Етикет: ОСП
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Гроздоберът започна!

Започна гроздоберът в някои райони на страната. Лозарите очакват добри добиви и отлично качество. Освен това срокът за кандидатстване за авансови плащания по Националната лозаро-винарска програма е удължен. Ето и подробноситте по темата.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Продължава вторият прием по подмярка 6.3

До 30 септември продължава вторият прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за малки земеделски стопанства" по Програмата за развитие на селските райони. С предвидения бюджет ще бъдат подпомогнати на 1600 проектни предложения. За изготвянето им малките стопани използват безплатна помощ от Националната служба за съвети в земеделието. По първия прием службата е помогнала на над 2800 малки фермери. Предстои прием за инвестиции в преработка и маркетинг - отново за малки стопани.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания по схеми за директни плащания

Проектът се разработва въз основа на искания от страна на държави-членки, при които има тежки климатични условия, засягащи земеделската дейност
post-image
Новини Животновъдство

30% по-нискък добив на пчелни продукти в Европа

Пчеларите отчитат с около 30% по-нисък добив през тази година. Причина са неблагоприятните климатични условия. От бранша обаче изтъкват че истинската опасност е унищожението на пчелите като опрашители в природата. Фермерите искат държавата да включи сектора в плана за Новата обща селскостопанска политика за периода 2021 до 2027 година.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Засилен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Очаква се над 2000 проекта в цялата страна да бъдат изработени от Националната служба за съвети в земеделието. Звеното консултира и изготвя безплатно проектните предложения на земеделците. Приемът на проекти е до 30-и септември.
post-image
Новини Инвестиции

Институтът за агростратегии и иновации с критики към условията за кандидатстване по подмярка 16.1

Относно публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. Институт за агростратегии и иновации представя следните коментари: