България отново в топ 5 на ЕС по ниво на цигарена контрабанда

Това сочи новото проучване за незаконната търговия с цигари на компанията КPMG „SUN Project 2013”

Незаконното потребление на цигари в България за 2013 г. заема 18.2%, като отбелязва повишение с около 3% в сравнение с 2012 г., показва проучването на KPMG, провеждано всяка година във всички страни от ЕС.

За ЕС средният дял на незаконните цигари е 10.5% за 2013 г., отбелязвайки лек спад с около 1.4%. в сравнение с 2012 г., когато беше установено рекордно високо ниво за Съюза от 11.1%. Това се дължи на засилените съвместни усилия между индустрията, правителствата и правоприлагащите органи в страните членки за ограничаване на този сериозен проблем. Независимо от средното подобрение обаче, според проучването на KPMG, при тези нива на незаконна търговия ЕС губи около 10.9 милиарда евро от неплатени данъци на годишна база.

Една от всеки 10 цигари в ЕС е незаконна, а 33% от всички незаконни цигари представляват т.нар. „Illicit white” – това е появило се от няколко години ново проявление в нелегалната  търговия с цигари. „Illicit whites” са цигари, които макар че може да са произведени законно в една държава, те се разпространяват по нелегални канали в друга - де факто, те се произвеждат единствено с цел да бъдат контрабандирани, тоест да се реализират на пазарите без заплатени данъци. Често тези цигари са с неизвестни за съответния пазар марки или дори с несъществуващи в регистрите търговски марки.  Делът на този вид незаконни цигари - „illicit whites” e нараснал в ЕС значително с около 15% за една година.  В ЕС делът на “illicit whites” бележи ръст в 15 от 28 страни-членки, като начело са Полша, следвана от Гърция, Испания и България.

В България, делът на „illicit whites” е нараснал 50% за 2013 г. (1.6 млрд. къса) спрямо 2012 г. (1.1 млрд. къса). Най-високи нива на незаконна търговия за 2013 г. са установени в Латвия (28.8%), Литва (27.1%), Ирландия (21.1%), Естония (18.6%) и България (18.2%).

Други ключови констатации от проучването за 2013 г. са:

•    На черния пазар в ЕС са били употребени  общо 58.6 млрд. незаконни цигари: това се равнява на общите законни продажби например в Испания и Португалия взети заедно и загубите за Съюза се изчисляват на около 10.9 млрд евро.
•    В ЕС незаконните цигари имат дял от 10.5% за 2013 г.,  11.1% за 2012,  10.4%  за 2011 г.
•    Незаконните цигари от вида „Illicit whites” достигат рекордно високо равнище от 19.6 млрд. цигари в сравнение с 2006, когато тази цифра е практически нула.  
•    Най-много незаконни цигари от вида „Illicit whites” като обем са били установени в Полша (4.0 млрд. къса), Гърция (2.8 млрд. къса), Испания (2.5 млрд. къса),България (1.6 млрд. къса) и Германия (1.4 млрд. къса)

Въпреки общата тенденция на спад през 2013 г., фактите потвърждават, че незаконната търговия с цигари в ЕС продължава да води до огромни загуби на приходи за държавите и се оказва устойчив противник на законните производители и търговци, като същевременно генерира и подхранва, както престъпността по места, така и организираната престъпност. Водещите международни тютюневи компании изпълняват  ангажиментите си да заделят сериозни ресурси за борбата с проблема, като те се простират извън конкретните задължения по Споразуменията за Сътрудничество с Европейската Комисия. Компаниите се убедени,  че ефективните решения изискват сътрудничество между различни заинтересовани страни, в т.ч. правителства и правоприлагащи органи, производители и търговци, и не на последно място потребителите.

От 2006 г., откакто се провежда проучването на KPMG за страните от ЕС г., за първи път то се възлага съвместно от четирите международни производители на тютюневи изделия - Бритиш Американ Табако (БАТ), Импириъл Табако, Джапан Табако Интернешънъл (ДЖТИ) и Филип Морис Интернешънъл (ФМИ). Това осигурява на KPMG достъп до по-обширен масив от данни и съответно позволява по-подробен и пълен анализ. До преди 2013 г. проучването бе възлагано на KPMG от Филип Морис Интернешънъл в изпълнение на ангажиментите на компанията по Споразумението за Сътрудничество с Европейската комисия.  

Проучването на KPMG за незаконната търговия с цигари за 2013 г. е достъпно на:
http://www.kpmg.com/uk/projectsun2014

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар