Анкета

Фермерите трябва да бъдат подкрепяни чрез ОСП, защото: