понеделник, 27 Май 2019, 15:59
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
23 Юни 2010 11:00 | Интервюта

Стартираме набирането на предложения от всички 124 населени места с над 10 000 екв. жители, които имат право да получат финансиране по оперативната програма

Ивелина Василева, замeстник-министър на околната среда и водите

Стартираме набирането на предложения от всички 124 населени места с над 10 000 екв. жители, които имат право да получат финансиране по оперативната програма
Оцени статията
|

Водещ: Ще се намерят ли средства за изграждането на пречиствателната станция в Созопол, пък и в другите населени места покрай Черно море, в които все още не се пречистват отпадните води, а и където не достигат, например „Златните пясъци”. Продължаваме разговора със зам.-министъра на околната среда Ивелина Василева, заедно с Радостина Билярска. Добро утро и на двете.
Репортер: Здравейте, госпожо Василева.
Ивелина Василева: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Репортер: Ще се одобри ли проектът на Община Созопол за довършване на пречиствателната станция чрез средства по оперативна програма „Околна среда”?
Ивелина Василева: Министерството на околната среда и водите вече е предвидило включването на Созопол като един от най-приоритетните обекти, който ще бъде финансиран по оперативна програма „Околна среда”. Средствата са осигурени, другата седмица стартираме набирането на предложения от всички 124 агломерации или населени места над 10 хиляди жители, които имат право да получат финансиране по оперативната програма.
Репортер: Какъв процент от всички населени места покрай Черно море в момента имат пречиствателни станции и колко селища са без пречистване на отпадните води?
Ивелина Василева: Всъщност в сравнение с вътрешността на страната, положението по Черноморието е сравнително приемливо. Двайсет са населените места, които са над 10 000 еквивалент жители и за които има строги изисквания по отношение на пречистване на отпадните води. От тях в Черноморец, Ахтопол и Созопол няма изградени пречиствателни съоръжения, но всички те са обект на финансиране от оперативна програма Околна среда. В останалите има необходимост от модернизация, доизграждане ...
Репортер: ... повишаване на капацитета...
Ивелина Василева: ... в пет от тях в момента текат строителни дейности, в девет предстои да стартират или доизграждане с цел увеличаване на капацитета, или модернизация с цел въвеждане на по-модерни технологии за пречистване.
Репортер: Вече казахте, че предстои да бъдат подписано договори за изграждане на пречиствателни станции. От началото на тази година до сега обаче подписани ли са договори с някои от общините.
Ивелина Василева: От началото на тази година до сега тече изпълнението на подписаните вече договори за инвестиционни проекти, 26 на брой. А както споменах, след корективните мерки, които бяха въведени в резултат от критиките от страна на ЕК, ние разработихме механизма за приоритетните обекти и другата седмица стартираме набирането на предложения от страна на всички 24 населени места.
Репортер: В този случай трябва да ви попитам какво точно ще бъде предприето, за да се завършат или поне да започне изграждането на пречиствателните станции в населените места с над 10 000 жители, защото крайният срок наближава и ЕК може да санкционира страната.
Ивелина Василева: Това, което сме предприели, е разработването на един ясен план във времето по отношение на изграждането на най-приоритетните обекти за най-големите населени места, с цел да постигнем най-голям ефект. Освен това водим непрекъснати разговори и докладваме на комисията по отношение на напредъка, свързан с изграждането на тази инфраструктура. Това, което сме предприели, е активен диалог с общините, осигуряване на всякаква подкрепа, консултации, непрекъснати срещи, за да им помогнем да подготвят качествени проекти, които отговорят на всички изисквания. Както по отношение на перспективност, така и по отношение на целесъобразност.
Репортер: Не смятате, че ще се стигне в крайна сметка до санкции, до глоби от страна на Брюксел?
Ивелина Василева: По принцип в съответствие със законодателството след края на 2010 г., към момента, към който ние трябва да имаме изградени вече такива съоръжения, а няма да имаме, ЕК е в правото си да стартира наказателна процедура. Това, което ние сме предприели, е, както споменах, изработването на ясен план и график за изграждането им, осигуряването на финансирането за изграждането на всички тези съоръжения и мобилизиране на всички заинтересовани страни, така че по-бързо да се справим със задачата. И това биха били аргументите, които ще ни послужат пред ЕК да докажем мотивираността си да се справим с това предизвикателство.
Репортер: Ще са достатъчни ли обаче парите, предвидени по оперативна програма „Околна среда”, за пречиствателните станции? Защото преди време имаше опасения, че те няма да стигнат.
Ивелина Василева: Опасението беше в предишното правителство, тъй като подходът, който беше възприет от него, в никакъв случай не се фокусираше върху най-приоритетните обекти, а това, което ние направихме, беше разработването на един финансов план, ясен разчет в съответствие с който наличните средства по оперативна програма „Околна среда” ще бъдат достатъчни, за да се задоволят нуждите за най-приоритетните селища.
Репортер: Искам да ви върна пак в района на Черно море. Къде е проблемът и защо не се спазва задължението инвеститорите, които строят хотели или вилни комплекси, да изграждат собствени пречистващи съоръжения за отпадните води.
Ивелина Василева: Всъщност според мен по-големият проблем е в изградените в миналото курортни комплекси и вилни селища. Според закона в момента не е възможно приемането на един строителен обект, ако той няма осигурени адекватно пречистване. Както Законът за водите, така и Законът за устройство на територията въвеждат забрани, според които просто не би могъл да бъде изграден какъвто и да било обект или сграда, ако не е предвидено свързването с канализационната мрежа или пък съответно изграждането на съоръжения за пречистване на отпадните води.
Водещ: Но трябва да наваксаме това, което е пропуснато в миналото. Чухме зам.-министъра Ивелина Василева, зам.-министъра на околната среда и водите. БНР, програма Хоризонт, „Преди всички”

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker