BASF отново е лидер в изследователската дейност и иновациите

Компанията отвори шест нови лаборатории на различни места в Азия и Съединените щати

През 2013 г. BASF увеличи разходите за изследователска дейност и развитие на 1.8 млрд. евро (спрямо 1.7 млрд. евро за 2012 г.). „В абсолютно изражение, ние сме лидер в областта на химическата индустрия с нашите инвестиции в изследователска дейност и развитие,” заяви д-р Андреас Краймайер, член на Борда на изпълнителните директори на BASF SE и Изпълнителен директор по изследователската дейност, по време на Пресконференцията за научни изследвания на тема „Нанотехнологията: Малки размери – големи възможности”, проведена в Лудвигсхафен.

BASF разполага с близо 10 650 служители, които работят в международни и интердисциплинарни екипи върху приблизително 3000 изследователски проекта в търсене на отговори за предизвикателствата на бъдещето и в осигуряване на устойчив и рентабилен растеж за компанията.

Иновативната сила на BASF отново бе демонстрирана с продажбите на нови продукти, пуснати на пазара в рамките на последните пет години: за миналата година те възлизат на около 8 млрд. евро. Само през 2013 г. компанията пусна над 300 нови продукта на пазара. Портфолиото от патенти също показва успеха на изследователската й дейност. С 1300 патента, заведени през миналата година, и 151 000 регистрации и запазени права за интелектуална собственост по целия свят, BASF е начело на Патентния индекс на активи за пети пореден път.

Нови изследователски лаборатории в Северна Америка и Азия
За в бъдеще BASF очаква силно участие на тези райони в своята иновационна мрежа. До 2020 г. 50% от изследователските дейности на компанията ще бъдат провеждани извън Европа. През 2013 г. BASF се приближи с още една крачка до тази цел и увеличи дела на своята изследователска дейност извън Европа на 28% (спрямо 27% за 2012 г.). За да засили още повече глобализирането на изследователската си дейност, компанията отвори шест нови лаборатории на различни места в Азия и Съединените щати. Нещо повече, в сътрудничество с високоиновативни университети BASF основа Калифорнийски изследователски алианц (CARA) в Калифорния. Тук основният изследователски фокус пада върху бионауките и новите неорганични материали за областите енергетика, електроника и възобновяеми източници. В Азия компанията обедини сили с водещи университети от Китай, Япония и Корея, за да положи основите на изследователската инициатива „Мрежа за отворено проучване на модерни материали” (NAO). В този съвместен проект, изследователската дейност е в процес на събиране на материали за широк спектър от приложения, включително за автомобилната, строителната и водната индустрии, както и за производството на вятърна енергия.

В глобален мащаб BASF си сътрудничи с над 600 бележити университета, изследователски институти и компании. „Интердисциплинарните и международни сътрудничества са решаващ елемент в ноу-хау Verbund концепцията на BASF,” допълва Краймайер. Предлагането на интелигенти решения за предизвикателствата на бъдещето въз основа на нови системи и функционални материали изисква не само интердисциплинарни подходи, но и употребата на комплексни технологии като нанотехнологията.

Нанотехнологията – в полза на решения за бъдещето
Нанотехнологията се занимава с разработването, производството и употребата на материали, чиито частици са по-малки от 100 нанометра и като такива притежават необикновени качества. Много иновации в области като автомобилните технологии, производството на енергия, електрониката или строителството и медицината не биха били възможни без нанотехнологията. BASF използва тази технология, за да разработва нови решения и да подобрява наличните продукти.

Високоефективни изолационни материали
Нанопорите осигуряват специфичните физически характеристики на един от новите високоефективни изолационни материали на BASF. Slentite™ е първият високоефективен изолационен панел на основа на полиуретан, който заема двойно по-малко място в сравнение с традиционните материали, като същевременно предлага същата степен на изолация. До 90% от обема на органичния аерогел се състои от изпълнени с въздух пори с диаметър от само 50–100 нанометра. В резултат, свободата на движение на въздушните молекули е ограничена и топлообменът се намалява. Високоефективният изолационен материал може да се използва например в строителния сектор за изолацията на стари и нови сгради.

Микрокапсулиране
Една от изследователските сфери на BASF, в които нанотехнологията играе ключова роля, се фокусира върху разработването на формули от активни компоненти, по-специално върху микрокапсулирането. По този начин активните субстанции са оградени с восък, полимер или маслена защитна обвивка. Това им позволява да бъдат използвани специално за дадено приложение и да функционират по-ефективно. Тук важният фактор е контролираното освобождаване на активните субстанции. Изследователите на BASF успяха да разработят защитна обвивка според нужното приложение, правейки я дебела само няколко нанометра или наноструктурирана. Това позволява контрол върху времето и скоростта, с която активните субстанции могат да бъдат освободени на желаното място.

Графен
Графенът е материал, който може да допринесе за ключовия технологичен напредък на органичните светодиоди (OLEDs), дисплеи и дори батерии и катализатори. Той е тясно свързан с графита, който се използва например в моливите. За разлика от графита обаче, графенът се състои само от един слой въглеродни атоми, който го прави по-тънък от един нанометър. Този материал е много ефикасен електро- и топлопроводник и е доста здрав, но същевременно еластичен и гъвкав. Тъй като е толкова тънък, черният в действителност материал изглежда прозрачен. В момента международен екип от изследователи изучава научната основа и потенциала за приложение на иновативни материали на основата на въглерод, като графена, при съвместната платформа за изследвания и развитие на BASF и Института „Макс Планк” за изследвания на полимери в Майнц, Германия.

Цветни филтри
Новият червен цвят Irgaphor® Red S 3621 CF на BASF гарантира отлично качество на картината на течнокристалните дисплеи (LCD). Той се използва в цветните филтри на екраните на преносими и настолни компютри и телевизори. Колкото по-малки са частиците, толкова по-наситена е яркостта на екраните. BASF успя да произведе този свой продукт с размер на частиците по-малък от 40 нанометра. Малките частици позволяват значително по-слабо разпръскване на светлината в цветния филтър. В сравнение с традиционните цветове, новото червено на BASF удвоява степента на контраст на дисплеите. Това води до ясна, наситена, висококонтрастна и съответно брилянтна картина.

Безопасно прилагане на потенциала на нанотехнологията
Достъпът до нови технологии изисква обективна оценка както на ползите, така и на рисковете. В допълнение към производството и развитието на наноматериалите, друг приоритет на изследванията е оценка на риска на наночастиците. По тази причина, за близо десет години BASF провежда изследвания за безопасност на наноматериалите. За този период компанията е извършила над 150 собствени проучвания за токсичност и екотоксилогични изследвания и е участвала в приблизително 30 различни проекта съвместно с външни партньори.

Отворен диалог за съвместно разбиране
Социалните и политически условия са решаващи за реализирането на потенциала на нанотехнологиите. „Обществените дискусии са много важни за нас. Ние усилено търсим диалог дори с критично настроените лидери”, казва Краймайер. BASF – първата и засега единствена компания в Германия, е установила редовен форум за диалог, който се фокусира върху нанотехнологията. На тези събирания, служителите на BASF провеждат дискусии с различни представители на екологични и потребителски организации, профсъюзи, научни институти и църковни настоятелства, за да изяснят настоящите притеснения, да обяснят ползите, да отговорят на въпроси и заедно да намерят конструктивни решения.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар