петък, 22 Март 2019, 21:01
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Червени десертни сортове лози

 

Великаvelika_324_01

Описание: Отнася се към ранозреещите сортове (срок на узряване на гроздето около 24 VІІІ). Гроздът е голям със средно гегло 590 г, коничен до цилиндричноконичен, рехав. Зърната са много едри, дълги със средно дебела, крехка, червена до тъмновиолетова кожица. Месото е хрупкаво.  Лозите са развиват и плододават добре присадени върху подложки 41 Б и SO4. Сортът не притежава устойчивост на мана и ниски зимни температури. лозите са силно растящи и се отличават с голяма родовитост (добива от лоза е около 9,8 кг, а от декар- 3500 кг). Гроздето има добра транспортабилност.

 

Дунавdunav_324

Описание: Спада към групата на ранозреещите сортове лози (гроздето узрява към 20-30 VІІІ). Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Зърното е много едро, продълговато с крехка, виненочервена до тъмносиня кожица. В технологична зрялост захарното съдържание е 16,6 %, а титруемите киселини 5 г/л. Лозите се отличават със висока родовитост и добивност (добива от лоза е около 4,4 кг, а от декар- 1344 кг). Гроздето притежава висока транспортабилност.

 

Кондарев 10kondarev_324

Описание: Лозите имат силен растеж. Сортът се отнася към групата на среднозреещите сортове (гроздето узрява през първата половина на септември 1-10 ІХ). Гроздът е голям, коничен, понякога цилиндричен, полусбит. Зърното е едро, продълговато без семена, покрито с тънка, крехка, тъмносиня кожица. Консистенцията му е месесто сочна, сладка. Гроздето е сравнително устойчиво на сиво гниене. сортът  има добри показатели за родовитост (средният добив от лоза е 9,2 кг, а от декар - 2760 кг). Гроздето се използва за консумация в прясно състояние.

 

 

Марицаmaritsa_324

Описание: Сортът се отнася към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява около средата на VІІІ). Гроздът е голям, коничен, крилат, рехав. Зърното е едро, овално-удължено с крехка, тъмносиньо оцветена кожица и месеста, хрупкава консистенция. Растенията не са устойчиви на мана и оидиум и са слабо устойчиви на ниски зимни температури. След узряване гроздето не се напуква. Лозите имат добра родовитост (средния добив от лоза е 5,8 кг, а от декар 1200-1300 кг). Гроздето има добра транспортабилност.

 

Мискет плевенскиmisket_plevenski_324

Описание: Лозите са с умерен до силен растеж. Отнася се към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява през първата половина на VІІІ). сортът е чувствителен на мана и оидиум, а поради ниската си студоустойчивост се препоръчва да се отглежда приземна формировка. растенията имат висока родовитост (добива от лоза е 3,9 кг, а от декар 1158 кг). Гроздето е с много добра транспортабилност.

 

 

 

Мискет русенскиmisket_rusenski_324

Описание: Отнася се към групата на ранозреещите сортове (гроздето узрява около първата половина на VІІІ). При консумативна зрялост на гроздето съдържанието на захари е около 16 %, а съдържанието на титруеми киселини 4,2 г/л. Лозите са със средна растежна сила. Лозите се характеризират с добра устойчивост на ниски зимни температури и сиво гниене. Средният добив от една лоза при стъблено отглеждане е 4-5 кг, а от декар 1500 кг. Гроздето притежава добра транспортабилност.

 

 

Мискет хамбургскиmisket_hamburgski_324

Описание: Спада към групата на средноранозреещите сортове (гроздето узрява около първата половина на ІХ). Лозите се отличават със среден растеж. Грозда е средно голям, разклонен, често силно рехав. Зърното е средно едро до едро, овално с тъмносиня, жилава и восъчен налеп кожица. Консистенцията е месеста със силен мискетов аромат. Сравнително устойчив е на ниски зимни температури. Сортът е чувствителен към болести и неприятели (напада се силно от оидиум). Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. Лозите се отличават с добра родовитост (добива от лоза е между 3-6 кг, а от декар 1000-2000 кг).

 

Първенецpurvenets_312

Описание: Лозите имат силен растеж. Сортът се отнася към среднозреещите сортове лози (гроздето узрява  около 1-10 ХІ). Гроздът е много голям, коничен, рехав. Зърното е много едро, продълговато с месеста консистенция, твърдо, хрупкаво с приятен вкус. Присадени върху подложки 41 Б и SO4  лозите се развиват и плододават добре.
Лозите се характеризират с добри показатели за родовитост (добива от една лоза е приблизително 8,2 кг, а от декар 2,456 кг).

 

Русалка 3rusal_270

Описание: Лозите се характеризират с много добър растеж.  Сортът е ранозреещ,  безсеменен, десертен (гроздето узрява 10-15 VІІІ). Гроздът е голям, коничен, полусбит. Зърното е средно голямо, овално, покрито с дебела, крехка, тъмночервена с обилен восъчен налеп кожица. Консистенцията на зърното е месесто хрупкава. Растенията са слабо устойчиви на мана, оидиум и ниски зимни температури. сорта се характеризира с добра родовитост (средният добив от лоза при формировка Омбрела е 6-7 кг, а от декар около 2000 кг). Сорта се отличава с добра транспортабилност и добри вкусови качества.

 

Черна перлаcherna_perla_324

Описание: Сортът се отнася към групата на много ранозреещите сортове (гроздето му узрява през първото десетдневие на VІІІ). Лозите практически не са устойчиви на мана и оидиум, но притежават по-висока устойчивост на ниски зимни температури от сорта Болгар и Кардинал. Растенията са с много добра родовитост (средният добив от лоза при средностъблен двустранен кордон с чепове е около 5 кг, а от декар 1200 кг). Гроздето има добра транспортабилност.

 

Към фирмата
Няма да бъде публикуван.

Validation code

eXTReMe Tracker