МОБИЛНА ВЕРСИЯ ПЪЛНА ВЕРСИЯ
Вторник, 23 Януари 2018

ВОДЕЩИ ИНТЕРВЮТА

22/01/2018 | 14:41
Д-р Христо Кънев, председател на Национален клуб Български Барак
Искаме тази българска порода да бъде международно призната

17/01/2018 | 12:21
Висока принадена стойност чрез далновиден маркетинг, за иновации и нови технологии
Доц. Божидар Иванов, анализатор, Институт по аграрна икономика

11/01/2018 | 13:15
Субсидиите са полезни, но правят производителите уязвими
Доц. Божидар Иванов: анализатор, Институт по аграрна икономика

18/12/2017 | 12:52
Бъдещето е в обединяването на бизнеса и внедряването на иновации
Веселин Халачев, председател на Обединени Бизнес Клубове

12/12/2017 | 10:58
Има пазар за сорго
Шарл Антоан Куртоа, представител на Sorghum ID

29/11/2017 | 11:39
Как се контролират месото и месните продукти
Д-р Дамян Илиев, директор на БАБХ

24/11/2017 | 10:57
Семената са в основата на успеха в агробизнеса
Сергей Влахов произвежда и почиства семена в Плевенско

20/11/2017 | 14:24
От селски туризъм ще е половината БВП
Фаусто Фаджоли е експерт по териториален маркетинг

01/11/2017 | 16:15
ВОМР/ЛИДЕР - местните лидери развиват селските райони
В периода 2014-2020 г. по подхода ВОМР са одобрени 40 МИГ

17/10/2017 | 10:22
Устойчивото земеделие – приоритет на химическите компании
Ивелин Тончев, агроном, представител на агрономическа компания
Следваща >>