понеделник, 27 Май 2019, 16:34
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
14 Окт 2016 14:04 | Интервюта

Кои мерки ще подпомагат бизнеса и създаването на уникални продукти в рамките на „Натура 2000“ и биосферните резервати

Димитър Стоев, нач.отдел „Защитени зони“ в Дирекция “Национална служба за защита на природата“ в МОСВ

Кои мерки ще подпомагат бизнеса и създаването на уникални продукти в рамките на „Натура 2000“ и биосферните резервати
Димитър Стоев | Снимка: АГРО.БГ
Оцени статията
|

- Наскоро МОСВ оповести нов подход в проекта за Мрежата„Натура 2000“ за периода 2014-2020 година, който свързва природните дадености с предприемчивостта и бизнеса.  Представете го, пък и ни припомнете какво представлява „Натура“ 2000.

- Мрежата „Натура 2000“ е най-голямата мрежа в Европа, заема 18 % от територията и е наситена с изключително биологично разнообразие. Ето например в Природен парк „Странжа“, която  е защитена зона по „Натура 2000“, както за птиците, така и за местообитанията,  е един от най-големите Европейски паркове с малоазиатска и друга азиатска растителност. С уникалните си вечно зелени храсти, с източния бук, който се среща само там и на определени места в Източна Стара Планина. Изчислено е например,  че екосистемните услуги на територията на цялата Европейска мрежа „Натура 2000“ носят между 200 и 300 милиарда годишно. Представете си каква сума е това. Във връзка с „Програма 20-20“ се предвижда Мрежа „Натура 2000“ да бъде въведена като един от приоритетите във всички секторни политики. Същото важи и за България. Засега у нас е разпространено неправилното схващане, че след като е защитено, значи  е забранено. Това не е вярно. Тъкмо обратното. Мрежата „Натура 2000“ предвижда местообитания с висока природозащитна стойност. И всички мероприятия като традиционно ползване на пасищата, традиционно горско стопанство, екотуризъм, не само че се разрешават, но и се стимулират на такива територии.  Проблемите идват от друго. Например от неправомерна промяна на предназначението на земите. А и по принцип, ние трудно развиваме уникален, разпоознаваем за това място, световен продукт. Има какво да учим от практиката на други страни в  това отношение. И в подхода на бизнеса и стопаните към даденостите на определена зона.

- Според мен уместният въпрос е как се стимулират хората да правят местен продукт, който да е разпознаваем, незаменим, единствен. Как да се информират за възможностите по различните Програми на ЕС и инвестиционни потоци? Намерете такава пресечна точка в разговора ни.

- Ние сме уникална страна, с уникална природа, която е добре да видят повече хора. Бизнесът е който трябва да я предложи, а ние да го подпомогнем.  Но първо туристите трябва да дойдат тук. А брандовете ни на културния, селския и екотуризма все още не са добре развити. Мрежата „Натура 2000“ например обхваща 34 % от територията на страната. По-голям процент имат само Словения и Хърватска. Това е богатство, което в останалата част на Западна Европа е изчезнало. Уникален потенциал, който трябва да използваме. Както например в с.Черни вит, Троянско, са успели да разработят българското сирене със зелена плесен, разпознаваемо по цял свят. От млякото на две, три стада, които пасат билки от Централен Балкан. Уникални  продукти могат да се разработят и за другите зони, като се подпомогнат от различни Програми и мерки. Например по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство се предвиждат компенсаторни механизми поради това, че се използват по –малко изкуствени торове и пестициди в защитените зони. Мярка 41 от Оперативна програма“Региони в растеж“ ще подкрепя създаването на зелени работни места в тях. Националната приоритетна рамка всъщност интегрира различни секторни политики и мерки по различни програми за подпомагане на екологичносъобразен бизнес. Точно така е озаглавена например Мярка 91, „Обучение млади предприемачи за развитие природо-съобразен бизнес“ по ПРСР. А като част от ОПОС се предвижда информационна програма за целите и възможностите за участие в бизнеса.

- Застигна ни и новината, че кандидатстваме в ЮНЕСКО и с четири биосферни зони. За тях важи ли този принцип да се подкрепят бизнесначинанията с приоритет.

- Да. Наистина, през м. септември кандидатствахме пред ЮНЕСКО за обявяването на  четири биосферни резервата, част от които се препокрива с мрежата Натура 2000. Те са  „Централен Балкан“, „Червената стена“, онази част от Странжа, която е на територията на  община Малко Търново и „Сребърна“. Очакваме резултатите до края на следващата година. В тези резервати предприемчивостта също не би трябвало да се противоречи с природните дарове, а да ги превръща в допълнителна стойност.

Автор: Ваня Манолова

Повече по темата гледайте в предаването „Говори България“ с Ваня Манолова в неделя, 16 октомври 2016 година от 18.00 часа.

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker