понеделник, 17 Юни 2019, 18:37
Агрофорум АгроКомпас Мобилна версия
14 Юни 2018 16:07 | Новини

ЕК представя обща методика за тестване на качеството на храните в ЕС

Това е отличен пример за това как първокласната научна работа носи преки ползи за гражданите

ЕК представя обща методика за тестване на качеството на храните в ЕС
Оцени статията
|

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия в областта на науката и знанието е разработил обща методика, която позволява на националните органи за защита на потребителите да тестват и да сравняват състава и характеристиките на хранителни продукти, продавани със сходни опаковки в целия Съюз. Това допълва вече предприетите от Комисията действия след речта за състоянието на Съюза на председателя Юнкер.

Съвместният изследователски център ще представи методиката днес по време на заседание на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Всички европейски потребители трябва да бъдат третирани справедливо в рамките на единния пазар. Общата методика, която разработихме съвместно с държавите членки, организациите на потребителите и заинтересованите страни от веригата на доставки на храни, ще спомогне да се изясни с данни различният състав на хранителните продукти от една и съща марка, предлагани в цяла Европа. Радвам се, че специализираният форум за веригата на доставки на храни спомогна за това съответните страни да бъдат изслушани в рамките на ползотворен и сериозен дебат“.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, отбеляза: „Единният пазар не може да следва двоен пазарен стандарт. Всички граждани на ЕС трябва да чувстват, че към тях се отнасят като с равни и че им се предоставя ясна и точна информация за продуктите, които закупуват. Те не бива да бъдат подвеждани със сходни опаковки. Призовавам всички национални органи да използват новата методика през идните месеци, за да сложим край на тази практика“.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: „Европейските потребители имат право на защита срещу подвеждащ маркетинг относно храната, която консумират, и продуктите, които използват. Те трябва да имат доверие в информацията, поднесена им от производителите.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия разработи хармонизирана процедура за обективна оценка на евентуалните разлики в качеството на продуктите. Това е отличен пример за това как първокласната научна работа носи преки ползи за гражданите“.

През юни 2017 г. Форумът на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни, избран от Комисията, за да разреши проблема с разликите в качеството на храните, даде на Съвместния изследователски център мандат за разработването на методика.

Тази методика допълва действията, обявени в инициативата на Комисията за нов търговски механизъм за потребителите, която има за цел:
да се изяснят и укрепят правата на потребителите, включително чрез забрана на практиките за разлика в качеството, които подвеждат потребителите;
да се дадат правомощия на квалифицираните органи да подават колективни искове от името на потребителите;
да се предоставят по-силни санкционни правомощия на органите за защита на потребителите на държавите членки.

Общ протокол за тестване
Всички хранителни продукти, продавани в ЕС, трябва да отговарят на строги правила

за безопасност. Потребителите трябва да бъдат информирани за основните характеристики, определени по-специално в законодателството на ЕС относно етикетирането на храните, и следва да не бъдат подвеждани, например от опаковката.

Националните органи, отговорни за безопасността на храните и защитата на потребителите, имат задължението да гарантират, че предлаганите на единния пазар хранителни продукти отговарят на съответното законодателство на ЕС.
Методиката за тестване ще помага на националните органи да определят дали хранителните продукти се предлагат на пазара в съответствие с правото на ЕС.
Методиката се основава на ключови принципи като прозрачност, сравнимост, подобен подбор, вземане на проби и тестване на продуктите.

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker