понеделник, 23 Юли 2018, 16:29
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
08 Сеп 2017 09:22 | Новини

Речните нива ще се понижават или остават без съществени изменения

Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води

Речните нива ще се понижават или остават без съществени изменения
Оцени статията
|

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реките в страна са останали без съществени изменени. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по-значително повишение (+ 88 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН  са:

Дунавски басейн: колебания от – 12 см до + 12 см

Черноморски басейн: колебания от – 5 см до + 6 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 11 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
 • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 8 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 септември е 3899,2 млн. м3 и представлява 60,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 81,4% от общия им обем
 • напояване – 44,2% от общия им обем
 • енергетика – 68,8% от общия им обем.
Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Актуални статии

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker