понеделник, 22 Октомври 2018, 07:24
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас Мобилна версия
15 Дек 2017 14:24 | Актуално

ЕК прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифозат

Употребата на активното вещество бе одобрено на ниво ЕС за срок от 5 вместо от 15 години

ЕК прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифозат
Оцени статията
|

Европейската комисия прие решение за подновяване на одобрението  за  употребата  на  глифозат  -  най-широко използваното активно вещество при хербицидите в ЕС. Употребата на активното вещество бе одобрено на ниво ЕС за срок от 5 вместо от 15 години.

Освен това, с оглед на резултатите от гражданската инициатива относно веществото, Комисията обяви, че през пролетта на 2018 г. ще предложи законодателни промени, целящи повишаване на прозрачността, качеството и независимостта на научните оценки. В допълнение, ЕК предложи и конкретни мерки за намаляване на зависимостта от пестициди.

Целта на ЕК е да работи за решение, което има възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда.

В съобщението на Комисията бяха взети под внимание няколко фактора. От една страна, след всеобхватен и прозрачен научен процес, при който повече от 6000 страници с научни оценки бяха направени публично достояние, при оценката на ЕС бе заключено, че глифозат не предизвиква рак, нито създава  неприемлив  риск  за  околната среда при спазване на добра земеделска  практика. Държавите членки също гласуваха в подкрепа на предложението  на  27  ноември  2017г.  На  последно  място, Комисията има и правно задължение да отговаря на заявленията за одобряване/подновяване на одобрението, като взема предвид резултатите от оценката на риска на ЕС.

От друга страна, Комисията взе под внимание факта, че глифозат не е типичният случай. Въпреки че вече има много информация  за  активното  вещество,  допълнителни  изследвания  за него се публикуват по-често, отколкото за други вещества, тъй като е най-разпространено в ЕС. Комисията взе предвид възможността за бъдещ научен и технологичен напредък. Бяха взети под внимание и последната резолюция на Европейския парламент да се осигури подкрепа на възможно най-много държави членки, както и Европейската гражданска инициатива за ограничаване на използването на глифозат.

Ключова част от съобщението е решението за подновяване на одобрението за употребата на глифозат, което има няколко конкретни измерения:

 • Употребата на активното вещество беше одобрена на ниво ЕС за срок от 5 години, а не за 15. Това означава, че веществото е разрешено на ниво ЕС като цяло.
 • Одобрението за употребата на продукти, съдържащи глифозат остава в компетенциите на отделните държави членки, като се спазва принципът на субсидиарност. Това означава, че държавите членки имат задължението да одобряват, ограничават или забраняват употребата на тяхна територия на препарати за растителна защита с активна съставка глифозат.

В съобщението Комисията обеща да предприеме и конкретни мерки в  отговор  на  исканията  на  Европейската  гражданска инициатива за забрана на използването на глифозат. Въпреки че Комисията няма правно основание да забрани активното вещество и неговото продължено одобрение е подкрепено от повечето страни членки, ЕК взе предвид резултатите от Гражданската инициатива като представя конкретни мерки за подобрение на прозрачността и ефективността на процеса на одобрение и контрол на употребата на пестициди:

 • Комисията предостави подробно обяснение на правилата на ЕС относно пестицидите.
 • ЕК  предвиди  и  бъдещи  мерки  и  за  увеличаване  на прозрачността при научните оценки и процеса на вземане на решения. През пролетта на 2018 ще бъдат предложени промени, за да се гарантира, че научните изследвания са достъпни за обществеността.   Обмислят   се   и   проучвания   на   начините   за засилване на контрола върху изследванията, които може да включват и финансиране на специални изследвания от агенциите на ЕС в случай на сериозни съмнения относно широко използвани вещества.
 • Комисията също така ще работи активно и за намаляване на зависимостта от пестициди и към тяхното постепенно отпадане от употреба. Конкретно това ще включва засилен контрол върху държавите членки, за да осигури спазването на техните задължения съгласно Директивата за устойчива употреба на пестициди, поставянето на по-конкретни цели за намаляване на употребата на пестициди на национално ниво и хармонизиране на показателите на риска на ниво ЕС.

Какво ще се случва оттук нататък?

1. Във връзка с употребата на вещества на базата на глифозат: След одобрението на решението, държавите членки ще трябва да направят преоценка на всички продукти на основата на глифозат, които са налични на тяхната територия, като решат дали ще одобрят, ограничат или забранят тяхната употреба.

2.  Във  връзка  с  изготвянето  на  законодателно  предложение: През   януари   2018   г.   ще   бъде   публикуван   доклад   относно проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните, в който ще се направи преглед на съществуващото законодателство. Ще започне и провеждането на обществена консултация с цел да се подпомогне изготвянето на предложението, което ще бъде представено най-късно през пролетта на 2018 г.

3. Във връзка с по-устойчивата употреба на пестициди: Комисията ще  продължи  работата  си  с  държавите  членки  въз  основа  на доклад, публикуван миналия октомври.

Източник:
 • AGRO.BG
 •  
   
   

  ДОБАВИ КОМЕНТАР


  Последни интервюта

  всички

  Последни новини

  всички
  agro
  agro
  eXTReMe Tracker