BIO TREE – производство на бързорастящи дървесни видове от род Paulownia

Лице за контакт: Теодора Георгиева
Адрес: София, Илиенско шосе 8
Телефон: тел: +359 2 8109203; +359 2 8109202 факс: +359 2 8109 204
E-mail: office@biotree.bg
Интернет страница: http://www.biotree.bg

 

BIO TREE произвежда посадъчен материал на ценни бързорастящи дървесни видове от род Paulownia (Пауловния). Paulownia се използва в енергетиката за производство на пелети (твърдо гориво) и като суровина за алтернативно възобновяемо биогориво.

Фирма BIO TREE е създадена през 2008 година с основна дейност in vitro производство на посадъчен материал от Paulownia /Пауловния/. В момента фирмата предлага от 10 чисти и хибридните видове Paulownia Elongata и Paulownia Tomentosa. Четири от видове Paulownia Elongata са с различна степен на студоустойчивост. Създаването на плантации за отглеждане на Paulownia е отлична предпоставка за индустриално производство на биомаса за производство на пелети, биогориво - биоетанол, дърводобив, суровини за фармацевтичната промишленост, медодобив, за ландшафтно и интериорно озеленяване, както и осъществяването на екологични проекти за фиторемедитация и рекултивация на изтощени и увредени почви, пречистване на въздуха, изграждане на ветрови пояси и укрепване на брегове на реки.

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !