EuroBul ЕООД

Адрес: Черноград 8545 тел.: 055 392 74 GSM 088 824 58 91
E-mail: eurobul-gmbh@yahoo.de

 

Търговия и пласмент на зърно и зърнени култури в различни региони на страната

 

Основната дейност на фирмата е търговия и пласмент на зърно и зърнени култури в различни региони на страната в зависимост от конкретното търсене и запитвания.

Различни видове фуражи и фуражни смеси, обогатени храни и комбинирани храни с обогатен витаминен комплекс от най-необходимите витамини и минерали.

Услугите които предлагаме на пазара в момента са: Обработка на фураж и фуражни продукти, изготвяне в зависимост от желанието на клиента на различни видове смеси и обогатени храни с компоненти за отделните групи животни, съхранение на големи количества зърно и преработката му на фураж в един по късен период свързан с равномерното изхранване на различните животни с обогатени и качествени фуражни храни.

Наши клиенти са: почти всички комплекси занимаващи се в сферата на селското стопанство с отглеждането на животни и сериозни търговски предприятия затворили цикъла на едно отделно производство.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !