Напоителната кръвоносна система в очакване на мярка 4.3 от ПРСР

Сдруженията за напояване трябва да имат възможността да кандидатстват с проекти

"Очакваме да бъде изпълнено обещанието и през май 2019-та да се отвори Мярка 4.3 от ПРСР за за подпомагане и възстановяване, реконструкция и и модернизация на инфраструктурата за напояване и отводняване на земеделските земи", заяви Руси Николов от Съюза на водоползвателите за Агро ТВ. Той е убеден че Сдруженията  за напояване трябва да имат възможността да кандидатстват с проекти и чрез тях ще се развие колективния  дух на земеделците ни за ползване на публичната собственост. В момента само половин милион декара от земята ни се напоява пълноценно от хидромелиоративната ни система, сериозно разрушена и амортизирана. Това е 24 пъти по-малко от преразпределените след 1989-та година към ДП "Напоителни системи" и общините около 13 милиона декара площи.  „Многоетажната отговорност" през различни институции забавя според него проектите и пречи Сдруженията за напояване да получават своевременна информация за напоителната инфраструктура в конкретните землища, за да могат да действат.

Автор: Ваня Манолова  

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар