Етикет: проект
post-image
Новини Горско стопанство

Лесозащитните станции ще отговарят за здравето на горите

Нова наредба изчиства пропуските и по-ясно определя задълженията и отговорностите на лесозащитните станции, Регионалните дирекции по горите и съответните горски стопанства
post-image
Новини Животновъдство

Еколози искат повече пасища за животни

Еколози предлагат мярката за пасторализъм да се разшири извън обхвата на националните паркове. Традиционните практики за сезонна паша са част от подпомагането по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Според природозащитниците субсидиите за използване на високопланински пасища са направили така, че площите са увредени, докато пасищата извън парковете пустеят.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

България се включи в на ЕК за по-високи авансови плащания по схеми за директни плащания

ът се разработва въз основа на искания от страна на държави-членки, при които има тежки климатични условия, засягащи земеделската дейност
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Засилен интерес по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Очаква се над 2000 а в цялата страна да бъдат изработени от Националната служба за съвети в земеделието. Звеното консултира и изготвя безплатно ните предложения на земеделците. Приемът на и е до 30-и септември.
post-image
Новини Околна среда

МОСВ започна изпълнението на „Знания за Натура 2000“

Основната цел на а е повишаване на нивото на информираност на населението и на капацитета и приноса на заинтересованите страни за европейската екологична мрежа Натура 2000