четвъртък, 25 Април 2019, 22:47
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Червени винени сортове лози

 

Букетbuket_230_01

Описание: Спада към среднозреещите сортове (гроздето достига технологична зрялост около първата половина на ІХ). Гроздът е средно голям, коничен, крилат, полусбит. Зърното е много малко, сферично до слабо овално, покрито с дебела, тъмно синя с обилен восъчен налеп кожица. Лозите не понасят засушаване. Гроздето е устойчиво на сиво гниене. Сортът притежава добра родовитост (средния добив от лоза е 4,2 кг, а от декар- 11500 - 2000 кг).

 

 

Каберне совиньонkaberne-sovinion_200

Описание: Средно до къснозреещ сорт (гроздето му узрява през втората половина на ІХ). Гроздът е малък, цилиндрично- коничен, понякога крилат, сбит. Зърното е много дребно, кръгло, покрито с  дебела, жилава, синьочерна с восъчен налеп кожица. Гроздето притежава устойчивост към сиво гниене, но лозите се нападат от мана и оидиум. Средният добив от декар е 1500 - 2000 кг.

 

Маврудmavrud_204

Описание: Мавруд е къснозреещ сорт (в района на Пловдив гроздето узрява в началото на Х). Гроздът е голям, крилат, поради което е силно разширен в основата. Зърното е малка, сферична с приятен сладък вкус. Покрито е с дебела, жилава, синьо-черна с обилен восъчен налеп кожица. Сортът е сравнително устойчив на сиво гниене и не е много чувствителен към оидиум. Притежава ниска студоустойчивост. Средният добив от декар е около 2000 кг.

 

Мерлоmerlo_204

Описание: Спада към групата на среднозреещите сортове (технологичната зрялост на гроздето настъпва около средата на ІХ). Гроздът е средно голям, коничен с две крила. Зърното е дребно, почти сферично, сочно, покрито със средно дебела, жилава, синьочерна кожица. Гроздето е сравнително устойчиво на сиво гниене, но лозите са чувствителни на ниски зимни температури. Средният добив от декар е 1200-1500 кг.

 

Памидpamid_212

Описание: Отнася се към групата на среднозреещите сортове (гроздето му достига технологична зрялост около средата на ІХ). Гроздът е средно голям, цилиндрично коничен. Зърното е малко, овално, сочно, с крехка кожица оцветена от тъмночервена до розово. Има средна устойчивост на ниски зимни температури и сравнителна сухоустойчивост. Лозите са със силен растеж и отлична родовитост (средния добив от декар е около 1000-1500 кг).

 

Пино ноарpino-noar_197

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите сортове (гроздето му узрява в края на месец VІІІ). Гроздът е много малък, цилиндричен или цилиндрично - коничен, сбит. Зърното е дребно, кръгловато, сочно, покрито със синьочерна, здрава кожица. Гроздето притежава сравнително устойчивост на сиво гниене. Лозите се отличават с добра студоустойчивост. Средният добив от декар е 800 кг.

 

Пловдивска малагаplovdivska-malaga_182

Описание: Лозите се отличават със силен растеж. Гроздето узрява през втората половина на август (15-20 VІІІ). Гроздът е средно голям, цилиндрично коничен. Зърното е средно едро, сферично, сочно, сладко, покрито със средно дебела, жилава, синьо- черно обагрена кожица. Родовитостта на лозите е висока (средният добив от лоза е 3,4 кг, а от декар- 1050 кг).

 

Ранна мелнишка лозаranna-melnishka_230

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите сортове ( в Мелнишкия район гроздето узрява около 20 ІХ). Гроздът е малък, цилиндрично- коничен, крила с едно крило, полусбит. Зърното е  малко, овално, покрито с дебела, синьочерна с точици кожица. Сортът не е склонен към изресяване и милерандаж. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Лозите се характеризират със средна устойчивост на ниски зимни температури.

 

Тракийска славаtrakiiska-slava_196

Описание: отнася се към групата на ранозреещите сортове ( в Мелнишкия район гроздето узрява около 20 ІХ). Гроздът е средно голям, цилиндрично- коничен с едно или две крила. Зърното е дребно, овално, покрито със синьочерна, напрашена, крехка кожица. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Лозите се характеризират със средна устойчивост на ниски зимни температури. Лозите са силно растящи с добра родовитост (средния добив е около 1500 кг/д).

 

Широка мелнишка лозаshiroka-melnishka_217

Описание: Спада към групата на къснозреещите сортове (гроздето му узрява през първата половина на месец Х). Гроздът е средно голям, полусбит до сбит, често с повече от две крила. Зърното е средно едро, овално, покрито с дебела, жилава, синьочерна кожица. Сортът се характеризира със слаба устойчивост на ниски зимни температури. Лозите имат добър растеж и родовитост (1000-1500 кг/д).

 

Към фирмата
Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker