Институции

post-image Институции

Агроекон ООД

Фирма, специализирана в проектирането на селскостопански обекти: животновъдни ферми, складове и силозни стопанства за зърносъхранение, фуражни цехове и кухни, биогазови инсталации.
post-image Институции

Агроцентър

Улесняване деловите контакти между кооперациите и другите фирми и потребители в региона и страната.