Етикет: обучение
post-image
Новини Институции

Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата в Силистра се проведе Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“
post-image
Новини Горско стопанство

Природосъобразното производство на висококачествена дървесина беше в основата на проведеното лесовъдско в с. Граматиково

Беше показан Заарландският метод за извеждане на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина