Одобрени са нови 25 местни инициативни групи по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Останалите 26 заявления са включени в списък с резервни заявления

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР.

В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.
На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г.

Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет.

 

Приложение: Списък на предложените за одобрение заявления и списък на резервните заявления.

 

 

ПП рег. номер

Кандидат

1

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0056

СНЦ "Местна Инициативна Група Тутракан - Сливо поле"

2

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0060

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ"

3

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0009

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР"

4

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0040

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА"

5

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0016

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ"

6

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0069

Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

7

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0012

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Добричка"

8

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0064

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА"

9

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0025

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш"

10

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0033

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" (Булстат: 177011523)

11

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0048

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  "Местна инициативна група Главиница - Ситово  Крайдунавска Добруджа"

12

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0022

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Радомир - Земен"

13

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0052

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ" (Булстат: 177074904)

14

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0065

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

15

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0017

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Стралджа 2016г."

16

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0021

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ"

17

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0018

СНЦ ""Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник""

18

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0043

СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - САМОКОВ"

19

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0008

Сдружение "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана""

20

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0068

Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ"

21

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0020

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД"

22

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0004

СНЦ "МИГ Стамболово - Кърджали 54"

23

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0001

СДРУЖЕНИЕ"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ"

24

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0015

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Луковит – Роман"

25

Одобрено

BG06RDNP001-19.001-0032

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД

26

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0027

Сдружение "Местна инициативна група - Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч"

27

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0031

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ" - ОБЩИНА САДОВО

28

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0029

Сдружение МИГ-ПЕТРИЧ

29

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0003

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Камено-Бургас"

30

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0005

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТВЪРДИЦА"

31

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0051

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО"

32

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0002

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КНЕЖА"

33

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0041

Местна инициативна група Трън Брезник Божурище (Булстат: 177143713)

34

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0061

Местна инициативна група" МИГ Първомай 2016"

35

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0006

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бобов дол-Дупница”

36

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0054

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ПРИМОРСКО-СОЗОПОЛ"

37

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0028

Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” - МАДАН - РУДОЗЕМ”

38

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0030

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КАРЛОВО" (Булстат: 176123782)

39

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0014

СДРУЖЕНИЕ "МИГ - ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО"

40

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0023

Сдружение "Местна Инициативна Група Бяла - Борово 2016"

41

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0049

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕСЕБЪР" (ЕИК: 175944833)

42

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0035

Местна инициативна група Калояново

43

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0011

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ТЕРРА БЕСИКА-БАТАК И РАКИТОВО"

44

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0050

Сдружение с нестопанска цел " Местна инициативна група  Ботевград"

45

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0010

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТОПОЛОВГРАД"

46

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0013

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

47

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0055

Сдружение с не стопанска цел в обществена полза "Местна инициативна група - Руен"

48

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0059

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

49

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0019

Сдружение "Местна инициативна група Девин - Смолян"

50

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0053

Сдружение „Местна инициативна група Венец - Каолиново”

51

Резерва

BG06RDNP001-19.001-0024

Местна инициативна група Белоградчик - Димово -Макреш

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар