимост
 • Трябва да се засява в началото на технологичния за съответния регион срок за сеитба
 • Препоръчителна сеитбена норма: 550 кълняеми семена/ кв. метър
 • Представя се еднакво добре и в Северна и в Южна България

AZIMUT (АЗИМУТ) - Безосилест сорт зимна мека пшеница, регистриран в България

 • Ниска височина на стъблото
 • Много висока продуктивна братимост
 • Добре изразен восъчен налеп
 • Много добра устойчивост на полягане. Ранно узряване
 • Висока толерантност на Брашнеста мана, различни видове ръжда и Pseudocercosporella
 • Над средната устойчивост на фузариума по класа
 • Абсолютна маса- ниска/ около 35 гр., хектолитрова маса- над 76 кг.
 • Добра студоустойчивост
 • Типична хлебна пшеница с много добри нива на протеини и глутен
 • Сеитбена норма- 400-550 кълняеми семена/ кв.м

АЛТИГО - Осилест сорт зимна мека пшеница

 • Сорт с топ потенциал, средно узряване, много добра братимост и висока абсолютна маса на зърното
 • Осилест сорт, ниско, дебело и здраво стъбло
 • Класове с нормална дължина, едри зърна с високо абсолютно тегло
 • Високо толерантен на полягане и оронване на класа
 • Добра зимоустойчивост
 • Толерантност на заболявания:- Кафява ръжда-мн.добра, Бр.мана-отлична, Фузариум- мн.добра
 • Средно толерантен на листни напетнявания
 • Представя се много добре при интензивни условия на отглеждане
 • Хлебопекарните му качества са на добро нива
 • Сеитбена норма:550 кълняеми семена/кв.м., в рамките на агротехническия срок

Ечемик:

gerlach_396_01

ГЕРЛАХ - Перспективен сорт многореден зимен фуражен ечемик

Шест редов клас
Средна височина на растенията и средна големина на зърната
Високо толерантен на полягане и пречупване на стъблата
Много добра зимоустойчивост
Висока братимост
Високо толерантен на Брашнеста мана и Кафява ръжда
Много добра толерантност на Rhyncosporium и Кафяви петна
Високо продуктивен сорт, с отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
Срокове на сеитба - да се избягват късни сеитби
Сеитбена гъстота: около 450 кълняеми семена на кв. метър

ПАСО: Нов сорт многореден фуражен ечемик

 • Нов високопродуктивен интензивен сорт с увеличена братимост и много добра зимоустойчивост
 • Малки зърна със средно абсолютно тегло
 • Добра до много добра зимоустойчивост
 • Добра толерантност на полягане
 • Ниски до средно високи растения с много добра братимост
 • Отлична толерантност на Брашнеста мана, Мрежести петна и Кафява ръжда
 • Добра толерантност на Хелминтоспориум
 • Интензивна генетика, понасяща натоварване заради ниските растения и добрата толерантност на полягане
 • Препръчителна сеитбена норма: 450 кълняеми семена на кв. метър


КАЗАНОВА (Casanova) - Зимен двуреден пивоварен ечемикedi_125

 • Отлична продуктивност и биологични характеристики
 • Ранно изкласяване и узряване
 • Растенията са със средна височина
 • Много добра студоустойчивост
 • Устойчивост на полягане – добра
 • Средно до силно изразен восъчен налеп по листата
 • Толерантност на заболявания: Ръжда- добра, Бр.мана- много добра, Хелминтоспориоза-добра
 • Високо абсолютно тегло на зърната
 • Да се използват нормални срокове за сеитба съобразени с конкретния регион
 • Сеитбена норма- 450 кълняеми семена/ кв.метър

Рапица:


AРСЕНАЛ

НОВ ТОП ХИБРИД

 • Средно високи растения (около 145 см. при нормални условия)
 • Много добра облистеност, големи листа. В ранни фази листата са изправени
 • Абсолютно тегло - средно високо (= Артога)
 • Силен първоначален старт - много бързо се развива до настъпване на зимата
 • Развитието на пролет започва средно рано и е много бързо
 • Много добра зимоустойчивост, дори при прерастнали растения
 • Добра толерантност на полягане
 • Отлична толерантност на разпукване на шушулките
 • Много добра масленост- средно 46.6% за три годишен период на изпитване
 • Препоръчителна гъстота: 50-60 кълняеми семена/ кв.м. в зависимост от срока на сеитба

АТЕНЗО

НОВ КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

 • Хибрид със средно късно узряване, отличен потенциал за добив, високо абсолютно тегло на семената
 • Притежава отлична неразпукливост на шушулките
 • Силен първоначален старт- развива се отлично до настъпване на зимата
 • Развитието на пролет започва средно рано и е много бързо
 • Запазва свежестта на стъблото до много късно през вечетацията
 • Добра зимоустойчивост
 • Добра толерантност на полягане
 • Висока маса на 1000 семена- средно 5,2 гр. за целия период на изпитване
 • Много добра масленост- средно 46,4% за три годишен период на изпитване (2010-2012г.)

AДМИРАЛ - НОВ

 

 • Средно високи растения (140-160см при нормални условия)
 • Средно ранен хибрид (1-2 дни по-ран от Артога)
 • Бърз първоначален старт,развива се бързо до настъпване на зимата и не е склонен към прерастване
 • Развитието на пролет започва средно рано и е много бързо
 • Отлична толерантност на полягане, запазва свежестта и здравината на стъблото до жътва
 • Висока масленост- средно 47% за целия период на изпитване
 • Много висока маса на 1000 семена-средно с 4% превишава хибридите с които е сравняван
 • Съчетава много висока продуктивност с топ стабилност в представянето
 • Добра толерантност на основните заболявания
 • Препоръчителна гъстота: 50-60 кълняеми семена/кв.м. в зависимост от срока на сеитба

АРТОГА

НОВ ТОП ХИБРИД на ЛИМАГРЕЙНartoga_296

 • Хибрид с лидерски качества и отлично представяне в цяла Европа, регистриран в България
 • Средно високи растения със здраво стъбло и добра толерантност на полягане
 • Средно ран хибрид с изтеглен във времето цъфтеж. Много добро маслено съдържание
 • Много добра зимоустойчивост
 • Високо толерантен на Фома и с много добра толерантност на останалите основни болести при рапицата
 • Разклонява се много добре в долните етажи и притежава много добра неразпукливост на шушулките

 • С топ представяне във всички европейски държави, където се отглежда
 • Еталон по показателя ,,неразпукливост на шушулките''
 • Популярността му се дължи основно на стабилността му в представянето-комплекс от биологични качества
 • Препоръчителна гъстота- 50-60 кълняеми семена/ кв.м. в зависимост от срока на сеитба

АЛАБАСТЕР - Нов хибрид зимна маслодайна рапица

 • Нов хибрид с висок потенциал за добив и добри стопански качества
 • Регистриран в България след отлични резултати през двугодишно изпитване- 2010/2011г.
 • Средно високо растение със средно наситено зелени листа. Ранен цъфтеж
 • Ранно до средно ранно узряване
 • Много добра зимоустойчивост
 • Много добър потенциал за добив – 121,8% спрямо стандарта
 • Семената не съдържат ерукова киселина и имат ниско съдържание на глюкозинати
 • Много добра толерантност, високодобивен хибрид
 • Много добро съдържание на масло
 • Препоръчителна гъстота: 50-60 кълняеми семена/ кв.м в зависимост от срока на сеитба

ALBATROS (АЛБАТРОС) - Хибрид зимна маслодайна рапица!

 • Умерен растеж на есен, не е склонен да прераства
 • Цъфтежът е изтеглен по-рано
 • Високи растения с много добра разклоненост в долните етажи и много добра толерантност на полягане
 • Много добра толерантност на Фома, отлична толерантност на Цилиндроспориоза
 • Много добро маслено съдържание.
 • Отличен потенциал за добив, много добра толерантност на оронване
 • Много добро маслено съдържание.
 •  превишава стандартите в официалното изпитване в ИАСАС средно с:19,1% за 2010г, -8.6% за 2011г.
 • Хибрид от новата вълна хибриди на Лимагрейн.
 • Препоръчителна гъстота на посева: 50-60 кълняеми семена/кв.м.

ДОБРАВА: НОВ Хибрид зимна маслодайна рапица

 • Средно високо до високо растение (около 170см), с ранен цъфтеж и ранно-до средно ранно узряване
 • Високо абсолютно тегло на зърното, добро маслено съдържание
 • Добра зимоустойчивост
 • Не съдържа ерукова киселина и е с ниско съдържание на глюкозинати
 • Хибрид с много добър потенциал за добив и добра адаптираност към условията на континенталния климат
 • Показва много добри резултати при интензивни условия на отглеждане
 • През 2010/11 г. превишава стандартите в официалното изпитване в България средно с 4,6%
 • Препоръчителна гъстота: 50-60 кълняеми семена/ кв.м в зависимост от срока на сеитба

АДРИАНА: Сорт зимна маслодайна рапица

 • Средна височина на растенията, добро съдържание на протеини и нadriana_168иско съдържание на глюкозинати
 • Средно ранни цъфтеж и узряване
 • Добра устойчивост на полягане
 • Отлична неразпукливост на шушулките
 • Много добра толерантност на фома и цилиндроспориоза
 • Буен растеж през есента, но не прораства
 • Стандарт по студоустойчивост
 • Богато съдържание на масло. Много висока продуктивност
 • Препоръчителна гъстота: при ранни сеитби- 60 кълняеми семена/ кв.м,при по-късно изтеглени сеитби- 80 кълн.семена кв.м.

Опаковките на Limagrain Bulgaria

bags_350

Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker