Начини за борба срещу затревяване с плевели на междуредията при касис

Съвместна информационна среща - семинар на НССЗ- Смолян и Селскостопанска академия

На 7 май 2019 г. в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян)  на тема: „Начини за борба срещу затревяване с плевели на междуредията при касис".

На семинара доц. д-р Емилиян Попеску, НЦЖЗ - Смолян ще запознае земеделските стопани с методите за окопаване на междуредията при касиса, както и с химичната обработка чрез приложение на хербициди. Лекторът ще говори още за окосяването на плевелната растителност и затревяването на междуредията при касиса с житни многогодишни треви.

Г-жа Марияна Неделева - гл. експерт-координатор ТОО - Смолян към НССЗ ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Смолян, залата на НЦЖЗ - Смолян
Програма на събитието може да видите тук.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар