понеделник, 22 Октомври 2018, 06:52
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
04 Авг 2017 09:44 | Новини

Речните нива ще останат без промяна

Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води

Речните нива ще останат без промяна
Оцени статията
|

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени промени. Повишения (с до +20 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Арда и Марица.  Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +7 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на Янтра прогнозира, че водните количества за 4, 5 и 6 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени промени, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 4, 5 и 6 август ще бъдат около средно многогодишните стойности.  Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора плавно ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 4 август 2017 г.  НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за високи температури над 37° в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението е жълт код с температури 34-37°, по крайбрежието на морето – 30-32°.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 август е 4 261,5 млн. м3 и представлява 65,7% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 85,6% от общия им обем;
 • напояване – 49,8% от общия им обем;
 • енергетика – 74,3% от общия им обем.
Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker