петък, 24 Май 2019, 22:28
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
15 Яну 2010 13:50 | Интервюта

За 2009 г. са заявени за подпомагане 26 913 животни от застрашените местни породи

Веселка Игнатова, главен експерт в отдел „Конкурентоспособност, селски райони и компенсаторни плащания”, Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ

За 2009 г. са заявени за подпомагане 26 913 животни от застрашените местни породи
www.agro.bg
Оцени статията
Брой гласове: 2 Рейтинг: 3
|

* Видео по темата може да видите ТУК
* Други статии по темата...

- Г-жо Игнатова, кои са застрашените породи животни в България и защо е необходимо за тях да бъдат давани компенсаторни плащания?

- 28 редки породи се подпомагат по направления „Опазване на застрашените от изчезване местни породи животни” за периода 2007–2013 г. Това са Българско сиво говедо, Родопско късорого говедо, Българска мурра, Каракачанска овца, Копривщенска овца, Сакарска овца, Медночервена шуменска овца, Дъбенска овца, Реплянска овца, Тетевенска овца, Западностаропланинска (Брезнишка) овца, Софийска (Елинпелинска) овца, Средностаропланинска овца, Среднородопска овца, Котленска овца, Странджанска овца, Местна карнобатска овца, Местна старозагорска овца, Свищовска овца, Бяла маришка овца, Вакла маришка овца, Дългокосместа коза, Каракачански кон. Източнобългарски кон, Дунавски кон, Плевенски кон, Източнобалканска свиня, Каракачанско куче. Тези породи са добре адаптирани към суровите условия на планинско земеделие и трябва да се подпомагат с цел да се поддържат генетичните ресурси чрез увеличаване на броя на животните за разплод от местни традиционни породи, които са застрашени от намаляване в бъдеще.

- Какво подпомагане на глава животно от застрашена порода получават стопаните?

- За породите от едър рогат добитък – 200 евро на глава; за дребен рогат добитък – 25 евро на глава, а за Източнобалканската свиня – 61 евро на глава.

- Какви са изискванията към стопаните, отглеждащи застрашена порода, за да получат подпомагане по мярка 214?

- Те трябва да са регистрирали животните в регистъра на НВМС; да приложат към заявлението за подпомагане зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт), съгласно Закона за животновъдството; да ползват постоянно затревени площи, като спазват изискването за гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха; да не намаляват броя на животните, с които са одобрени за подпомагане за 5-годишния период, за който са поели ангажимент. Ако се наложи да намалят броя на одобрените за подпомагане животни, то земеделските стопани следва да представят документ от съответната организация, с които се удостоверява причината за загубата на животното.

- Колко стопани, отглеждащи застрашени породи у нас, са получили подпомагане от стартирането на 214 мярка?

- За 2008 г. са одобрени 118 заявления за редки местни породи, а одобреният брой за подпомагане е 9 326 животни. За 2009 г. са подадени 292 броя заявления и са заявени за подпомагане 26 913 бр. животни.

- При кандидатстването стопаните поемат ли ангажименти относно своята дейност?

- Да. Те трябва да спазват развъдната програма, да не кръстосват женските животни, да не намаляват броя на животните, с които са одобрени за подпомагане през петгодишния период на поетия ангажимент.

 

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 Допълнителна информация по темата вижте в рубрика Актуално на портала!

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни новини

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker