Етикет: дървесина
post-image
Новини Институции

Подобряване на системата за контрол на та предвижда проект на Наредба за контрола и опазването на горските територии

Измененията целят въвеждане на още по-голям контрол и прозрачност върху движението на та от мястото на натоварване до мястото на доставка
post-image
Новини Горско стопанство

Промените в нормативната уредба за възлагане на дейностите в горите обсъдиха на работна среща ЮДЗП и бизнесът

До края на годината ЮЗДП поема ангажимент да изготви методика за категоризиране на сечищата за продажба на на корен