понеделник, 16 Юли 2018, 09:37
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 683/2018

Темите на брой четиринадесети /683/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Иновации иztlogo_374 Зърнопроизводство.

Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” тази година. Формулярите за участие отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Награждаването ще бъде на 4 декември.

Публикувано е интервю с Явор Гечев, председател на УС на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Той разказва как и кога са се зародили кооперациите у нас, с каква цел е създаден Съюза, каква е структурата му, с какви предизвикателства се сблъсква днес и др.

В интервю Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, говори за актуалните постижения и проблеми пред НАЗ, свързани с новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; какво според него е състоянието на зърнопроизводството у нас и др.

Николай Киров, председател на СЗ от Бургаска област, споделя впечатленията си за площта на зърнените-житните площи, вида на засетите култури и използвани семена, намирането на пазари, защо е важно българските зърнопроизводители да са равнопоставени на европейските.

Има интервю с Теодор Власов, земеделски производител, който разказва за очакваната реколта тази година, за проблемите, с които се сблъсква и др.

Публикувани са сортове пшеница с висок потенциал за добив, разработени от Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево. Такива са сортовете Пчелина и Мерилин, като са описани техните характеристики.

Има информация и за сортове твърда пшеница, разработени от Института по полски култури в Чирпан. Представени са сортовете Мая и Церера.

Рашид Узунов, главен инженер на „Раломекс” АД, акцентира на участието на фирмата на Бата Агро и представя новите продукти на компанията. Сред тях са: обръщателен 5-корпусен плуг с пружинна защита на работния орган, нови продълбочители, нова гама пръскачки, ново устройство за течно торовнасяне, нова серия култиватори от типа компактори и др.

Отразено е участието на фирма „Белхим” на Международни дни на полето 2018. Фирмата представя новите си продукти и цялостни решения за справяне с болести, неприятели и плевели в царевицата, картофите, нахута и пшеницата.

Има информация за новия трактор Valtra T254 Versu SmartTouch. Това е първият Power Shift трактор в света и се управлява като безстепенен. Спечелил е награда за „Трактор на годината” 2018, „Машина на годината” 2018 и „Най-добър дизайн”.

Поместени са най-често задаваните въпроси и съответно отговори по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти”.

Поместена е статия за „Булфрукт”, предприятие в Костенец, станало пионер в модернизацията на плодовата обработка с помощта на европейско финансиране. Реализиран е проект за намаляване на човешкия фактор в преработката чрез машини.

В рубриката „Отблясък от събитието” са отразени „Международните дни на полето”, провели се в Пловдив от 5 до 7 юни. Там бяха представени опитни полета, зона за изложба на машини, животновъдство, демонстрация на пръскачки и др.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, поместени са малки обяви.

Рекламите са за машини, институти, торове и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

Земеделска техника

Брой 682/2018

Темите на брой тринадесети /682/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Празник на черешата, Кюстендил, Шести международен научен конгрес „Машини за селското стопанство”, Иновации и Овощарство.

Публикувани са първите машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” тази година. Формулярите за участие отново са обособени в 3 основни направления с подкатегории в зависимост от особеностите на земеделието. Награждаването ще бъде на 4 декември.

Поместено е интервю с д-р инж. Райчо Георгиев, главен секретар на Научно-техническия съюз по машиностроене. В него той разказва от кога НТСМ работи в областта на земеделската техника, кога ще се проведе Шестия международен научен конгрес „Машини за селското стопанство”, какво се разбира под понятието „Индустрия 4.0” и други.

Има информация за единадесетото издание на Празника на черешата, който ще се проведе от 22 до 24 юни в Кюстендил. Фестивалът се организира от общината и Института по земеделие в града. Изложението започва през 1896 г., когато е учредена първата национална овощарска изложба и градът получава званието „Овощната градина на България”.

Представени са новите черешови сортове на Института по земеделие в Кюстендил. Селекционната дейност в Института започва през 1953 г., като до момента са утвърдени 11 черешови сорта. Обособени са характеристиките на сортовете Дима, Алексон и Васиника.

Публикуван е материал за ситуацията в овощарството в регионите Русе и Силистра. Поместени са наблюденията на Съюза на дунавските овощари.

Петър Герджиков, управител на „Герпро” ЕООД, представя продуктовата гама на компанията си и с какви предизвикателства се сблъсква днес.

Има информация за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка мобилизиране и търговията с горски продукти”. Общият размер на бюджета за прием е 35 204 400 лева. Приемът приключва на 31 юли, а подаването на проекти е по електронен път на адрес: http://eumis2020.government.bg.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразено Осмото национално състезание „Млад фермер” 2018, провело се в Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев”. Това бе една от темите на брой 8 на вестник „Земеделска техника”.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, саксийни цветни видове, поместени са малки обяви.

Рекламите са за машини, торове, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker