Етикет: наредба
post-image
Новини Горско стопанство

Лесозащитните станции ще отговарят за здравето на горите

Нова изчиства пропуските и по-ясно определя задълженията и отговорностите на лесозащитните станции, Регионалните дирекции по горите и съответните горски стопанства
post-image
Новини Горско стопанство

България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

Изменението и допълнението на та, което засяга дейността на горските семепроизводствени бази е публикувано в Държавен вестник
post-image
Новини Горско стопанство

Промените в нормативната уредба за възлагане на дейностите в горите обсъдиха на работна среща ЮДЗП и бизнесът

До края на годината ЮЗДП поема ангажимент да изготви методика за категоризиране на сечищата за продажба на дървесина на корен