събота, 24 Март 2018, 21:21
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия

Земеделска техника

Рекламно-информационен вестник

Брой 675/2018

Темите на брой шести /675/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са природа и овощарство.ztlogo_374
В рубриката „Иновации” са представени някои от продуктите, наградени на Агра 2018. Фирма „Агримат” информира за овършаващия хедер Shelbourne Reynolds за ориз и бяла жътва. Той намалява с 90% количеството слама в комбайна и така увеличава капацитета му. Прибраното зърно за ден се увеличава до 100%.

Разгледана е технологията за отглеждане на орех на Института по овощарство в Пловдив. Тя е съобразена със специфичните почвено-климатични условия на страната, сортовите особености на отглежданите у нас сортове и специфичните болести и неприятели.

Публикувана е информация за иновативния проект на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели. Проектът е в сътрудничество с Руския държавен аграрен университет и Московската селскостопанска академия „К. А. Тимирязев”.
Отличената иновация на Института по декоративни растения е за новия български сорт карамфил „София”. Той е междувидов хибрид с многогодишен цикъл на развитие, има висок биологичен потенциал и е приспособен към климатичните условия на България.

Отбелязват се изложенията „Природа, лов и риболов” и „Цветна пролет” към Международен панаир Пловдив, които ще се проведат от 21 до 25 март.

Представен е Природен парк „Сините камъни”. Той е обособен като лесопарк през 1957 г. На територията му са съхранени едни от най-добре запазените горски екосистеми, има урбанизирани реакреационни зони, археологически паметници и др.

От 22 до 24 март Професионалната селскостопанска гимназия в гр. Садово ще бъде домакин на Национално състезание „Млад фермер”, регионален етап за Южна България. Целта на състезанието е да се демонстрират придобити теоретични и практически знания по растениевъдство, животновъдство, земеделска техника; практическо прилагане на съвременни технологии в областта на фермерството; осъществяване на междуучилищно и професионално сътрудничество и съревнование.

Историята на професионалната гимназия по селско стопанство в Садово „Ангел Кънчев” започва през 1879 г., когато с указ на княз Александър I Батенберг се отваря като нисше практическо училище. През настоящата учебна година в гимназията се обучават 110 ученици по професиите „Фермер” и „Техник на селскостопанска техника”. През периода 29-31 март училището ще е домакин на Национално състезание „Млад фермер”, регионален етап за Северна България.

Единственото в България специализирано овощарско изложение „Дунавски овощари” ще се проведе на 24 март в спортна зала „Арена”, Русе. Ще се представят специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла, ще се срещнат производители, овощари, преработватели и търговски вериги. Изложението се провежда за трета поредна година и има интерес от фирми от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и др.

Фирма „Аквамат 2000” предлага ултрамалообемни хербицидни пръскачки Манкар за трайни насаждения. Те са високоефективен метод за борба с плевелите. С тях се спестяват до 80% от количеството хербицид. Те се предлагат в 3 основни варианта – ръчен, колесни и прикачни пръскачки. Фирмата предлага и нови модели за биологична борба с плевели чрез третиране с гореща вода, както и различни видове конструкции за отглеждане на плодове под покритие.

Научно-изследователски и технологичен център „Плантис” информира за Акрамет Ултра, многофункционален листен тор. В него са вградени инсектициден и фунгициден ефект чрез стимулиране активността на групи гени от растителния имунитет, отговарящи за синтеза на естествени инсектициди и фунгициди. Чрез тях растенията се защитават от нападение на гъбни патогени и насекомни вредители.

Фирма „Ванко ‘97” разглежда почвени подобрители Тераует. Те са група суперабсорбенти от полимерен тип, които поемат водата и задържат влагата в почвата. Подходяши са за използване пролет и есен, при подготвяне на разсадници и оранжерии, за засаждане на зеленчуци, за кореновата система, при най-разпространените култури и при затревяване на градини, игрища, сметища и др.

Варекс ООД представя иновативни машини с марка Kurt. Пневматичните сеялки за пролетници осигуряват прецизна сеитба и се произвеждат във вариант с внасяне или не на тор. Култиваторът се използва за междуредово окопаване на окопни култури. Произвежда се с или без торов апарат, сгъваем или с фиксирана конструкция на рамата.

Поместена е информация за прием на проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”. Предвиденият бюджет е 85 млн. евро, а подаването на документи ще  бъде изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) до 16 май.

От брой 5 продължава статията „Компостиране на растителни остатъци на полето” на учени от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Представени са 4 технологични схеми и са изведени изводи, че създадената универсална машина е надеждно техническо средство за осъществяване на компостиране и вертикално мулчиране на растителни остатъци в условията на страната и че е подходяща за биологично, почвозащитно и конвенционално земеделие.

Има информация за цените на селскостопанска продукция през 2017 г. спрямо данните на Националния статистически институт. Спрямо 2016 г. те отбелязват спад с 5.1% като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%.

Отразени са промените в закона за Селскостопанска академия, които засягат финансирането, управителния съвет и структурата ѝ.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, семена за пролетна сеитба на водещи институти в страната, поместени са малки обяви.

Рекламите са за машини, торове, ловни стопанства, институти, средни училища, предстоящи събития, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.
Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.


Земеделска техника

Брой 674/2018

Темите на брой пети /674/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са високи технологии и енергийна ефективност.

Изданието честити новите постове на заместник главния си редактор чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, станал за трети път ректор на Русенки университет „Ангел Кънчев” и на Костадин Костадинов, новия председател на УС на Националната асоциация на земеделските производители в България като им пожелава здраве и сили, за да се борят с очакващите ги предизвикателства.

Научно-техническият съюз по машиностроене организира III международна научна конференция „Високи технологии. Бизнес. Общество.”, която ще се проведе от 12 до 15 март в курорта „Боровец”. На събитието ще бъдат представени високотехнологични продукти и услуги, научни изследвания, новаторски идеи и др.

Фирма „Мегатрон” съобщава за пакетните услуги FarmSight, които помагат на земеделските производители да извлекат максимума от самоходните си машини John Deere. Има възможност за индивидуално наблюдение на машините, обслужване на трактори, осигурява се анализ на производителността и др.

Престои 14-ото издание на международните изложения и конференции EE & BEИ и Save the planet, които ще се проведат от 27-и до 29-и март в Интер Експо Център. Посетителите ще се рапознаят с екологични и ресурсно ефективни решения с висока възвръщаемост и ниски екплоатационни разходи, представени от 15 държави в секторите животновъдство, земеделие, дървообработване, горско стопанство и др.

Екип от учени от Русенския университет „Ангел Кънчев” и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” информира за компостиране на растителни остатъци на полето. Създадени са метод и универсална машина за компостиране. Проведени са изследвания в лабораторни и полски условия.

Емил Ковачев, управител на Телком Инженеринг, разказва за електрическите транспортни средства, които фирмата произвежда. Те са универсални, могат да се използват в селското стопанство, в транспортни и спедиторски фирми, от частни стопани и др. Предлаганите двуместни превозни средства пренасят до 400 кг товар с различни приложения. Предстои производство на четириколесни машини.

Фирма „Компоста” информира за важността на компостирането и как ежедневният ни отпадък може да се компостира лесно, бързо и без вреда за никого. Той може да се използва за наторяване на ниви, градини и др.

Оптиком съобщава за световните премиери на 3 продукта – серия 6H, серия 5 и REX 4 на италианския бранд Landini. Посочени са характеристиките на тракторите от тези серии. Те са многофункционални, лесни за управление и високонадеждни.

Поместени са победителите в конкурса за иновации на „Агра”, „Винария” и „Фудтех” 2018 в различните раздели.

В разширената рубрика „Земеделски пазар“ се предлагат земеделски машини втора употреба с техните цени, семена за пролетна сеитба на водещи институти в страната, има малки обяви.

Рекламите са за машини, торове, предстоящи събития, цялостно комплексно обслужване на фирми и др.

Целият брой на вестник „Земеделска техника” може да бъде прочетен и изтеглен на http://zemedelskatehnika.com/.

agro
agro
eXTReMe Tracker