понеделник, 27 Май 2019, 16:50
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
02 Май 2011 11:35 | Интервюта

Пускаме 7-ма нотификация към Европейската комисия, с което предлагаме прехвърляне на средства от мерки в мерки по ПРСР

Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните

Пускаме 7-ма нотификация към Европейската комисия, с което предлагаме прехвърляне на средства от мерки в мерки по ПРСР
Светлана Боянова
Оцени статията
|
Ключови думи: ЕК, ПРСР, Светлана Боянова

- Предстои прехвърлянето на средства от мярка в мярка по Програмата за развитие на селските райони. Уведомихте ли Европейската комисия и каква точно сума ще предложите да бъде прехвърлена?

- Пускаме 7-ма нотификация към Европейската комисия, с което предлагаме прехвърляне на средства от мерки в мерки. Тоест изпратихме в Брюксел нашето предложение за промяна в програмата, с което целим прехвърляне на средства между мерките на програмата. Сумата, която искаме да бъде прехвърлена, е в размер на 304 млн. евро. Искаме тези средства да бъдат насочени към три основни мерки – 112 „Млад фермер”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 мярка, предназначена за инвестиции в общините. Това до момента са най-добре усвояваните мерки. Прехвърлянето на средствата ще се обвързва с инвестиции, насочени например към млади фермери, които желаят да си модернизират стопанствата по 121 мярка. Средствата ще бъдат насочени и към полупазарни стопанства, които желаят да си купят техника по същата мярка. Ще има средства и към сектора за производство на плодове и зеленчуци. Там също бихме искали да видим повече инвестиции и не на последно място в мярка 121 ще има средства на ниво иновации на ниво стопанство. Ще има средства и за животновъдни стопанства, които искат да повишат конкурентоспособността на фермите си, след като вече са изпълнили европейските изисквания. Така всички дейности, които са извън гарантирания бюджет, ще бъдат подпомогнати по 121 мярка.

Ако бъде одобрено едно такова прехвърляне, ще бъде още по-ясно казано на бенефициентите кога в какви приеми ще бъдат пускани инвестициите, които посочих, и кога ще може да се кандидатства.

- Какви средства по тези три мерки ще бъдат прехвърлени?

- 142 млн. евро предлагаме да бъдат насочени в 121 мярка, 123 млн. евро в 321 мярка и 40 млн. евро в мярка 112.

Интересът към общинската 321 мярка беше много голям, а бюджетът беше твърде малък. Селските общини наистина имат нужда от такъв вид инвестиции затова сме решили там да ги прехвърлим.

- От кои мерки ще вземете тези 304 млн. евро и къде ще ги насочите?

- Ще вземем средствата от мерки, които към момента не се усвояват достатъчно или пък изобщо не са стартирали. Например един сериозен ресурс ще бъде взет от 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 88 млн. евро. От 122 мярка за подобряване икономическата стойност на горите се вземат около 13 млн. евро. Прехвърляме средства 24 млн. евро от мярка 124 „Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния сектор” към 121 мярка, като отново ще бъдат насочени към иновации, но в стопанството. 124 мярка досега не е била отваряна.

Остава много малко време до края на програмния период и за да не губим средства точно за това ги прехвърляме към по-атрактивни мерки. Но крайната цел е да получим подобни резултати, заложени в мерките, които не сме отворили.

Прехвърляме средства от мярката за агроекологичните плащания 214. Казвам това нарочно, защото агроекологията е важна мярка. Близо 33 млн. евро прехвърляме от 214 мярка в 121 мярка за инвестиции, свързани пак с биологичното производство. Целта е да се правят биологични градини – например зеленчуци по биологичен начин. В момента 214 мярка не е инвестиционна, а компенсаторна за спазването на определени екологични изисквания. Сега средствата ще бъдат прехвърлени по 121 мярка пак за биологично производство, но под формата на инвестиции. Например за закупуване на специални съоръжения, създаване на трайни насаждения – за преминаване от обикновено към биологично производство. Друга мярка, от която вземаме сериозен ресурс, е 511 за техническата помощ. Прехвърляме 74 млн. евро, тъй като смятаме, че тази мярка не се усвоява в достатъчна степен и за да не загубил средствата, ги прехвърляме в 121 мярка.

От 341 мярка за придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии с оглед на прилагането и подготовката на стратегия за местно развитие. От нея насочваме средства в размер на 61 млн. евро към 321 мярка. В общи линии това са нашите предложения към ЕК. Естествено следват технически срещи, преговори, коментари, на които ние сме готови да отговаряме, защото стремежът ни е това прехвърляне да се осъществи по-бързо.

- От тези 142 млн. евро за 121 мярка каква част ще са за закупуване на техника?

- Това все още е рано да се каже, тъй като имаме да постигаме доста неща като цели по програмата и то със сигурност не е само закупуване на земеделска техника. Имаме твърде много цели, които не сме постигнали, а са заложени в мярката. Нека да дадем шанс на всички сектори – плодове и зеленчуци, животновъди, на младите фермери, на полупазарните стопанства, да насочим усилия към иновации на ниво стопанства. Не може да се извършва прехвърляне на средства без конкретни резултати, които се преследват с програмата. За земеделската техника най-вероятно ще има прием, но той ще бъде като се осъществят всички останали цели и резултати. От друга страна да не забравяме, че ще бъде освободен някакъв ресурс от т. нар. гарантирани бюджети.

Трябва до края на годината, които успее от втора и трета категория ферми от млечния сектор да се преструктурира, модернизира, защото иначе ще бъде затворен. За нас това е голям проблем. Поради тази причина сме облекчили животновъдите да кандидатстват както с инвестиционен кредит от ДФЗ на ниска лихва, така и допълнителна надбавка имат към субсидията, под формата на държавна помощ, така че има достатъчно много стимули и облекчения, само и само да кандидатстват и да се модернизират, за да не бъдат затворени. Финансовият ресурс не е причината, тъй като той е осигурен, макар и в последната година, но е факт, че го има. Ние ще се бори за тези, които си подадат проекти и са решили, че ще се модернизират. Няма обаче да успеят всички. При последния прием само 167 проекта са подадени за един месец. Затова планираме вместо един прием да се пусне още един, тоест два до края на годината, за да може животновъдите да подготвят проекти и да ги подават. В момента тече информационна кампания за гарантирания бюджет по 121 мярка във всички градове, прави впечатление, че хората не са достатъчно запознати. Действително има нужда от много разясняване – това и правим и за следващите два приема да кандидатстват колкото се може повече животновъди от втора и трета категория ферми, защото гратисният период изтича тази година.

- Кога трябва да получим отговора на ЕК за прехвърлянето на средствата?

- Около шест месеца поне ще са нужни. Надявам се това да стане и по-рано да се произнесат колегите от Брюксел. Те са запознати с междинната оценка, на която ние стъпваме като анализи. Неформално са запознати с нашите предложения още в началото на тази година. Мисля, че при една много добра комуникация с ЕК може да изчистим въпроса и по-рано.

Източник:
 • Агенция "Фокус"
 •  
   
   


  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker