четвъртък, 20 Юли 2017, 19:30
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 659/2016

Темите на брой петнадесети /659/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са овоztlogo_374щарство и земеделска техника.

Поместени са участници по направление 1 и 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени на сайта www.zemedelskatehnika.com .

В новооткритата рубрика „Срещи с бъдещето” желаем да открехнем вратата към бъдещето чрез млади хора, които започват професионалното си развитие. Читателите се запознават с Иван Пашев, който се дипломира с техническа специалност в Калифорнийския политехнически държавен университет.

Рангел Матански, победител в Националния конкурс за Европейската награда за млади фермери, споделя пред вестника за проекта, с който участва в конкурса, за семейната кравеферма и проблемите, с които се сблъсква, за решенията, които намира и др.

Темата на броя включва информация за XVI издание на „Златна праскова” на 27 юли в село Гавраилово, област Сливен. Събитието се провежда под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите. В него ще се включат производители на праскови от цялата страна, специалисти от научни институти, много деца и гости.

Проф. Куман Куманов от Института по овощарство в Пловдив, разглежда микронапояването за овощарството като съвременен, икономичен и високоефективен метод. Изяснени са предимствата и защо системите за микронапояване могат да осигурят най-високата икономическа ефективност, ако се използват грамотно.

Ивелин Желязков представя технология за екологична продукция в овощарството. Има информация за многофункционалния листен тор Акрамет Ултра, разработен в Научно-изследователския и технологичен център „Плантис”.

Теодора Вълова, овцевъд от с. Писарово, обл. Плевен, разкрива защо се е насочила към животновъдството, колко овце има в стопанството си, как протича работата в него и какви са плановете ѝ за неговото развитие.

Валентина Мишева, земеделски производител от с. Долна Малина, разказва за отглежданите култури, защо с майка ѝ са се насочили към био земеделие, намира ли се пазар за него, с какви предизвикателства се срещат и др.

Тодор Николов, председател на Бата Агро, обръща внимание на акцентите на изложението, на възрастта на земеделската техника в страната, на състоянието на земеделието и защо е важно да се инвестира в земята.

В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, технологии, цялостно обслужване на фирми и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

Земеделска техника

Брой 658/2016

Темите на брой четиринадесети /658/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са опазване на почвата и земеделска техника.

Публикуван е материал за проект „Опазване на почвите в България”, по който ще се състои работна среща на 27 юни в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Ръководител на проекта е доц. Георги Митев, а на срещата може да се научи повече за нови и интересни моменти в развитието на земеделието като: нови технологии за обработване на почвата, възможности за опазване на почвата и за увеличаване на добивите, ролята и ползата на покривните (зелени) култури и др. Екипът на проекта ще сподели резултатите от опитите през последните 3 години.

Фирма „Пионер семена” също се включва в проекта и извършва изпитвания, заложени като опити през 2016 г. с хибриди царевица P9247 и P0023. Опитите са проведени в землищата на с. Крушари, област Добрич и с. Червен, област Русе. Пояснени са постигнатите резултати от тях.

Свилоцел е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Отскоро фирмата произвежда и наложи на пазара новите си продукти ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви. В текста им има повече информация за тях.

Елексир БГ е търговски представител за България на сръбския завод, производител на комплексни минерални торове Elixir Zorka. Материалът представя историята на завода, продуктовата гама и др.

Текстът на фирма „Амитица” е за опазване на структурата и чистотата на почвата. Пояснени са основните фактори, които предизвикват замърсяване на почвата и водещите мерки за предпазване от него, както и предлаганите от фирмата технология за интегрирано производство, поддържане и подходящо торене, дози и време на внасяне на торове, технология за очистване на почвата и поддържане на нейната чистота. Има информация и за новите продукти, които Амитица предлага на земеделците.

Евро ферт e една от най-успешните компании в търговията с минерални торове и химически продукти в България. В текста има информация за историята на фирмата, за дейността, която развива и продуктите, които предлага и техни характеристики.

Материалът на Синджента е за Контиво технология, в чиято основа стоят минималните или т. нар. екосъобразни обработки, които помагат за намаляване негативното влияние на климата, спомагат биоразнообразието, запазват почвата и др. Има информация за опитна установка, създадена от фирмата, резултатите от която са изнесени в таблица.

Проф. Светла Русева, директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, разглежда въпроса за нулевите обработки на почвата и представя аргументи „за” и „против” тях, представени в таблица.

Материалът на фирма „Златекс” разглежда комбайни от серия Fendt за малки и средни стопанства. Пояснени са техните характеристики, с какви хедери могат да се оборудват, с какви удобства разполагат и др.

В рубриката „Апостоли на българското земеделие” е поместен текст за доц. Емил Данков, който има големи заслуги за създаването и укрепването на Русенския университет.

Рубриката „Отблясък от събитието” е за провелото се през месец май Русенско изложение, в което участие вземат 40 фирми, представен е електрически скутер, разработен от възпитаник на Русенския университет и нови сортове на ИЗС „Образцов чифлик”.

В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, торове, технологии и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker