Национален форум за разясняване на Схемите за подпомагане на земеделските стопани по Кампанията за Директни плащания 2010

Държавен фонд „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните ще бъдат домакини на национален форум за разясняване на Кампанията за директните плащания - 2010 на 9 март в НДК, Зала 6. Събитието е част от Кампанията за директните плащания на площ, която стартира официално на 1 март. На него се очаква да присъства министър - председателят г-н Бойко Борисов. На форума ще бъдат поканени  представители на всички браншови организации в агросектора с цел да им бъде предоставена максимална информация за всички възможности и схеми за финансово подпомагане на земеделските стопани през 2010 г.

В рамките на кампания 2010 предстои да се прилагат 6 нови схеми за национални доплащания – за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда, както и за производство на мляко в икономически уязвими ферми, необлагодетелствани райони и нитратно уязвими зони. Всички те ще бъдат представени на 9 март в НДК. За да са информирани за прилагането на новите схеми на земеделските стопани ще бъдат разпратени и специални брошури.

Правилата за прилагане на новите схеми са разписани в Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и специфично подпомагане за 2010 г., която е обнародвана в бр. 14 от 19 февруари 2010 г. на Държавен вестник. Срокът, в който фермерите ще могат да подават заявления за субсидии по всички схеми за подпомагане през 2010 г. е 15 май 2010 г. – в Общинските служби по земеделие по адрес на регистрация на физическото или юридическо лице. Заявления ще приемат и след тази дата, но най- късно до 9 юни със санкция от 1% за всеки ден просрочие.


Програма

9 март /вторник/ 2010 г.

10:30 – 11.00 ч. Регистрация

11:00 – 12.30 ч. Откриване - Първа част

11.00 – 11.15 ч.  Откриване на форума от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева

11.15 – 11.30 ч.
-Изказване на Министър- Председателя Бойко Борисов - Изказване на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов

11.35 – 12.00 ч.  – Презентация на Схемите за подпомагане на площ и новите схеми за национални доплащания за животни по Кампания 2010

Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Снежана Благоева, началник на отдел „Директни плащания” - МЗХ
Слави Кралев, началник на отдел „Мерки за пазарна подкрепа” в Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, МЗХ

12.00 ч. – 12.30 ч. Дискусия – Въпроси и отговори

Участници:
Преслав Борисов, Заместник- министър на земеделието и храните
Цветан Димитров, Заместник – министър на земеделието и храните
Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Снежана Благоева, началник на отдел „Директни плащания” - МЗХ
Калина Илиева, Изпълнителен – директор на ДФ „Земеделие”
Мюхеттин Караоглан, Заместник – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”

12.30 – 13.15 ч. Кафе пауза/Обяд

13.15 – 16.00 ч.
-  Втора част

13.15 – 13.45 ч. Презентация Основни стъпки при подаване на Заявленията за подпомагане през 2010 г./Допустимост на площите и санкции

Свилен Костов, Началник – отдел „Директни плащания на площ” към ДФ „Земеделие”
Васил Грудев, Началник – отдел „Технически инспекторат” към ДФЗ
Санкции - Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ

13.45 – 15.00 ч. 
Дискусия – Въпроси и отговори

Участници:
Цветан Димитров, Заместник – министър на земеделието и храните
Д-р Людмила Хъмчева, Директор на Дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа", МЗХ
Калина Илиева, Изпълнителен – директор на ДФ „Земеделие”
Мюхеттин Караоглан, Заместник – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”
Свилен Костов, Началник – отдел „Директни плащания на площ” към ДФ „Земеделие”
Васил Грудев, Началник – отдел „Технически инспекторат” към ДФЗ