Национална асоциация на българските картофопроизводители

Адрес: гр.София - 1574 ур. "Проф. Цветан Лазаров" 13 тел. 02/9790619 0887510507
E-mail: nabk@tea.bg

 

 

Сдружението "Национална асоциация на българските картофопроизводители" е доброволна, независима, демократична организация с нестопанска цел на равноправни членове - юридически и физически лица, свързани с производството, преработката и реализацията на картофи и посадъчен материал с произход Република България или свързани с тази дейност по друг начин. Сдружението работи за подобряване производството, преработката и търговията с картофи и посадъчен материал и подпомага всички, включени в това лица, институции и дейности. Сдружението подпомага и предсттавлява интересите на членовете си.
 
Всеки който иска да стане член на Асоциацията трябва да внесе встъпителна вноска и членски внос.
 
Ръководството на Асоциацията е в постоянен контакт с МЗГ.
 
 
 
! Съобщи за неточности в данните на фирмата !