post-image

Стефановден е !

Денят на светията е последния християнски празник за годината