петък, 24 Май 2019, 22:33
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
03 Юли 2009 10:22 | Интервюта

Само регистрираните земеделски производители могат да получават подпомагане от държавата и от ЕС

Елка Гаджева – главен експерт, Областна дирекция „Земеделие и гори”, област София

Само регистрираните земеделски производители могат да получават подпомагане от държавата и от ЕС
Оцени статията
|

Вижте видео по темата ТУК

- Госпожо Гаджева, къде и как всеки, занимаващ се със селско стопанство може да се регистрира като земеделски производител?

- Всяко лице, навършило 18 години, било то физическо или юридическо или едноличен търговец, което стопанисва земеделска земя и/или осъществява производство на земеделска продукция, с изключение на тютюнопроизводителите, може да се регистрира по Наредба №3 като земеделски производител. Процедурата не е сложна. Регистрацията става в Областните дирекции по земеделие и гори към всяка област. Но - преди това трябва да се попълнят няколко формуляра – анкетна карта с придружаващите я анкетни формуляри, които се заверяват в съответната Общинска служба по земеделие, където се намират имотите на самото лице. Когато имоти се обработват в няколко землища, се попълват съответни формуляри за всяко землище, заверяват се в съответната Общинска служба и след това се представят в Областната служба по земеделие и гори по седалище на юридическото лице на фирмата и по адресна регистрация по постоянен адрес на физическото лице и едноличния търговец.

- Какво представлява анкетната карта за регистрация на земеделските поризводители?

- Анкетната карта се предоставя от Общинските служби или от Областните дирекции. Тя е безплатна. Имаме анкетна карта, в която се попълват административните данни на лицето и землището, в което се извършва самата дейност, и формуляри със съответното землище и дейността, която ще бъде развита.

Искам да отбележа, че когато се отглеждат животни, заверка трябва да се вземе и от съответния ветеринарен лекар, който отговаря за обекта и заверка от официалния ветеринарен лекар на съответното населено място.

Анкетната карта удостоверява, че лицето ще обработва съответната земя и ще отглежда съответната продукция. По този начин се информираме земеделските производители в каква насока извършват дейността си. Те получават на базата на тази регистрация съответни субсидии от ДФЗ.

- Какви предимства получава всеки, който се регистрира като земеделски производител?

- Производителите, регистрирани по Наредба №3, ползват значителни облекчения, включително и данъчни. Всички, които произвеждат непреработена селскостопанска продукция, са освободени от данъци и такси. Това не значи, че те не трябва да попълват данъчна декларация. Всяка година я попълват и подават до 15 април. Има табличка, в която се отбелязва, че са земеделски производители и ползват тези облекчения.

Другото облекчение, което ползват земеделските производители, когато не са търговци и продават продукцията си на външния пазар на открито е, че не са задължени да издават фискален бон, т.е. не трябва да имат касов апарат.

Освен това регистрираните земеделски стопани ползват всички услуги на Националната служба за съвети в земеделието и могат да ползват безплатни консултации. Благодарение на своята регистрация като земеделски производители те получават и субсидии от ДФЗ.

Земеделските производители се осигуряват на осигурителен праг 65 лева и могат да внесат осигурителните си вноски веднъж в годината или на няколко вноски, като не са задължени да ги внасят всеки месец.

- Бихте ли обяснили какви са задълженията на земеделските производители и как се извършва пререгистрацията?

- Всеки земеделски производител, когато реши да се регистрира за първи път като такъв, може да го направи през цялата календарна година, но след това заверката за съответната календарна година трябва да е най-късно до 25 март. Когато настъпят някакви промени в дейността му – увеличаване на площите, които обработва, увеличаване или намаляване на животните, той е задължен в едномесечен срок от настъпване на промяната да направи актуализация, която се въвежда в централния регистър.

Пропусналите датата 25 март, губят правата си като змеделски производители и могат да направят регистрацията си единствено през следващата календарна година.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

Какво представлява Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)...?

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни новини

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker