петък, 16 Ноември 2018, 20:10
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 691/2018

Темите на брой двадесет и втори /691/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са наука,ztlogo_374 иновации и преработка.

Поместени са участници в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” по трето направление. Награждаването ще бъде на 4 декември от 13 часа в сградата на НТС, София. В броя е публикувана покана.

Публикувано е поздравление от проф. д-р Живко Давчев от Университет „Св. Кирил и Методий” в Скопие до всички работещи за аграрната наука по случай Празника на аграрната наука.

По случай Екипът на вестник „Земеделска техника” поздравява Русенския университет „Ангел Кънчев”, който отбелязва 73 години от създаването си на 12 ноември.

От 7 до 10 ноември в Интер Експо Център ще се проведат изложенията Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд и дринк и Сихре. Над 500 изложители ще се включат като 162 от тях участват за първи път. В събитието ще участват компании от България, Италия, Австрия, Великобритания, САЩ, Гърция, Румъния, Македония, Тайланд, Холандия и ЮАР.

На 7 и 8 ноември ще се проведе 11-тата научна конференция „Науката – от възможност към действие”. На събитието ще се обсъдят актуални въпроси, свързани с безопасността по хранителната верига, епизоотологията и здравеопазването на животни и растения.

Материалът на гл. ас. д-р Люба Ненова и на проф. д-р Иванка Митова от ИПАЗР „Никола Пушкаров” е за минерално торене на главесто зеле. Целта на изследването им е да се установи ефектът от различни норми на минерално торене върху растежа и добива на главесто зеле, късно полско производство. Изпитани са 3 норми на торене с нарастващи нива на азот и фонови стойности на фосфор и калий.

Материалът на гл. ас. д-р Росица Шумкова от Научен център за животновъдство и земеделие, Смолян, е за пчелите и проблемът с тяхното изчезване. Увеличаването на техните численост и продуктивност е от първостепенно значение за отрасъла и са изпитни алтернативни методи и средства за подхранване. Посочени са въглехидратни храни, стимулиращи витамини, биостимулатори, подходящи растителни продукти и др., които помагат за справяне с тяхното изчезване.

В интервю д-р Нермин Караманова, управител на „Биоса” ЕООД, представя дейността на фирмата и продуктите, които тя предлага. Компанията е представител за България на най-големия производител на оптоелектроника в света – китайската фирма Meyer Optoekectronic. Най-новото в продуктовата им листа е селскостопански дрон, който се използва за растителна защита и пръскане с торове и пестициди. Издига се до 50 м, запомня очертанията на полето и извършва мониторинг.

Представена е Професионалната гимназия по селско стопанство в село Ситово, която е създадена през 1991 година. Училището предлага прием по специалностите „Пчеларство”, „Земеделец”, „Растителна защита”, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” и „Механизация на селското производство”. Гимназията разполага с автобуси, автомобили, общежитие, специализирани кабинети, но са необходими средства за закупуване на нови съвременни образци на селскостопанска техника, на която да се обучават учениците.

На тазгодишната световна дилърска конференция на руския концерн Rostselmash са присъствали над 150 участници, представители на дилъри от цял свят. Отчетена е успешна стопанска година, а екипът на Оптиком е отличен на призовото първо място като „Най-добър дилър за маркетинг през 2017-2018 г.”.

Има информация за подмярка 6.4.1, благодарение на която занаятчиите от селските райони ще могат да получат над 5.8 млн лева. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата стойност на 600 000 евро. Проекти по процедурата се приемат до 7 декември чрез електронно подадено предложение в ИСУН.

Поместен е текст за подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, процедура „Услуги”, за инсталации на производство на енергия – само за собствено потребление. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават. Проектите трябва да отговарят на критериите за устойчивост, определени от Закона за енергията на възобновяеми източници.

Публикувани са новите нормативни актове в областта на земеделието.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба, семена за есенната сеитба и торове с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са на машини, технологии, торове, предстоящи събития и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

Земеделска техника

Брой 690/2018

Темите на брой двадесет и първи /690/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Празник на земеделската наука и иновации.

Публикувани са участници в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” по първо и трето направления. Награждаването ще бъде на 4 декември.

По повод Празника на земеделската наука на 25 октомври са поместени поздравителни адреси от ректорите на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Аграрния университет – чл-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. д-р Христина Янчева. Те поздравяват научните работници в аграрния сектор и са на мнение, че съвременното земеделие е немислимо без съвременна земеделска наука и иновации в агробизнеса.

Материалът на Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян е за интродуцирани сливови сортове от Троянския регион. Сред тях са сръбски и немски сортове сливи, като са посочени техните характеристики.

Текстът на Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков” е посветен на бележитият български учен, който завършва висшето си образование в Германия и издейства да бъде открита първата у нас Държавна земеделска опитна станция Садово. Полагат се основите на опитно поле, правят се първите изследвания на местни и чужди пшеници и започва събирането на растителни генетични ресурси. Тази година се навършват 145 години от рождението на Константин Малков.

Институтът по криобиология и хранителни технологии представя направленията, по които работи екипът – получаване на стабилни пигментни вещества от растителен произход, които могат да заменят синтетичните оцветители в храни, създаване на хранителни добавки с профилактично действие при редица метаболитни заболявания и др. Посочени са новите разработени продуктови линии.

Димитър Глушков от Drone service provider разказва за дейността на фирмата, за внесения дрон от Китай и неговите характеристики. Дроновете извършват много дейности и потенциалът им може да бъде използван в земеделското производство. Фирмата предлага обучение и безплатно тестване на своите клиенти.

Поместени са два материала за фирма „Оптиком”. Единият обръща внимание на европейските дилъри на Rosteslemash, които са отбелязали успешен сезон на годишната си среща. Компаниите Оптиком и Korbanek са отличени за постиженията си в продажбата на зърнокомбайни на пазарите в България и Полша.

Представено е и участието на Оптиком на форума СТЕКСПО, който подчертава важността на месодайния сектор за развитието на животновъдството у нас. Оптиком представя машини от гамата земеделска техника на JCB за животновъдни ферми и други видове стопанства.

Има информация за мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, по която общата безвъзмездна помощ е 30 млн. евро, а минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро. Крайният срок за подаване на документи е 7 декември.

Публикувани са новите нормативни актове в областта на земеделието.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба, семена за есенната сеитба и торове с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са на машини, институти, торове и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker