четвъртък, 23 Май 2019, 15:54
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

ХЕРБИЦИДИ

 

ИМАСПРО 7,5 ВП


АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 69 г/л феноксапроп- p-етил + антидотpage_2__221

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Имаспро 7,5 ЕВ е разрешен за употреба за борба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при:

Пшеница и ечемик:
- Дози на употреба: 100 мл/дка, внесени по време на вегетацията от фаза 3-ти лист до края на братенето на дивия
овес.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ е листен, селективен, системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишните житни плевели при житни култури /пшеница и ечемик/.

ДЕЙСТВИЕ НА ИМАСПРО 7,5 ЕВ: След придвижването на хербицида в чувствителните растения, асимилационните процеси се преустановяват, с което се прекратява и конкуренцията им спрямо културата по отношение на водата и хранителните вещества. За пълното загиване на плевелите са необходими от 12 до 18 дни в зависимост от конкретните климатични условия.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Действа срещу див овес, кокоше просо, кръвно просо, лисича опашка, ветрушка, видовете кощрява, балур от семе и коренища, и др.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Хербицидното действие на Имаспро 7,5 ЕВ не се влияе от почвения тип, от съдържанието на почвена влага и от качеството на почвообработките. Високата влажност на въздуха и оптималната температура са фактори, които осигуряват по-добър ефект за унищожаването на плевелите. Дъжд, паднал 2 часа след третиране с Имаспро 7,5 ЕВ не намалява ефекта от него. Препоръчително количество работен разтвор 20-30 л/дка при използване на конвенционална наземна техника. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане.

 

КОРИДА 75 ВДГ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.page_3__214

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КОРИДА 75 ВДГ е одобрен в България за борба срещу едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели при:

Пшеница
- Доза на употреба: 1,5 г/дка. Прилага се във фаза
2-4 ти лист на плевелите.

КОРИДА 75 ВДГ е селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

ДЕЙСТВИЕ НА КОРИДА 75 ВДГ: Хербицидът прониква предимно през листата на плевелните растения, като част от активното вещество се поема и от корените. Бързо прониква до меристемните тъкани, където прекратява делението на клетките чрез инхибиране синтеза на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: КОРИДА 75 ВДГ е ефикасен срещу едногодишните и многогодишните двусемеделни плевели, вкл. и тези, устойчиви на хормоноподобни хербициди: ПАЛАМИДА, ЛЕПКА, ПОЛСКИ СИНАП, ПОДРУМЧЕ, лайка, колендро, див мак, трицветна теменуга, магарешки бодил, врабчови чревца (звездица), фасулче, дива ряпа и редица други.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както е при хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С). Най-добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. Изключение прави паламидата, която се унищожава максимално, ако се третира при височина около 10 см. При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане. Продуктът е смесим с листни торове.

 

ЛИНУРОН 45 СК

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 450 г/л линурон произход на активното вещество: И-ПИ-ЧИ / НОВА-ФИТО-Италияpage_4__220

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЛИНУРОН 45 СК е разрешен за употреба при следните култури:

Кориандър
- Доза на употреба: 200 мл/дка,

Слънчоглед
-
Доза на употреба: 250-300 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите.

ЛИНУРОН 45 СК е селективен, системен, почвен и листен хербицид с широк спектър на действие. Ефективен е срещу повечето от едногодишните широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия - до 3 месеца.

ДЕЙСТВИЕ НА ЛИНУРОН 45 СК: ЛИНУРОН 45 СК лесно прониква в кореновата система и бързо се придвижва до вегетационния връх. Унищожава кълновете на чувствителните плевели.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: В препоръчаните дози е ефективен срещу голям брой едногодишни широколистни плевели – полски синап, дива ряпа, полско огнивче, галинзога, видовете щир, пача трева, овчарска торбичка, див мак, подрумче, тученица, звездица и др. и срещу някои многогодишни видове – живовлек, млечки, пелин и др.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За постигане на висок хербициден ефект е необходима достатъчна почвена влажност. Освен при посочените по-горе култури, Линурон 45 СК, приложен в необходимата доза и в точния момент от вегетацията на растенията, проявява селективност към широк спектър култури като фасул, царевица, моркови, картофи, мента, целина, праз, лук, арпаджик, бакла, соя и грах.

 

НАСА 360 СЛ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 360 г/л глифозат под формата на разтворим концентрат.page_5__246

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСА 360 СЛ е разрешен за употреба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

Лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища)
- Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели в доза 400-1200 мл/дка.

НАСА 360 СЛ е тотален, листен, системен хербицид. Унищожава плевелите изцяло - както надземните части, така и кореновата им система.

ДЕЙСТВИЕ НА НАСА 360 СЛ: Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Потиска синтеза на аминокиселините. Едногодишните плевели загиват за 3 – 4 дни, а многогодишните - за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растенията.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За постигане на висок хербициден ефект плевелите трябва да бъдат свежи и в активен растеж. Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20 и 30 оС и интензивно слънцегреене. Хербицидът може да се прилага с тракторни пръскачки, различни видове гръбни пръскачки и чрез мазане на концентриран разтвор със специални уредби. Да се работи с ограничители и ниско налягане – 2 атмосфери. Листата на плевелите не трябва да бъдат мокри по време на третиранетo. Разходът на работен разтвор варира от 3 до 20-30 л/дка в зависимост от използваната техника. При частично заплевеляване НАСА 360 СЛ се прилага в концентрация 2% (200 мл/10 л вода). Площите в трайните насаждения (лозя и овощни градини) се третират след като са минали поне 10 дни от резитбата и почистването на издънките.

 

ПАСИФИК СЛ

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 120 г/л дикамба + 360 г/л 2,4-Д под формата на разтворим концентратear-of-corn-inspection_445

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Пасифик СЛ е разрешен за употреба за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. и слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди, при:

Царевица:
- Доза - 120 мл/дка
- Внася се във фаза 3-5 лист на културата.

ПАСИФИК СЛ е комбиниран листен, системен хербицид за борба срещу широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди, при житните култури.

ДЕЙСТВИЕ НА ПАСИФИК СЛ: Хербицидът се абсорбира предимно чрез листата, но прониква и през корените на чувствителните растения. Придвижването в плевелите се извършва и в двете посоки – към кореновата система надолу и нагоре към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата и плевелите загиват.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Продуктът е токсичен за едногодишните широколистни плевели: лайка, подрумче, див мак, трицветна теменуга, червена мъртва коприва, овчарска торбичка, великденче, звездица, лепка, синап, врабчово семе и други. Потиска развитието и на многогодишните широколистни плевели.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: При използване на конвенционална наземна техника най-добри резултати се получават, когато хербицидът се прилага с 30-50 л/дка работен разтвор. При авиотретиране количеството на работния разтвор е според техническите изисквания на летателните машини. ПАСИФИК СК не оказва неблагоприятно влияние върху следващите в сеитбооборащението култури. Четири седмици след момента на прилагане не е желателно площта да се заема от широколистни култури.

 

СМЕРЧ 24 ЕК

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: оксифлуорфен- 240 г/лsunflower-with-butterfly_336

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Продуктът е разрешен за употреба в България при:

Слънчоглед:
срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели в доза:
- 80 мл/дка. Внася се вегетационно за културата и във фаза 2-4 лист на плевелите.
- 80-100 мл/дка. Внася се след сеитба, преди поникване на културата, на добре подготвена почва.

Лозя:
-150 мл/дка, внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане.

СМЕРЧ 24 ЕК е селективен, почвен и листен хербицид за борба срещу едногодишни и някои многогодишни ширололистни плевели при редица селскостопански и горски култури. Като почвен хербицид е ефективен срещу лисича опашка, див овес, пиявица, лобода, лайка, фасулче, синап, ма, черно куче грозде и др., а като листен унищожава и лепка, щир, дива ряпа, овчарска торбичка и др.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия - до 5-6 месеца.

ДЕЙСТВИЕ НА СМЕРЧ 24 ЕК: Приложен преди поникване, продуктът образува хербициден филм върху почвената повърхност. След поникването плевелите биват унищожени от директния си контакт със Смерч 24 ЕК. Той нарушава процеса на фотосинтеза в плевелите, поради което за ефективното му действие е необходима светлина. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА:
По-ниската доза се прилага на по-леки почви и по-слабо заплевеляване, а по-високата – на по-тежки почви и по-висока плътност на плевелите. Паднал дъжд засилва действието на продукта. С различни дози се може да се използва при лук, соя, фъстъци, памук, домати, пипер, тютюн, овощни градини и др. Препоръчително количество работен разтвор - 30-60 л/дка с наземна техника. При недостатъчна влажност на почвата за постигане на добър ефект срещу плевелите се работи с по-голямо количество работен разтвор.

 

ТЕРМИДОР 4 СК

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40 г/л никосулфурон, формулиран като суспензионен концентратcor_plants_412

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕРМИДОР 4 СК е одобрен в България за борба срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:

Царевица:
- доза 125 мл/дка. Прилага се във фаза 2-4-ти лист на балура и до 8-ми лист на културата.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия-минимум един месец.

ТЕРМИДОР 4 СК е селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящия щир.

ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРМИДОР 4 СК: ТЕРМИДОР 4 СК се поема бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растенията чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Плевелите веднага спират своето развитие, а увяхват напълно в течение на 2 – 3 седмици след третирането. Преди да настъпи пълното им загиване широколистните плевели променят цвета си до червено-жълтеникаво, а житните придобиват антоцианова окраска.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: ТЕРМИДОР 4 СК е високо ефективен хербицид, токсичен за балур от коренища и семе, видовете кощрява, кокоше и кръвно прос, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви. Има сигурно действие и срещу редица широколистни плевели като: щир, звездица, овчарска торбичка, абутилон, дива ряпа, росопас, синап, лютичета, черно куче грозде, лайка и слънчоглед – самосевка.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За постигане на максимален ефект от третирането с ТЕРМИДОР 4 СК, балура трябва да е с височина 15-20 см, другите житни и широколистни плевели да са във фаза 2-ри - 4-ти лист, а царевицата - максимум до 8-ми лист. С ТЕРМИДОР 4 СК може да се пръска и двукратно като първото третиране се прави със 100 мл/дка, а второто - 15-20 дни по-късно с 50 мл/дка. Благодарение на системното действие на ТЕРМИДОР 4 СК, дъжд паднал след третирането не намалява хербицидният му ефект. Препоръчваме ТЕРМИДОР 4 СК да се изпръсква с тракторна пръскачка с 25-30 литра вода на декар. Желателно е да се работи при ниско налягане за да не се отнася мъглата от разтвора върху чувствителни култури.

ТЕРМИДОР 4 СК не трябва да се използва, когато царевицата е третирана с продукти на база бентазон или органофосфорни инсектициди. Да се избягва употребата му когато културата е подложена на стрес от нетипично високи или ниски температури, както и при лошо физиологично състояние.

ТЕРМИДОР 4 СК е смесим с хербицида 2.4Д - ( 125мл ТЕРМИДОР + 100мл 2.4Д ).

 

ТОРНАДО 5 ЕК

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л квизалофоп-р-етил формулиран като емулсионен концентратtomatoes-01_300

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ТОРНАДО 5 ЕК е одобрен за приложение в България за борба срещу:

Домати:
- Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в т. ч. балур от коренища внесен във фаза 3-ти-5-и лист на плевелите (10 - 15 см височина на балура) в доза 200 мл/дка.

Слънчоглед:
- Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в т. ч. балур от коренища при слънчоглед, внесен във фаза 3-ти-5-и лист на плевелите (10 - 15 см височина на балура) в доза 200 мл/дка.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия –минимум 2 месеца

ТОРНАДО 5 ЕК е селективен, листен, системен хербицид. Прилага се с успех при голям брой селскостопански култури - малини, соя, захарно цвекло, лозя, памук, тютюн, фасул, картофи, лук, рапица, ягоди и др.

ДЕЙСТВИЕ НА ТОРНАДО 5 ЕК: След третирането на растенията, продуктът се поглъща за няколко часа от листата, придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Характерно е, че преди да загинат, плевелите придобиват антоцианова окраска. Валежи паднали час след използуването на ТОРНАДО 5 ЕК не намаляват хербицидното му действие.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: Хербицидът е предназначен за борба с едногодишни житни плевели (кокоше просо, кръвно просо, лисича опашка, ветрушка, кощрява, див овес) и многогодишни житни плевели (балур, пирей, троскот) при редица широколистни култури.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Подходящо време за приложение на продукта е фазата на активен растеж на плевелите. При многогодишните житни плевели ефектът срещу коренищата се засилва, ако посочената доза се раздели и приложи двукратно през интервал от 3 седмици (правят се две последователни третирания с половината от необходимото количество хербицид). Пръсканията трябва да привършат не по-късно от 60 дни преди прибиране на реколтата. В указаната доза продуктът е смесим с листни торове.

 

ХЕРБАЦИД 84 ЕК

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 840 г/л ацетохлор, под формата на емулсионен концентратuntitled2_399

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ХЕРБАЦИД 84 ЕК е одобрен в България за борба срещу едногодишни житни, в това число балур от семе и някои широколистни плевели при:

Царевица
– след сеитба, преди поникване на културата, в доза 200-300 мл/дка.

Слънчоглед:
– след сеитба, преди поникване на културата, в доза 200-250 мл/дка.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от агрометеорологичните условия - 2 месеца

ХЕРБАЦИД 84 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид, предназначен за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели при царевица, слънчоглед, картофи, цвекло и др.

ДЕЙСТВИЕ НА ХЕРБАЦИД 84 ЕК: Попаднал в почвата, продуктът се адсорбира бързо от почвените колоиди. Потиска и спира растежа на покълналите и покълнващите плевелни семена, като блокира процесите на деление на меристемната тъкан. Унищожава едногодишните житни плевели преди да поникнат, а чувствителните широколистни - до фаза 1 -2 лист.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ: ХЕРБАЦИД 84 ЕК е токсичен за кощрява, кокоше просо, кръвно просо, балур от семе, ежова главица, лисича опашка. Унищожава и голям брой двусемеделни плевели – обикновен щир, бял щир, бяла лобода, тученица, лубеничник, фасулче, звездица и др.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: ХЕРБАЦИД 84 ЕК се прилага след сеитба, преди поникване на културата. Добре обработената и изравнена почва, както и наличието на влага, засилват действието му. ХЕРБАЦИД 84 ЕК трябва да се внася непосредствено след сеитба или не по-късно от 5 дни след нея. Препоръчителното количество работен разтвор е 25-30 л/дка при нормална влажност на почвата. Дозите на употреба варират в зависимост от степента на заплевеляване и структурата на почвата. При сухи почви, за постигане на максимален ефект е необходимо продуктът да се изпръска с около 40 л вода на декар. Валиране на третираната площ подобрява хербицидния ефект. При наличие на оптимална влажност, хербицидното действие се засилва.

Да не се прилага на преовлажнени почви!

 

Към фирмата
Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker