понеделник, 24 Септемрви 2018, 12:33
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 686/2018

Темите на брой седемнадесети /686/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Иновации, ztlogo_374Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, земеделието в региона на област Добрич, Земеделско образование.

Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” тази година. Формулярите за участие отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Награждаването ще бъде на 4 декември.

XXVI Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него” ще се проведе в Добрич от 28 до 31 август на СК „Простор”. Традиционно, на него ще може да се види техника за селското стопанство, животновъдството, торове, препарати и др.

По темата „Земеделие по региони” е разгледано състоянието на сектора в област Добрич. По данни на Областна дирекция „Земеделие” в града в областта се обработва площ от около 4 719 кв.м,а обработваемите земи са около 344 558,3 хектара. Посочен е броят на регистрираната техника и с колко се е понижил добивът на най-отглежданите култури в района, в сравнение с миналата година заради лошите климатични условия.

Има поместен материал за Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич. Тя е първото земеделско училище в Добруджа и е създадена през 1906 г. Към момента в нея се обучават над 200 ученици. Гимназията разполага с обновена земеделска техника за провеждане на практически обучения.

В страната ни се въвеждат нови култури. Една от тях е трикалето, на което е посветен материалът на Добруджанския земеделски институт. Това е първото създадено от човека културно растение, което обединява полезните качества на пшеницата и ръжта. Подробно са разгледани сортовете „Колорит” и „Атила”.

Фирма „Биоса” предлага на фермерите за кампанията по прибиране на реколтата двойния си въздушно-ситов сепаратор. Той е предназначен за почистване на семена, зърнени култури, нахут, пшеница, слънчоглед, боб, леща, рапица и др. Биоса предлага и други машини за първоначално грубо почистване, както и такива, гарантиращи 100% чистота на крайния продукт.

Поместени са текстове за машини на фирма „Златекс”. Верижният трактор Fendt 900 Vario MT е подходящ за големи площи, позволява агрегатиране с широкозахватен инвентар, може да работи на най-стръмни терени и на най-трудни места за работа. Пръскачката Fendt Rogator 655 е самоходна машина за растителна защита. Благодарение на функциите си Section Control, Variable Rate Control и Vario Rate ефективността на пръскачката се увеличава значително.

Има информация за планираните приеми на подмерки през 2018 г. Посочен е техният бюджет. Публикувана е и историята на младо семейство от Айтоско, което преминава на мобилно пчеларство, възползвайки се от подмярка 6.1 „Млад фермер”. В момента отглеждат над 400 кошера и разполагат с нужната техника.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, институти, училища, торове и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

Земеделска техника

Брой 685/2018

Темите на брой шестнадесети /685/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Открит ден по лозарство, Международна конференция по хумусни вещества и Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” тази година. Формулярите за участие отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Награждаването ще бъде на 4 декември.

По темата за лозарството са представени сортове на Института по лозарство и винарство в Плевен, както и винени сортове на Института по земеделие и семезнание в Русе.

За предстоящата 2018/2019 учебна година Професионалната гимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ) предлага обучение по разнообразни специалности. Училището поддържа връзки с Аграрния университет в Пловдив, където голяма част от възпитаниците им продължават обучението си.

Проф. д-р Екатерина Филчева информира за XIX Международна конференция по хумусни вещества, която ще се проведе от 16 до 21 септември в Албена. Ще бъдат изнесени нови факти за хумусните вещества и тяхната съвременна роля за опазване на живота на Земята.
Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него” ще се проведе за 26 път в СК „Просто” в Добрич от 28 до 31 август.

Има информация за изгодно пакетно предложение, което предлага Интерагри България. До края на септември компанията предлага пакетна оферта на трактор New Holland с прикачен инвентар по избор. Пакетът от двете може да бъде закупен при добри условия на финансиране до 5 години с минимални лихви, както и денонощно сервизно обслужване.

Есенната сеялка за торовнасяне след минимална почвообработка Kuhn Espro 6000RC е произведена през 2017 г. На българския пазар се намира от март 2018 г. Подходяща е за използване в средно и голямо стопанство. Машината е гъвкава и високопроходима. Позволява едновременно да се извършват 2 операции – сеитба и торовнасяне.

Разгледан е Законът за регистрация на земеделска и горска техника, публикуван в брой 59 на „Държавен вестник” от 17 юли 2018 г. Определен е редът за издаване или отказ от издаване на сертификат за ЕС, одобряване на типа на всеки тип двигател, като за издаване на сертификат за ЕС одобряването на типа на двигателите се въвежда такса. Въвежда се национален електронен регистър, в който се вписват данни, свързани с осъществяване на дейностите по надзора на пазара.

Има информация за технически прегледи за трактори за транспорт. Наредбата, публикувана в брой 38 на „Държавен вестник” на 8 май и влязла в сила от 20 май 2018 г. отговаря на необходимостта в националното законодателство да бъдат въведени разпоредбите на ЕС и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета. В изменението се въвежда изискване колесните трактори с минимална конструктивна скорост над 40 км/ч да преминават преглед за техническа изправност.

По подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” може да се кандидатства до 20 август. Допустими кандидати са физически и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, стопанисващи горски територии, както и общини и държавни предприятия.

Поместена е бизнес информация от „Държавен вестник” за нови нормативни актове за земеделието.

Колегите на проф. Димитър Барев изразяват поклон пред отишлия си на 18 юни приятел. Научната му работа е насочена основно в областта на корено-клубеноплодните и луковичните култури. Избран е за председател на НИМЕСС, за член на СНС по земеделска и горска техника и на Комисията по машинни науки към ВАК. Ръководител е на двама докторанти. Има 11 книги и много научни статии.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, институти, училища, торове и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker