Етикет: хора
post-image
Новини Производство и преработка

Форум в София на 4 октомври ще представи нов модел за развитие на селските райони в Натура 2000

Инициативата „За Балкана и та“ полага основата за по-нататъшни целенасочени национални политики за щадящи биоразнообразието бизнеси и малки местни начинания