вторник, 23 Май 2017, 15:35
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 653/2016

 

Темите на брой девети /653/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са Русенско изложение ztlogo_3742017 и Земеделска техника.

Има информация за предстоящото XIX-то Русенско изложение за техника, технологии, стоки и услуги. То е единственото по рода си в Централния северен район и третото по големина в страната и ще се проведе от 11 до 13 май в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Организира се от факултетите „Аграрно-индустриален”, „Транспортен” и „Електротехника, електроника и автоматика”.

В снимки е отразен животът на студентите в РУ „Ангел Кънчев”.

Фирма „Мегатрон” дава старт на своя нов проект – „Мегатрон академия”. Компанията предлага платена стажантска програма за сервизни инженери. Желаещите да се включат трябва да подадат документи не по-късно от 5 май.

Материалът на проф. Христо Белоев от РУ „Ангел Кънчев” и на проф. Петър Димитров от ИПАЗР „Н. Пушкаров” е за защитата от деградация на земеделските земи. Представени са създадените и изследвани почвозащитни технологии и машини в РУ „Ангел Кънчев” съвместно с ИПАЗР „Н. Пушкаров”.

Публикувано е предложението на Европейската комисия за намаляване на подкрепата на фермери през финансовата 2018 г. Поместено е мнението на Националната асоциация на зърнопроизводителите по този въпрос.

В рубриката „Апостоли на българското земеделие” е поместен е текст за д-р Петър Козарев, един от първите специалисти по уреждане на българските земеделски опитни станции. Той основава и организира първата земеделска опитна изпитателна станция при държавното земеделско училище в Образцов чифлик край гр. Русе. Д-р Козарев е смятан за един от първите организатори на земеделските опитни полета в страната ни и с голяма юрисдикция по много стопански въпроси на България.

В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, семена, предстоящи събития, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

 

Земеделска техника

Брой 652/2016

Темите на брой осми /652/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Животновъдство” и „Иновации в земеделието”. Броят е с акценти иновации, животновъдство, шести национален събор на овцевъдите в България и представяне на фирма.

В рубриката – „Иновации в земеделието 2017 г.” в категория „Продукт” е представена хранителната добавка „Мола Микс”, а в категория „Уреди” – електронен млекомер Devaval MM27BC, който е отличен за иновация на Агра 2017.

Има информация за предстоящия Събор на овцевъдите в България, в който се очаква да се включат над 300 животновъди, производители и занаятчии. Събитието ще се проведе от 12 до 14 май и е най-голямото в бранша в страната и на Балканския полуостров. В програмата са включени изложения, състезания, демонстрации и др.

Поместено е интервю с Георги Йорданов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. В него са засегнати състоянието на животновъдството, броят животни под селекционен контрол, перспективите за развитие на сектора в България, как се осъществява селекцията, достатъчни ли са кадрите в отделните подотрасли и др.

Текстът на Националната асоциация за развъждане на млечни породи овце в България (НАРМОБ) е за дейността на асоциацията, целите, средствата, които използва, участието в различни проекти, броят работещи специалисти и др.

Материалът на Асоциацията за развъждане на българска млечна порода овце (АРБМПО) отразява нарастването на броя на фермите, с които работи, дейността ѝ, целите, навлизането на машинното доене, производството на специфични сирена като едно от новите направления в развитието на фермите и др.

Доц. Христо Събков от ИПАЗР „Н. Пушкаров” представя технология за машинно доене на кози. Разгледани са промяната в броя на овцете и козите за последните 30 години, преминаването към машинно доене, създадената от научен колектив от специалисти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София и Института по планинско животновъдство и земеделие, Троян експериментална доилна станция за кози ИДК-24ПФ, нейните характеристики и др. Разработката е удостоена със златен медал на Агра 2015 г.

Представена е Асоциация „Източнобългарски кон” – изяснени са целите ѝ, дейността на сдружението, породата източнобългарски кон и др.

Васил Гайдаров, почетен председател на МК „Мирослав Арсенов” към Български киноложки клуб за българско овчарско куче, говори пред вестник „Земеделска техника” за историята на породата, за развитието на БКК, организираните изложби и др.

В рубриката „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, има малки обяви.

Рекламите са за машини, семена, предстоящи събития, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker