неделя, 20 Май 2018, 15:00
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

ФУНГИЦИДИ

 

КУПРОКСИЛ 48 ВП®

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 8% металаксил + 40% мед под формата на меден оксихлоридgrape-vineyard_342
Произход на активните вещества: IQV – Испания и Урания - Германия

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КУПРОКСИЛ 48 ВП® e разрешен за употреба при:

Картофи:
Срещу мана по картофи /Phytophthora infestans / в доза 250 г/дка. Препоръчителен разход на работен - 100л/дка при концентрация 0,25% и 50-100 л/дка при доза 250 г/дка.

Лозя:
Срещу мана по лоза /Plasmopara viticola / в доза 0,25 % (250 г/дка). Препоръчителен разход на работен – 100 л/дка при концентрация 0,25% и 50-100 л/дка при доза 250 г/дка.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 ДНИ

КУПРОКСИЛ 48 ВП® е комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие срещу обикновени мани по редица земеделски култури.

ДЕЙСТВИЕ НА КУПРОКСИЛ 48 ВП®: Продуктът осигурява двойна защита на растенията от мана – отвън и отвътре. Системно действащата съставка металаксил прониква в тъканите само 30 минути след третиране и унищожава развиващите се патогени. Контактното активно вещество – меден оксихлорид, образува защитен слой върху листната повърхност и не позволяват на гъбата да проникне в листата. Медните йони се адсорбират от спорите на фитопатогенните гъби, проникват в клетките им и нарушават физиологичните и биохимичните процеси. КУПРОКСИЛ 48 ВП® унищожава мицела и спорите на гъбите и бактериите, дори ако третирането е извършено 48 часа след възникване на зараза.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Пръсканията започват при наличието на подходящи условия за развитието на патогените и се повтарят през 10-14 дни. При изключително благоприятни условия за развитие на маните, се препоръчва интервала между две третирания да бъде скъсен на 8 – 12 дни.

КУПРОСЕЙТ ГОЛД М

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 8% симоксанил + 64 % манкоцебpage_13__405

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КУПРОСЕЙТ ГОЛД М е разрешен за употреба срещу:

- мана при лоза - 0,15 % (150 г/дка).

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни

КУПРОСЕЙТ ГОЛД М е комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие. Комбинацията от активни вещества е изключително ефикасна за борба с причинителите на обикновени мани при лоза, тиквови култури, лук, картофи, домати и други.

ДЕЙСТВИЕ НА КУПРОСЕЙТ ГОЛД М: След третиране манкоцебът се отлага по повърхността на листата и ги предпазва от проникване на зараза. Симоксанилът прониква в листната тъкан и унищожава вече развиващите се патогени. Лекуващото действие се проявява, дори ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до 3-тия ден от заразяването). Наличието на манкозеб разширява спектъра на действие на продукта и срещу причинителите на антракнози.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За получаване на добър ефект е необходимо да се осигури добро напръскване и равномерно покритие на третираните растения. Третиранията започват при възникване на благоприятни условия за развитие на фитопатогените. КУПРОСЕЙТ ГОЛД М притежава лекуващо действие, поради което се допуска първото пръскане да започне дори и 48 часа след възникване на инфекцията. Препоръчваме да се пръска рано сутрин или вечер при температури под 28 °С. При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани.

В указаната доза продуктът е смесим с листни торове.

ТРИОМАКС 45 ВП

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:page_14__426

- 4% СИМОКСАНИЛ

- 29 % МЕД ПОД ФОРМАТА НА МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

- 12 % МАНКОЦЕБ

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Триомакс 45 ВП е разрешен за употреба срещу:

- мана по картофи (Phytophtora infestans) – 250 г/дка

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни

ТРИОМАКС 45 ВП е комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие. Тройната комбинация от активни вещества в продукта осигурява висока ефикасност срещу причинителите на обикновени мани, антракнози, септориози и други листни напетнявания при лоза, тиквови култури, лук, картофи, домати и други култури.

ДЕЙСТВИЕ НА ТРИОМАКС 45 ВП - След третиране манкоцебът и медта се отлагат по повърхността на листата и ги предпазват от възникване на инфекция. Симоксанилът прониква в листната тъкан и унищожава развиващите се патогени. Лекуващото действие се проявява най-добре, ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до 3-тия ден от заразяването).

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: ТРИОМАКС 45 ВП притежава лекуващо действие, поради което се допуска третирането на лозата да започне дори и 48 часа след възникване на инфекцията. Количеството на работния разтвор трябва да се увеличава с нарастването на листната маса при всяко следващо пръскане, така че да се получава сигурно покритие на старата и нова листна маса. Препоръчваме да се пръска рано сутрин или вечер при температури под 28 °С. Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани.

В указаната доза продуктът е смесим с листни торове.

РИВАЛ 607 СЛ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 607 г/л пропамокарб база под формата на разтворим концентратpage_15__382

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: РИВАЛ 607 СЛ е разрешен за употреба срещу:

- мана по пипер, приложен 5-6 дни преди пикиране в концентрация 0,15%.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни

РИВАЛ 607 СЛ е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и последействие от 3 – 4 седмици. Активното вещество дава отлични резултати срещу причинителите на кореново гниене, мана и сечене по разсадите при пипер, домати, краставици, пъпеши, тютюн, ягоди, цветни култури и др.

ДЕЙСТВИЕ НА РИВАЛ 607 СЛ: Продуктът се поема предимно чрез корените и от листата и оттам се разнася по проводящата система в другите части на растенията, като предпазва същевременно и новия прираст. Не се отмива от почвата, а остава в кореновата зона и по такъв начин предпазва културите от зараза продължително време (от 3 до 9 седмици).

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Продуктът е изключително толерантен за всички разсади и цветни култури. Фунгицидът се внася с поливната вода няколко дни преди пикиране и преди разсаждане на растенията. Особено ефикасна е комбинацията: Ривал 607 СЛ – 0,15% и Топ плюс – 0,1%. Прилагането на РИВАЛ 607 СЛ чувствително намалява риска от атака на почвените патогени чрез кореновата система. Срещу кубинска мана по краставици и пъпеши РИВАЛ 607 СЛ е ефикасен, приложен чрез пръскане на листната маса с концентрация 0,25%.

РУБИН 72 ВП®

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 8 % металаксил + 64 % манкоцебpotatoes_267

Произход на активните вещества: IQV – Испания и Агрия АД

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: продуктът е разрешен за употреба при:

Картофи:
- мана по картофи /Phytophthora infestans / - 250 г/дка

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни

РУБИН 72 ВП® е комбиниран фунгицид, притежаващ проникващо, контактно, предпазно и лечебно действие за борба срещу причини-телите на обикновени мани по редица земеделски култури.

ДЕЙСТВИЕ НА РУБИН 72 ВП®: Манкоцебът се отлага върху повърхността на листата и ги предпазва от проникване на зараза. Металаксилът след третирането прониква вътре в растението и унищожава вече развиващите се патогени. Лечебното действие се разпространява и върху новия прираст. Комбинацията от металаксил и манкоцеб осигурява добро действие срещу причинителите на обикновени мани по редица земеделски култури - лоза, домати, дини, пъпеши, картофи и други. Изключително щадящ растенията фунгицид – може да се прилага дори и при култури, чуствителни на медсъдържащи продукти.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За успешно извеждане на борбата при силно нападение е необходимо редовно пръскане през 7-10 дни по време на вегетацията, като се осигурява редуване с минимум още един от другите фунгициди на АГРИЯ, регистрирани срещу мани. Третирането започва при наличие на благоприятни условия за развитието на обикновените мани - висока влажност и умерена температура (между 20о С и 28о С) – обикновено преди затварянето на редовете с листна маса.

Препоръчителен разход на работен разтвор: 100л/дка при концентрация 0,25% и 50-100 л/дка при доза 250 г/дка.

ТОП ПЛЮС 70 ВП

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 70% тиофанат-метил под формата на водонамокрим прахpage_17__366

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ТОП ПЛЮС 70 ВП е одобрен в България за борба срещу:

- оидиум и сиво гниене по грозде – 0,1 %

- черно кореново гниене по тютюн – 3 г/кв.м

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни

ТОП ПЛЮС 70 ВП е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и продължително последействие, който намира приложение при лозя, зеленчукови, овощни и цветни култури. Активното вещество действа много добре срещу брашнести мани и струпясване, причинители на гниене по плодовете при съхранение, сиво гниене, церкоспороза, ранно кафяво гниене, черно кореново гниене, фузариум и др.

ДЕЙСТВИЕ НА ТОП ПЛЮС 70 ВП: Попаднал върху листата, фунгицидът се поглъща от тях и се придвижва в цялото растение. ТОП ПЛЮС 70 ВП задържа делението на клетъчните ядра в гъбните клетки, пречи на сцеплението на хромозомите или предизвиква тяхното разделяне. Активното вещество има много широк спектър на действие, включително и върху почвообитаващите фитопатогенни гъби.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: При лозата е уместно пръскането с ТОП ПЛЮС 70 ВП да се провежда през втората половина на вегетацията за едновременна борба срещу оидиум и сиво гниене. ТОП ПЛЮС 70 ВП може да се прилага и за поливане на растенията срещу почвени патогени в комбинация с РИВАЛ 607 СЛ. При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинира с продукти срещу причинителите на обикновени мани.

В указаната доза продуктът е смесим с листни торове.

КУПРОЦИН СУПЕР М

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:page_18__373

30% МЕД под формата на МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

20% МАНКОЦЕБ

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Купроцин супер М е одобрен в Р. България за борба срещу:

- мана по лоза (Plasmopara viticola): – 0,2 % (200 г/дка)

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

КУПРОЦИН СУПЕР М е фунгицид с много добро действие срещу причинители на болести от клас Оомицетес (обикновени мани) при зеленчукови, лозя , тютюн и др. Най-подходящо време за третиране на културите е преди първичните заразявания. Провеждат се предпазни пръскания. Срещу мана по лоза първото третиране се прави по сигнал от пунктовете за прогноза, а следващите - в интервал от 7-10 дни

Препоръчителен разход на работен разтвор: 100л/дка при концентрация 0,2 % и 30-100 л/дка при доза 200 г/дка.

Фунгицидът прилепва и се вижда добре по напръсканите части на растенията.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА: Медта се адсорбира от спорите на фитопатогенните гъби, медните йони проникват в клетките и нарушават физиологичните и биохимичните им процеси. Унищожава мицела и спорите на гъбите и бактериите. Манкоцебът инхибира цикъла на трикарбоновите киселини в клетките на фитопатогена, като се подтиска усвояването на кислород. Успоредно с това блокира мощно ензимната дейност.

КУПРОЦИН СУПЕР

AКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 37% мед под формата на меден оксихлорид и 15% цинеб, формулиран като водонамокрим прах.kuprotsin-super_221

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КУПРОЦИН СУПЕР е одобрен в България срещу:

Мана по лоза

0,3%

Мана и бактериално струпясване по домати

0,4%

Дидимела по малина

0,4%

Мана по картофи

300 г/дка

Мана по захарно цвекло

400 г/дк

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

КУПРОЦИН СУПЕР е фунгицид с много добро действие срещу причинители на болести от клас Оомицетес (обикновени мани) при зеленчукови, лозя, тютюн и др. Има сигурно действие и срещу причинители на бактерийни болести по зеленчуци .

ДЕЙСТВИЕ НА КУПРОЦИН СУПЕР: Действието му е предпазно. Прилепва и се вижда добре по напръсканите части на растенията. След като попадне върху листата, продуктът се поглъща от спорите на фитопатогенните гъби и спира по нататъшното им развитие.

КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40% мед (под формата на меден оксихлорид) и 10% цинеб под формата на намокрим прахtomatoes_512

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ е регистриран в България срещу:

- мана по лоза 0,25 %

- екскориоза по лоза 0,4 %

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ е контактен фунгицид с отлично действие срещу причинителите на мана и екскориоза по лоза. Ефикасен срещу причинителите на бактерийни болести при домати, пипер и тютюн.

ДЕЙСТВИЕ НА КУПРОЦИН СУПЕР СПЕЦИАЛ: Контактен фунгицид с предпазно действие. Прилепва и се вижда добре по напръсканите части на растенията. След като попадне върху листата, продуктът се поглъща от спорите на фитопатогенните гъби и спира по нататъшното им развитие.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА ЗА ФУНГИЦИДИТЕ ОТ СЕРИЯТА “КУПРОЦИН”:
За получаване на максимален ефект е необходимо добро и равномерно напръскване на листата. Растенията се третират предпазно през 7-10 дни при благоприятни условия за развитието на причинителите на заболяванията (няколко поредни дни да е валяло дъжд, облачността да е голяма и температурата да е около 15-24 градуса). При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинират с продукти срещу причинители на брашнести мани. В указаните доза са смесими с листни торове.

Третирането на културите трябва да се прекрати 14 дни преди прибирането на реколтата.

МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкоцеб под форматаpage_21__393 на водонамокрим прах.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е регистриран в България за борба срещу:

- мана по картофи - 250 г/дка

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни.

МАНКОЦЕБ 80 ВП АГРИЯ е контактен фунгицид с много широк спектър на действие. Проявява изключителна ефикасност в борбата с причинителите на болести по полските и зеленчуковите култури, тютюна, овощните видове, украсните растения и лозата. Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.

ДЕЙСТВИЕ НА МАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ : Продуктът е контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Манкоцеба образува комплекс с метал-съдържащите ензими, включително и тези участващи в синтезирането на АТФ /аденозин трифосфат/, в резултат се инхибира жизнената дейност на патогена.

По третираните растения се наблюдава по-интензивно зелено оцветяване на листната маса, като едновременно с това продукта оказва много силно защитно влияние срещу патогените - причинители на болести. Потиска размножаването на акарите и проявява репелентно (отблъскващо) действие към някои насекоми.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Най-подходящо време за приложение е преди първичните заразявания с мана. За тази цел се извършват профилактични третирания през интервал от 7-10 дни. Може да се пръска и след възникване на симптомите за ограничаване на нападениетo. Препоръчително е продукта да се прилага с наземна техника, като количеството работен разтвор е до 100л/дка.

МАНКОЗЕБ 75 ВДГ АГРИЯ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/кг манкоцеб под формата на вододиспергируеми гранулиmankotzeb_215

МАНКОЗЕБ 75 ВДГ АГРИЯ е нов продукт, разработван от Агрия АД за земеделските производители в стараната, под формата на бързо разтворими гранули, с много добра намокримост върху третираните растения, осигуряващ сигурен контрол върху икономически най-важните болести по земеделските култури.

МАНКОЗЕБ 75 ВДГ АГРИЯ:
- Иновационна технология
- По-ниско съдържание на активно вещество, по-
висока ефикасност
- Без загуби при подготовката на работния разтвор
- По-ниски разходи за растителна защита
- Без установена резистентност
- Успешно инактивира основните системи на
патогенни клетки
- Отличен продукт за редуване със системни
фунгициди

Максимален ефект се получава, когато продукта е включен редовно в превантивната програма за растителна защита.

МАНКОЗЕБ 75 ВДГ АГРИЯ е контактен, органичен фунгицид с много широк спектър на действие. Проявява изключителна ефикасност в борбата с причинителите на болести по полски и зеленчукови култури (полско и оранжерийно производство), тютюн, овощни видове, украсни растения и лоза. Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.

Продуктът е в процес на активна разработка и предстояща регистрация!

ПЕРОЦИН 75 Б

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 75% цинеб, под формата на намокрим прах.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРОЦИН 75 Б е одобрен в България за борба срещу:

мана по тютюн

0,2%

ръжда и червени листни петна по слива

0,25%

мана по лоза

0,25%

струпясване по бадем

0,25%

мана по зeле

0,3%

гъбна и бактериална съчмянка по костилкови

0,3%

мана, алтернария и бели листни петна по домати

0,3-0,4%

струпясване по ябълка и круша

0,4%

мана по краставици на открито

0,4%

ръжда по роза и мента

0,5%

черни листни петна по роза

0,5%

 

мана по картофи

250 г/дка

мана по лук

300 г/дк

perotsin_389

 

 

 

 

 

 

 

 

cucumber_266

 

 

 

 

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

ПЕРОЦИН 75 Б е фунгицид, ефикасен срещу почти всички причинители на болести по растенията с изключение на брашнестите мани. ПЕРОЦИН 75 Б стимулира развитието на културите и действа като цинков микрот.

ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРОЦИН 75 Б: След третиране на растенията ПЕРОЦИН 75 Б блокира ензимите във фитопатогените и стопира тяхното развитие. Заместител на медните фунгициди, щади чувствителните към мед растения. Понася се много добре дори и при по-високи дози. Към някои насекоми – листни въшки, колорадски бръмбар и др., проявява отблъскващо (репелентно) действие. Оказва и негативно влияние върху ларвите на белокрилката.

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 77% Меден хидроокис, съответствуващ на 50% чиста мед.
Фунгуран ОН 50 ВП е контактен фунгицид с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести при различни земеделски култури.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ФУНГУРАН ОН 50 ВП е одобрен в България за борба при:

Култура

Болест

Доза на приложение

Лозя

Мана по лоза /Plasmopara viticola /

0,15% (150 г/дка)

Домати

Мана по домати /Phytophthora infestans/

0,15%

Черно бактериално струпясване

0,3%

Праскова

Къдравост по праскова /Taphrina deformans/

0,3%

Тютюн

Сечене на тютюневия разсад /Pythium/

0,3%

Див огън по тютюна

150 г/дка.

Картофи

Мана по картофи /Phytophthora infestans/

150 г/дка

peach_262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни

ФУНГУРАН ОН 50 ВП е фунгицид с предпазно действие. При употреба се получава стабилна прилепимост към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Това му действие се дължи на игловидната формата на кристалите на медния хидроокис, както и неговите физико-химични свойства. Особено ефикасен е срещу мани при лозя и зеленчуци, бактериози по зеленчуци и технически култуpu. Ефикасността му се влияе от наличието на Cu2+ йон, който определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта.

ДЕЙСТВИЕ НА ФУНГУРАН ОН 50 ВП: Контактен фунгицид,

с превантивно действие спрямо заболяванията. При контакт с напръсканата повърхност, спорите и бактериите поемат мед, която блокира тяхното развитие и деленето на клетките. Медта прекъсва метаболизма на патогените чрез инхибиране на много ензимни реакции, преобладава над останалите метали в клетките и спира произвеждането на стенно-клетъчни протеини.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: Растенията се третират предпазно през 7-10 дни при благоприятни условия за развитие на заболявания (няколко поредни дни да е валяло дъжд, облачността да е голяма и температурата да е около 15-24 градуса). При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани. В указаната доза продуктът е смесим с листни торове.

Към фирмата
Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker