ЕКОФОЛ АД

Адрес: ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
Гр. София, ж.к. Изток, бл. 43 А
Ул. „М. Попов”
Тел: 02/ 873 81 27
Факс: 02/ 873 81 37
e-mail: office_s@ecofol.com

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА:
Гр. Търговище – 7700
Промишлена зона – п.к. 142
Тел: 0601/ 6 23 71; 6 33 12
Факс: 0601/ 6 73 55
e-mail: office_t@ecofol.com

ТЪРГОВСКИ ОФИСИ:
гр. Пловдив
ул. „Благовест” № 10
тел-факс: 032/ 94 48 11

гр.Добрич – 9300
бул. „25-ти Септември” № 92
тел: 058/ 601 497
факс: 058/ 602 504

гр. Търговище – 7700
Промишлена зона – п.к. 142
Тел: 0601/ 6 23 71; 6 33 12
Факс: 0601/ 6 73 55
E-mail: office_s@ecofol.com
Интернет страница: http://www.ecofol.com/

 

Производство и търговия с листни торове ЛАКТОФОЛ

Екофол АД е частна компания от Химическата промишленост и произвежда торове и други химически продукти за селското стопанство.

Фирмата е учредена през 1989 година и е една от първите пазарно ориентирани фирми в страната.

Водещият продукт на фирмата са течните торове ЛАКТОФОЛ. Серията ЛАКТОФОЛ за селскостопански култури включва различни модификации за основните зърнено – житни, маслодайни, бобово – грахови, технически и зеленчукови култури, овощни насаждения, лозя, тютюни, захарно цвекло и други. Торовете ЛАКТОФОЛ са комплексни, биоминерални и екологично чисти торове, които осигуряват балансирано хранене на растенията и играят ролята на стимулатори. Те съдържат лесно усвоими макро- и микроелементи, които активират процесите на обмяна на веществата, стимулират кореновата система и ускоряват фотосинтезата. По своя състав и механизъм на въздействие торовете ЛАКТОФОЛ са уникални и са носители на Златен медал от Световната организация за интелектуална собственост WIPO.

 

Продуктите от серия „ЛАКТОФОЛ за декоративна растителност” са относително ново, но много динамично развиваща се направление в дейността на Екофол АД. Продукитте за листно- декоративни и цъфтящи цветя, треви, храсти и други насаждения са предназначени за „хоби” пазара и за професионално приложение.

 

Екофол АД силно цени иновативното мислене и стимулира разработването на нови продукти и технологии. През последните години в предприятието се работи активно в областта на производството на торове чрез преработка на растителни масла.

 

В Екофол АД работят квалифицирани и специализирани кадри, които участват активно във всички етапи на производствения процес, мислят иновативно и всички техни дейности са насочени към задоволяване изискванията на клиентите.

 

Екофол АД е член на Национално сдружение на търговците и производителите на семена, пестициди и торове. Член е на браншовата организация „Асоциация български пипер”. Фирмата е член на Търговско промишлената палата и Българската стопанска камара и като такава получава насоки и помощ в своето развитие. Участието на Екофол АД в тези сдружения е предпоставка за стабилно присъствие на пазара и перспективи за разширяването му.

 

 

МИСИЯ НА ФИРМАТА:

 

 

Основен приоритет в дейността на Екофол АД е въвеждането на принципно новите технологии за екологично торене, водещи до:

 • Повишаване добивите и качеството на селскостопанска продукция при гарантирано намаляване на вредните за човека вещества;
 • Опазване на естествените екологични параметри на околната среда;
 • Извличане на максимален стопански резултат подпомагайки фазите на поникване, вегетация и изхранване на растенията;

 

ЕОКФОЛ АД произвежда висококачествена продукция и предлага на стопаните изпитани и регистрирани препарати.

В акционерното Дружество „ЕКОФОЛ” се цени перспективното и новаторско мислене и се полагат усилия за разработка на вони продукти, отговарящи на потребностите на интензивното земеделие. Осъзната е отговорността за установяване на взаимноизгодно партньорство с потребителите.

 

ПРОДУКТИ:

ЛАКТО ОЙЛ - НОВО

Комплексна стимулация на растенията
 • Комплексна стимулация на растенията
 • Антисептично и антивирусно действие
 • Овоцидно задушаващо действие към възрастните и яйцата на акарите, листните въшки и вирофорните трипсове (вектори)
 • Не изисква спазване на карантинен срок
 • Намалява налепа от мицел на брашнеста мана по листната маса
 • Няма остатъчни количества – не замърсява продукцията
 • Не влияе на вкуса и на другите показатели на плодовете и зеленчуците
 • Към Лакто-Оил не се изгражда резистентност

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Лакто-ойл съдържа специална емулгирана комбинация на Лактофол и етерично масло, получено без химична екстракция, по студен пресован начин (не съдържа въглеводородно производни съединения). Лакто-ойл притежава отлично прилепващо действие към растителните тъкани и проявява антисептично действие към фитопатогените и овоцидно задушаващо действие към яйцата на вредните насекоми. Формира филм 3-4 микрона, действа задушаващо и в резултат на дефицита на кислород се получава асфикция.

 

Лакто-ойл приложен в доза 600-700 мл/дка, се понася много добре от растенията без да причинява фитотоксичност.

 

В Лакто-ойл се използва растежното действие на Лактофол и свойството на маслата да подобряват прилепването и да причиняват механичното умъртвяване на акари, листни въшки трипсове.

 

 

Много съещствено качество на Лакто-ойл е, чене може да има привикване на инсектите към този продукт! Растението усвоява макро- и микроелементите, а наличието на емулсирано масло ускорява този процес (до 2 часа).

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За зеленчуци (оранжерийно и полско производство) – домати, краставици, пипер, патладжан, салати, спанак, зеле, роза, цветя (гербер, хризантема), малина, къпина, ягода, овощни дървета (костилкови и семкови)

ЛАКТОФОЛ S - НОВО

Разтвор за листно торенена рапица (със сяра)

 • Доставя сярата, която не е внесена през есента
 • Осигурява хранителните елеменети, необходими за пролетното подхранване
 • Има превантивно фунгицидно действие

ПРИЛОЖЕНИЕ: Рапица

 

ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: формиране на цветоносни стъбла

 

ДОЗА: 0,8-1 л/дка

 

РАБОТЕН РАЗТВОР: при използване на летателна техника– 3 л/дка, при работа с наземна техника–20- 30 л/дка

 

При съвместно приложение с РЗ препарати - към водния разтвор на Лактофол S се добавят разтворените пестициди.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:ТЕГЛОВНИ %

Азот (N)10,5

В това число:нитратен2,0

амониев2,5

амиден6,0

(с ниско съдържание на биурет)

Двуфосфорен пентоксид (P2O5)2,5

Калиев оксид (K2O)3,5

Сяра ( S)1,5

Серен триоксид( SO3 )3,1

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕГЛОВНИ %

Бор (B)0,027

Мед (Cu)0,018

Желязо (Fe)0,020

Манган (Mn)0,020

Молибден (Mo)0,002

Цинк (Zn)0,013

ЦИНАК - НОВО

Специализиран продукт за укрепване и подобряване зимоустойчивостта на рапицата

 • Коренът формира повече разклонения с по-голяма дължина и тегло
 • Подпомага се развитието на вегетативната маса
 • Листата се уплътняват – увеличава се съдържанието на пластични вещества и захари
 • Повишава се зимоустойчивостта на рапицата

УКАЗАНИЯ НА УПОТРЕБА :

Цинак се прилага листно във фаза 2-6 лист от развитието на рапицата.

Оптимална фаза на приложение 4 същински лист

 

РЕЗУЛТАТИ:

Добре формираната през есента розетка е необходимо условие за успешното презимуване на рапицата.

Средноденонощните температурни амплитуди не винаги създават услови за доброто вкореняване на културата.

Приемането на цинк и микроелементи от почвата е енергоемък процес, който изтощава нежните растения.

Подадени листно чрез Цинак, хранителни елементи бързо се абсорбират от листата и спомагат за по-доброто вкореняване. Повишава се съдържанието и на пластични вещества в листата. Укрепналите рапични растения са по-студостойчиви.

 

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 80-100 мл/дка.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:ТЕГЛОВНИ %

Азот (N)6,0

Цинк (Zn)8,50

МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕГЛОВНИ %

Мед (Cu)0,18

Желязо (Fe)0,20

Манган (Mn)0,20

Молибден (Mo)0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕТЕ ЛАКТОФОЛ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Пълният текст на каталога може да изтеглите от

ТУК

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ОПИТИ С ТОРОВЕТЕ ЛАКТОФОЛ

Пълният текст на каталога може да изтеглите от

 

ТУК

ЛАКТОФОЛ ГРАДИНА, СЕМЕНА, ЛУКОВИЦИ, ТРЕВНИ СМЕСКИ...

 

Пълният текст на каталога може да изтеглите от

 

ТУК

ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА:

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !