Етикет: развитие
post-image
Новини Институции

Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата в Силистра се проведе Форум „Образованието и бизнесът заедно за то на регионите“
post-image
Новини Пазари

Трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния – България – с принос в то на ИКТ, туризма, и селското стопанство

Основната цел е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост
post-image
Новини Околна среда

Според доклад строителството на ски курорти в Пирин нанася необратими щети на планинския район

Анализът показва, че ски зоната, одобрена от българското правителство компрометира икономическата стойност на Пирин и не води до ясни ползи
post-image
Новини Институции

Регламентират се отговорностите за координация и изпълнение на подхода „Водено от общностите местно “ за периода 2014-2020 г.

Допълва се съставът на Комитета за координация и се регламентират отговорностите във връзка с работата на Комитета за избор