Институт по захарно цвекло

Адрес: Шумен 9700, с. Царев брод Телефон: 054/635 38, 500 21 Факс: 054/569 06

 

Създава и внедрява сортове захарно цвекло.

 

Създава и внедрява сортове захарно цвекло.

 

! Съобщи за неточности в данните на фирмата !